Spørg

Hvad vil det sige at være en-gang-født og dobbeltfødt i hinduismen?

Der er dog mange forandringer i gang i Indien, hvor mange såkaldte dalit-grupper (kasteløse) og lavkaste grupper gør op med denne opdeling, skriver Marianne Qvortrup Fibiger, lektor og Ph.d, Religionsvidenskab. Foto: wong yu liang - Fotolia

I Manus Lovbog optræder udtrykket to-gange-fødte og en-gang-fødte i forbindelse med kastesystemet. Hvad betyder det, spørger en læser. Lektor og ph.d Marianne Qvortrup Fibiger svarer

Spørgsmål:

Hej!

Jeg er ved at lave en opgave om kastesystemet i Indien. Herunder analysere jeg et afsnit fra Manus Lovbog. I den optræder udtrykket ”to-gange-fødte”, som er højkasterne, og én-gang-fødte, som er lavkasten.

Kan du forklare mig, hvad udtrykket betyder, og hvad forskellen på de to er?

Mange hilsner
Camilla

Svar: 

Kære Camilla

Du spørger om, hvad det vil sige at være henholdsvis én-gang-født og dobbeltfødt inden for hinduismen, sådan som den blandt andet kommer til udtryk i Manus lovbog, der er lovskrifter fra omkring 200 år før vor tid til 250 år efter vor tid, men hvis skelnen stadig i større eller mindre omfang er gældende i dag.

At være dobbeltfødt betyder, at man både er fysisk født til denne verden og senere født til eller ind i traditionen. Det sidste sker ved et overgangsritual, hvor drenge fra de tre øverste varnaer (kaster) får bundet den hellige tråd, som går over højre skulder og ned over venstre hofte. Tråden markerer, at drengen nu er dwija (dobbeltfødt), og tråden markerer, at man nu binder sig til traditionen, hvorfor man dermed markerer, at man vil efterfølge dens krav, men også at man har en bestemt status. Det betyder blandt andet, at er man brahmin (øverste kaste), så anses man derefter som rituel ren og kan derefter udføre puja (ritualet) i templet.

En ikke-dobbeltfødt får tilsvarende en mindre prætentiøs status, og de anses i mange sammenhænge som en "uren" gruppe. Der er dog mange forandringer i gang i Indien, hvor mange såkaldte dalit-grupper (kasteløse) og lavkaste grupper gør op med denne opdeling af "rene" og mindre "rene" grupper.

Held og lykke med din opgave

Mange hilsener 
Marianne Qvortrup Fibiger
Lektor og Ph.d, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.