Spørg

Hvilken udgave af Koranen er bedst på dansk?

Der er mange faldgruber, hvis man kaster sig over koranlæsningen på egen hånd. Oversætterens forord giver som regel nyttige detaljer, skriver Aminah Tønnsen, muslim og forfatter. Foto: MichelaD. - Fotolia

Jeg kunne godt tænke mig at læse Koranen for at kunne sammenligne den med Bibelen, men jeg kan ikke læse arabisk. Hvilken oversættelse af Koranen til dansk er bedst og mest nøjagtig, spørger en læser. Muslim og forfatter, Aminah Tønnsen, svarer

Spørgsmål: 

Hej brevkasse

Jeg er meget interesseret i islam og kunne godt tænke mig at læse Koranen for at kunne sammenligne den med Bibelen. Dog kan jeg ikke læse arabisk, og dette kommer jeg nok heller aldrig til.

Derfor vil jeg høre, hvilken oversættelse af Koranen til dansk, I synes, er bedst og mest nøjagtig?

Jeg ved, at Koranen ifølge den muslimske tro skal læses på arabisk, men da dette ikke er en mulighed, vil jeg gerne læse den bedste version på dansk!

På forhånd tak.

Hilsen Louise

Svar:

Kære Louise

Enhver oversættelse er en fortolkning og afspejler noget af oversætterens egen tilgang til livet – det kan ikke undgås. Alle sprog er fulde af metaforer, og koranteksten indeholder mange lignelser, som kan forstås på forskellige måder. Derfor kan man ikke sige, at den ene oversættelse er mere nøjagtig end den anden.

Man kan bedømme en oversættelse på sproget, og der synes jeg personligt, at Ellen Wulffs oversættelse er en tand bedre end A.S. Madsens og Abdullah Simseks, der nogle steder er kringlede og vanskelige at forstå. Den seneste på markedet af Amir Majid har jeg ikke haft lejlighed til at læse.

Lad mig sige det med det samme: Koranen er en vanskelig bog at læse, fordi den hverken er opdelt tematisk eller kronologisk.

Hvis du skal få noget ud af at læse den, er det godt at kende nogle af dens fortællinger på forhånd. Læs eksempelvis Aminah Tønnsen: ”Profetfortællinger fra Koranen” (Forlaget LM 2002).

Det er endvidere vigtigt at have læst en generel introduktion til islam, før man går i gang med Koranen. Læs eksempelvis Kate Østergaard: ”Danske Verdensreligioner Islam” (Gyldendal 2006) eller Aminah Tønnsen: ”Islam – tro og livsforståelse” (Gyldendal 2003). Bøgerne kan lånes på bibliotekerne.

Hvordan skal Koranen læses?
Når du går i gang med at læse Koranen, så husk, at hvis man læser den fragmentarisk ved at tage en halv eller en kvart sætning ud af den umiddelbare tekstuelle sammenhæng, kan man få et meget misvisende indtryk af helheden. Hvis man eksempelvis læser ”øje for øje og tand for tand”, er det vigtigt at få fortsættelsen med ”men den, der afstår fra sin ret til gengæld, kan derved sone sine egne synder” (Koranen kapitel 5, vers 45).

Det hedder også, at Koranens passager indholdsmæssigt supplerer og forklarer hinanden indbyrdes. Det betyder eksempelvis, at de følgende vers skal ses i sammenhæng med kapitel 5, vers 45: ”Imødegå en krænkelse med en lignende krænkelse, men den, der tilgiver og slutter forlig, bliver belønnet af Gud” (Koranen kapitel 42, vers 40). Eller: ”Godt og ondt er ikke lige. Imødegå det onde med noget, der er bedre, så vil din fjende blive som en nær ven” (Koranen kapitel 41, vers 34).

Andre eksempler på, at passagerne indbyrdes supplerer og forklarer hinanden, kunne være, at ”Gud vejleder el. tilgiver, hvem Han vil”. Det får mange til at tro/påstå, at Gud er lunefuld og handler vilkårligt – når vendingen dog er forklaret mange andre steder i teksten.

Guds løn er en konsekvens af individets ydmyghed og ærefrygt for Gud og hans skaberværk, af dets handlinger, valg og fravalg: ”Gud vejleder den, der higer efter vejledning” (Koranen kapitel 19, vers 76), og ”Han tilgiver den, der angrer sine fejltrin og beder om tilgivelse” (Koranen kapitel 42, vers 25).

Også de såkaldte ”krigeriske” begreber og vers, herunder det såkaldte ”sværdvers”, er kun ”krigeriske”, når de tages ud af den tekstuelle sammenhæng. Dem har jeg set på med kritiske øjne i min seneste bog ”Islam – Koran, Hadith, Sharia”.

Der er mange faldgruber, hvis man kaster sig over koranlæsningen på egen hånd. Oversætterens forord giver som regel nyttige detaljer om både indhold og oversætterens personlige tilgang til arbejdet.

Hvis man læser Koranen fragmentarisk, bogstaveligt og overfladisk, kan man få hvad som helst ud af den. Hvis man derimod læser Koranen med åbent hjerte og forstand, kan man finde en vejledning for livet i den.

God fornøjelse med læsningen.
 
Venlig hilsen 
Aminah Tønnsen 
Muslim og forfatter til flere bøger om Koranen

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.