Spørg

Er selvmord en synd?

Der tages udbredt hensyn til, at det menneske, som har begået selvmord har været i en sådan følelsesmæssig og mental tilstand, at han eller hun ikke kunne vurdere konsekvensen af sine handlinger, skriver lektor i religionsvidenskab Annika Hvidtamar. Foto: colourbox.com

Findes der en religion, hvor man ikke må gå til begravelse, hvis afdøde har begået selvmord? Bliver det opfattet som en synd, spørger en læser. Religionsforsker Annika Hvidtamar svarer

Spørgsmål:

Findes der en religion, hvor man ikke må gå til begravelse, hvis afdøde har begået selvmord? Bliver det opfattet som en synd?

Venlig hilsen
Helle

Svar:

Kære Helle,

Selvmord er et vanskeligt emne inden for de fleste religioner og ses som regel som en form for mord og en synd mod skaberværket. Inden for kristendom har det historisk set har det været forbudt at få en kirkelig begravelse, hvis man havde begået selvmord, og det er stadig principielt forbudt at udføre inden for flere grene af kristendommen – for eksempel var det principielt forbudt i Church of England frem til 2015, og det er stadig principielt forbudt i katolsk og ortodoks kristendom.

Men der tages udbredt hensyn til, at det menneske, som har begået selvmord, har været i en sådan følelsesmæssig og mental tilstand, at han eller hun ikke kunne vurdere konsekvensen af sine handlinger. Det samme gør sig gældende inden for islam og jødedom – selvmord ses principielt som en alvorlig synd, og historisk har der været modstand mod, at de begraves på indviede begravelsespladser. Men i praksis, ikke mindst i nyere tid, anerkendes det, at den person, som har begået selvmordet, ikke kan holdes moralsk ansvarlig.

Der er dog individuelle forskelle, og derfor er der også eksempler på præster, imamer og rabbinere mm., der ud fra en personlig overbevisning ikke ser sig i stand til at udføre et begravelsesritual i forbindelse med et menneske, der har begået selvmord.

Mange hilsner
Annika Hvithamar
Lektor i religionsvidenskab

​Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.