Spørg

Har mormonerne sakramenter?

Enkelte af sakramenterne har særlig status, idet de kun kan foretages i templerne, svarer lektor Annika Hvithamar. Billedet viser et rum til meditation og bøn i et besøgscenter i Salt Lake City, der er grundlagt af mormonerne. Kristus-skulpturen på billedet er lavet af den danske kunster Bertel Thorvaldsen. Foto: Copyright 2014 Demotix, all rights reserved.

Hvilke sakramenter har mormonerne, spørger en skoleelev. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har mange sakramenter - og enkelte af dem har særlig status, svarer lektor Annika Hvithamar og uddyber hvilke

Spørgsmål

Hej Brevkasse

Hvilke sakramenter er der i mormonismen?

Hilsen Rebekka

Ps. det er til et skoleprojekt.

Svar

Kære Rebekka

Mormoner, som egentlig hedder Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - i daglig tale LDS efter den engelske betegnelse Latter Day Saints - regner med en række sakramenter (ordinancer): Dåb, nadver, konfirmation, præsteordination og ægteskab samt en række sakramentalier (ikke-frelsende sakramenter), som eksempelvis velsignelser, oliesalvinger og indvielse af bygninger.

Dåb foregår fra otteårs alderen ved fulddåb, konfirmationen lige bagefter. Nadver foregår ved ugentlige gudstjenester, hvor brød og vand omdeles til menigheden. Alle voksne mænd ses som præster, og drenge hos Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige oplæres derfor tidligt i gerningen.

Der skelnes mellem flere grader af præstedømme: Det melkisedekske præstedømme (som kan tildeles fra 12-års alderen og er orienteret mod praktiske funktioner) og det aronske præstedømme (som kan tildeles fra 18-års alderen). 

Enkelte af sakramenterne har særlig status, i det de kun kan foretages i templerne. Hvor for eksempel dåb, nadver og ægteskab kan indgås i alle Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges kirker, har disse sakramenter en forøget betydning, når de foretages i templerne.

Til tempelritualerne hører stedfortrædende dåb, tempelægteskab og såkaldt ’begavelse’ (fra det engelske ’endowment’). I den sidstnævnte gennemgår medlemmerne en særlig indvielse, hvor de vaskes, salves og modtager åndelig belæring.

Venlig hilsen
Annika Hvithamar 
Lektor på Københavns Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.