Spørg

Hvordan kan Jehovas Vidner retfærdiggøre en udstødelse?

Udelukkelsen er et udtryk for kærlighed til dem i Jehovas Vidners menighed, der selv bestræber sig på at leve efter Guds høje moral, skriver talsmand for Jehovas Vidner Erik Jørgensen. Foto: POLFOTO / NIMA STOCK

Hvordan kan Jehovas Vidner både efterleve Jesu bud om næstekærlighed og samtidig udstøde medlemmer, spørger en læser. Talsmand for Jehovas Vidner Erik Jørgensen svarer

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg har et spørgsmål til Jehovas Vidner, som jeg har funderet lidt over.

Jeg er bekendt med, at Jehovas Vidner udstøder deres medlemmer, når de ikke efterlever forskrifterne for læren. Samtidig har jeg læst mig frem til, at Jesus er med i deres budskab.

Jesu endegyldige bud er næstekærlighed, "Du skal elske din næste som dig selv". De to forhold får jeg slet ikke til at hænge sammen eller give nogen mening.

Hvordan forklarer Jehovas Vidner dette?

Spørgsmålet er stillet i al venlighed.

Venlig hilsen
Winnie

Svar:

Kære Winnie

Tak for dit gode spørgsmål.

Umiddelbart lyder det som en modsigelse, men Jehovas Vidner betragter en udelukkelse som et udtryk for Guds kærlighed.

Den bibelske baggrund for at udelukke en, der ”har navn af broder”, (det vil sige et døbt Jehovas Vidne), og som ikke længere vil leve efter Bibelens moral, findes i Første Korintherbrev kapitel 5, vers 9-12. Se også Jesu ord i Matthæusevangeliet kapitel 18, vers 15-17.

Udelukkelsen er et udtryk for kærlighed til dem i Jehovas Vidners menighed, der selv bestræber sig på at leve efter Guds høje moral. Udelukkelsen betyder, at de beskyttes mod en dårlig påvirkning, og at de kan glæde sig over et trygt og godt fællesskab i deres menighed.

Den er også et udtryk for kærlighed til den udelukkede. At blive udelukket fra det sociale fællesskab kan få vedkommende til at komme til fornuft, se det tåbelige i sin opførsel og beslutte sig for igen at følge Bibelens sunde moralnormer og blive genoptaget i menigheden. Det sker da også for de flestes vedkommende.

Lad mig også nævne, at dette og lignende spørgsmål besvares på hjemmesiden www.jw.org. 

Med venlig hilsen
Erik Jørgensen
Talsmand for Jehovas Vidner

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.