Spørg

Hvordan bliver en ting hellig?

Dét, som adskiller det hellige fra det dagligdags, er netop, at det ophøjes til at være noget særligt og dermed respektkrævende, skriver lektor i kristendomshistorie Annika Hvithamar. Foto: POLFOTO / NIMA STOCK

Hvad er det, der gør en fysisk ting hellig, spørger en læser. Lektor i kristendomshistorie, Annika Hvithamar, forklarer om to måder, hvorpå noget kan være helligt

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Hvad er det, der gør, at en fysisk ting er helligt for en person?

Er der "kvalifikationer" for, at noget er helligt?

Hilsen Lukas

Svar:

Kære Lukas

Der er nærmest ingen grænser for, hvad der kan betragtes som helligt. Det gælder ikke blot fysiske ting. Mennesker, naturfænomener, tidspunkter, steder og skrifter kan af forskellige mennesker på forskellige tider opfattes som helligt.

Dét, som adskiller det hellige fra det dagligdags, er netop, at det ophøjes til at være noget særligt og dermed respektkrævende. I religionsvidenskaben tales særligt om to måder, noget kan være helligt på:

I diskurs: For eksempel i myter hvor fortællinger giver steder, mennesker, ordninger, institutioner – eller ting – en særlig status.

Eller i praksis: For eksempel gennem ritualer og ved at mennesker overholder påbud og forbud.

Institutionelt er det oftest bestemt gennem religiøse forordninger (for eksempel tekster eller traditioner), om en fysisk ting er hellig (for eksempel relikvier eller hellige kilder), men graden af hellighed fortolkes individuelt.

Bedste hilsner
Annika Hvithamar
Lektor i kristendomshistorie og ph.d.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.