Hvordan kan kristendommen overleve i Danmark?

Kristendommen vil overleve påvirkning fra andre religioner, men på den måde, at den finder frem til præcis på hvilke punkter, andre religioner modsiger kristendommen, eksplicit eller implicit, mener Henrik Ertner Rasmussen, generalsekretær i Dansk Europamission. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Hvad kan vi gøre for at sikre kristendommens overlevelse i Danmark på trods af stor påvirkning af andre religioner? spørger en læser. Generalsekretær i Dansk Europamission Henrik Ertner Rasmussen svarer på spørgsmålet

Spørgsmål:

Kære brevkasse,

Hvad kan vi gøre for at sikre kristendommens overlevelse i Danmark på trods af stor påvirkning af andre religioner?

Venlig hilsen
Sine

Svar:

Kære Sine,

Kristendommen er først og fremmest en tro og en relation mellem den enkelte og Gud samt mellem de enkelte troende, som har oplevet, at Gud har talt til dem gennem det, som Jesus Kristus har gjort, den korsfæstede og opstandne.

Som sådan er kristendommen også en kaldelse til at lade andre vide, at Jesus har frelst dem.

Kristendommen overlever således ved at forblive tro mod sit grundlag, nemlig det vidnesbyrd, som findes i Bibelen og den tradition og gudstjenestepraksis, som er bygget på Jesu befaling, samt ved at dette bliver givet videre til nye generationer og til nye folkegrupper, som ikke kender evangeliets budskab. Dette sidste kaldes også mission. Mange har sagt, at en kirke, der ikke er i mission, vil dø.

Kristendommen vil overleve påvirkning fra andre religioner, men på den måde, at den finder frem til præcis på hvilke punkter, andre religioner modsiger kristendommen, eksplicit eller implicit. Andre religioner giver nemlig ofte kristne anledning til at tænke over ting, som de første kristne ikke skulle forholde sig til, heriblandt islam og andre senere tilkomne religioner, for eksempel nutidige strømninger som New Age.

Kristne bør altid lade sig opmuntre af Jesu eget løfte for i Matthæusevangeliets kapitel 16, vers 18: ”Jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.” Det gælder, selv om mange mener, at det ser sort ud til tider.

Jesus advarer dog også de troende mod falske profeter og forudsiger, at mange vil forsøge at føre selv de udvalgte vild. Derfor skal kirken altid være årvågen og på vagt over for strømninger, der vil føre bort fra troskaben mod Jesus som Guds Ord, der er blevet kød, den korsfæstede og opstandne.

Henrik Ertner Rasmussen
Generalsekretær i Dansk Europamission

*​Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.