Spørg

Findes der dæmoner i Nordjylland?

Dæmoner står bag eller inspirerer til oprør mod Gud. Vi kan komme under deres indflydelse, hvis vi søger magt over andre mennesker og ikke bryder os om Guds vilje, skriver missionspræst Ole Skjerbæk Madsen. Foto: Sergey Nivens - Fotolia

Det er de færreste mennesker, der er besat eller plaget af dæmoner, svarer missionspræst Ole Skjerbæk Madsen og foreslår en bøn, læseren kan bede, hvis hun er utryg

Spørgsmål: 

Kære Brevkasse

Findes der dæmoner i Nordjylland?

Mvh. Maja

Svar:

Kære Maja

Dæmoner kan mødes alle vegne og derfor også i Nordjylland. Jeg ved ikke, hvorfor du spørger? Er det, fordi du er bange for dæmoner? Jeg har tidligere besvaret et spørgsmål om, hvorvidt frygt kan tiltrække dæmoner. Det svar kan du se her: Fornemmer dæmoner ens frygt? 

Men lad mig sige lidt her om engle og dæmoner.

Engle: Ordet engel kommer fra græsk angelos, der ligesom det hebræiske ord for engel mal’ak betyder ”sendebud”, ”udsending”. Ordet kan bruges verdsligt om kongers sendebud og om mennesker som Guds sendebud. Men ordet bruges også om de åndsvæsener, som vi kalder engle. Engle er sendebud, og engle er åndsvæsener med en særlig opgave fra Gud; det er forholdet til Gud, der gør en engel til en engel, og hvis forholdet til Gud brydes, er englen ikke længere engel, men dæmon.

Englene hører hjemme i den åndelige verden, men kan blive engle i ordets egentlige forstand, nemlig sendebud fra Gud til mennesker. I denne funktion kommer de fra Gud og formidler Guds nærvær; de er skabninger, som i hele deres væsen og funktion peger ud over sig selv og åbenbarer Gud, de er på én gang tærskelvogtere i Guds herlighed og forkyndere af Guds nærvær.

De værner Guds værens dyb mod skabningens indtrængen i et mysterium, som ville overstige skabningens erkendelse og sprænge dens livsfylde; de er keruberne ved indgangen til Paradis, de tilbeder foran Guds trone, og de bringer Gud nær, manifesterer Guds herlighed, så at det bliver til forvandling, nyt liv, frelse og genoprettelse af Paradisets gudsforhold.

Det er dette sidste, vi blandt andet oplever julenat, hvor englene kommer i den himmelske herligheds lys til hyrderne på marken og forkynder en fred på jorden for mennesker af god vilje. Englenes tilbedelse viser, at stalden i denne nat er Guds nærværs sted, for hvor englene tilbeder, dér er Gud i sin herlighed.

Englene er også skytsengle, Guds værn omkring os. Skytsengle er forbindelsesledet mellem os og Gud. De bringer os i erindring hos Gud. Jesus taler således om de små, vi ikke må bringe til fald, at ”deres engle i himlen ser altid min himmelske Fars ansigt”. I Johannes’ Åbenbarings indledning tales der på en tilsvarende måde om, at menighederne har hver deres engel.

Dæmoner: Djævelen og dæmonerne er som et modbillede af Guds åbenbaring af sig selv i skabelsen. Vi får ved at betragte dem en fornemmelse af, hvordan skabningen kan misbruge den skabende kraft, som skulle genspejle Skaberen i dennes skabende virke. Satan var skabt af Gud som en ærkeengel; han blev kaldt ”den strålende morgenstjerne”, men der skete noget i Satans sind, så at hans plads er ikke længere i herligheden, for han gennemvandrer jorden, og det ikke for det gode; apostlen Peter skriver: ”Jeres modstander, djævelen (fra det græske ord diabolos, der betyder bagvasker, bagtaler), går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge.”.

Satans fald skyldtes hovmod, et hovmod, som han søger at drage mennesker med ind i, ligesom han gjorde det med en stor gruppe åndsvæsener. Som tidligere nævnt ophører åndsvæsener med at være engle og bliver dæmoner, når de i stolthed bryder med Gud. Folkenes guder betragtes i dele af Det Gamle Testamente som sådanne oprørske åndsvæsener. Herefter er Satan dæmonernes leder, og som sådan frister han ved dæmonernes hjælp til fortvivlelse, frafald og mistillid til Gud.

Risikerer vi at møde dæmoner? Dæmoner står bag eller inspirerer til oprør mod Gud. Vi kan komme under deres indflydelse, hvis vi søger magt over andre mennesker og ikke bryder os om Guds vilje. Hvis du påkalder dæmoner, risikerer du, at de svarer og gør dig til redskab for deres egne planer. Men de færreste mennesker er besat eller plaget af dæmoner, store mørke åndsvæsener. Oftere plages mennesker af urene ånder; se det svar jeg refererede til tidligere.

Det bedste middel mod indflydelse fra onde ånder er at holde sig nær til Jesus Kristus: læse Biblen, bede og være med i menighedens fællesskab. Ved dåben forsager vi djævelen og bekender vor tro på Gud, vi modtager korsets tegne som vidnesbyrd om, at vi skal tilhøre den korsfæstede og opstandne frelser, og Gud fører os ud af Mørkets magt og over i sin Søns, Jesu Kristi rige. Ved nadveren fastholdes vi i fællesskabet med Jesus Kristus.

Du kan eventuelt bede denne tilflugtsbøn, hvis du er utryg:

Jeg tager min tilflugt til Jesus Kristus, Guds Søn og til Jesu blod, som renser os fra al synd og værner os mod mørkets sendebud.
Jeg tager min tilflugt til Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandne frelser.
Jeg bekender, at jeg i Jesus Kristus har mødt Guds selvhengivende kærlighed.

Med venlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen
Missionspræst, Areopagos

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.