Spørg

Hvorfor tiltrækkes så mange i Vesten af buddhisme?

Aftraditionalisering betyder, at man ikke føler sig forpligtet til at følge den tradition, man bliver født ind i, men at man selv vælger den tradition, som passer bedst til den måde, man forstår sig selv og verden på, og som man synes bidrager bedst som forståelsesramme til en livstolkning, skriver Marianne Qvortrup Fibiger, der er lektor og ph.d. Foto: djoronimo

Buddhisme har fået sin helt egen, vestlige form i mødet med senmoderne værdier, svarer lektor og ph.d. Marianne Qvortrup Fibiger

Spørgsmål om buddhisme

Kære brevkasse

Hvordan kan det være, at så mange mennesker i Vesten tiltrækkes af buddhismen?

Det får mig til at tænke på, om det på en eller anden måde kan bindes sammen med Giddens teorier og det senmoderne menneske?

Venlig hilsen,
Maiken

Svar fraMarianne Qvortrup Fibiger

Kære Maiken

Du spørger, om mange mennesker i Vestens tiltrækning af buddhismen på en eller anden måde kan bindes sammen med Giddens teorier og det senmoderne menneske.

Mit svar til dig er, at ja, det tror jeg, du har ret i, hvis du med Giddens teorier henviser til aftraditionalisering og individualisering.

Aftraditionalisering betyder, at man ikke føler sig forpligtet til at følge den tradition, man bliver født ind i, men at man selv vælger den tradition, som passer bedst til den måde, man forstår sig selv og verden på, og som man synes bidrager bedst som forståelsesramme til en livstolkning.

Netop buddhisme eller østlige religioner generelt i sin filosofiske form har fokus på individet og på den individuelle erkendelse. Samtidig tilbyder de en meditativ praksisform, hvor man kan vende blikket indad. Alt dette passer godt til det senmoderne menneske.

Dog er det vigtigt at pointere, at det måske ikke så meget er buddhisme i den form, man vil møde blandt ganske almindeligt praktiserende buddhister i Østen, men som nævnt den mere subtile og filosofiske form, som i mange tilfælde har fået sin helt egen vestlige form.

Bedste hilsner,
Marianne Qvortrup Fibiger
Lektor og Ph.d.

*Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.