Spørg

Findes der flere himle ifølge Bibelen og Koranen?

For de fleste kristne er Bibelen en fortolkning af åbenbaringer. For de fleste rettroende muslimer er Koranen til alle tider absolut gyldig og der er ingen kildekritik. Alligevel skal man ikke opfatte alt i Koranen helt bogstaveligt, og det gælder for eksempel de, i øvrigt få steder, hvor de syv himle nævnes, skriver Lone Skov Al Awssi, der er katolik og gift med en muslim. Foto: Nima stock

Min muslimske mand tror, der er syv himle. Hvad siger Bibelen om det? Kan vi kan ende med at komme i hver vores himmel, spørger en læser. Lone Skov Al Awssi, der er katolik og gift med en muslim, svarer

Spørgsmål:

Hej

Jeg har tit undret mig over begrebet de syv himle. Er det rigtigt ifølge Bibelen og kristendommen, at der er syv forskellige himle, man kan komme til?

Min muslimske mand tror på det, og vil det så faktisk sige, at vi for eksempel kan ende med at komme i hver vores himmel, så vi ikke er sammen?

En anden ting er, om det er rigtigt, at Mohammed og Jesus mødtes i deres himmelrejse, hvor han også fik besked om, at man skal bede fem gange om dagen?

Jeg håber virkelig, at du kan svare på mine spørgsmål.

Venlig hilsen
Line

Svar:

Kære Line

Tak for dine interessante spørgsmål om, hvorvidt der findes syv himle og om Muhammeds himmelfærd.

I Koranens Sura 17:1 nævnes de syv himle i forbindelse med himmelfærden, som kaldes Isra eller Miraj. Her rejser Muhammed på den bevingede ganger Buraq og møder blandt andet Jesus, Moses og Abraham. Det var dog kun Muhammed, som mødte Allah.

På Davids Samling i København findes et smukt billede fra cirka år 1388, som faktisk viser Muhammed helt utilsløret på Buraq i selskab med Profeten Gabriel. Ifølge overleveringen påbyder Allah Muhammed, at de troende skal bede 50 gange om dagen.

På vejen tilbage møder Muhammed Moses. Han mener, at det nok lige er i overkanten med 50 daglige bønner. Muhammed drager tilbage til Gud og får antallet nedbragt til fem daglige bønner.

I Sura 41:10-13 findes en beskrivelse af de forskellige himles skønhed. I Bibelen nævner Paulus i Andet Korintherbrev kaptiel 12 vers 2 ”Den tredje himmel.”

Det menes, at Paulus bruger udtrykket for at sondre mellem den fysiske himmel, det vil sige himmelrummet, og den åndelige himmel. Paulus fortæller, at han blev bragt til den åndelige himmel, altså der hvor Gud bor.

I Bibelen er tallet syv et helligt tal, og det går igen i utallige fortællinger.
Den katolske kirke har for eksempel syv sakramenter. I den jødiske Talmud nævnes også flere himle, men de spiller ingen betydning i traditionel jødedom.

I den ptolemæiske astronomiske verdensopfattelse var jorden flad. Over jorden var der syv himle som koncentriske cirkler.

Så gennem tiderne, både i teologiske og videnskabelige skrifter, nævnes der altså flere forskellige himle.

Du skriver, at du tænker på, om du og din mand kan risikere at komme i forskellige himle. Så bogstaveligt skal det ikke tages. Opdelingen i højere og lavere himle skal illustrere, at Allah er altings skaber og at ingen står over eller ved siden af ham. Han er den absolutte enehersker.

Islam er en streng monoteistisk religion og kristendommen opfattes nærmest som en polyteistisk religion, idet der her er en treenighed bestående af Gud, hans søn Jesus Kristus og Helligånden.

Her er vi inde ved en af de væsentligste forskelle på islam og kristendom, for selv om der er mange fællestræk, så er der store teologiske forskelle.

I kristendom er frelse et spørgsmål om Guds nåde, i islam er det et spørgsmål om menneskenes rette gerninger. Muslimer anderkender ikke Jesus som Guds søn, men som en stor profet.

Begrebet ”Gud Immanuel” eller ”Gud med os” (Esajas' Bog kapitel 7 vers 13) er vigtigt i kristendommen, idet Gud blev til et menneske gennem sin søn Jesus Kristus.

Dette er helt ubegribeligt for muslimer, dertil er Allah alt for ophøjet, og derfor beskrives hans trone som værende i den øverste himmel uden ligemand.

For de fleste kristne er Bibelen en fortolkning af åbenbaringer. For de fleste rettroende muslimer er Koranen til alle tider absolut gyldig, og der er ingen kildekritik. Alligevel skal man ikke opfatte alt i Koranen helt bogstaveligt, og det gælder for eksempel de, i øvrigt få steder, hvor de syv himle nævnes.

Venlig Hilsen
Lone Skov Al Awssi
Debattør og katolik

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.

”Profeten Muhammad møder englen med 10.000 vinger og englen med fire hoveder”. Profeten er genkendelig i sin grønne kjortel med hvid turban og flammeglorie, ridende på sit fabelvæsen Buraq. Foto: Davids Samling