Spørg

Hvordan udtales gudenavnet Njord?

Navnene på nordiske guder såsom Njord gled ud af det danske sprog i middelalderen, hvor kristendommen efterhånden havde erstattet den førkristne religion, skriver ph.d.-studerende Sophie Bønding. Foto: Alialanda/Fotolia

I de nordiske myter tilhører Njord den gruppe guder, som kaldes vanerne. Han er far til Frey og Freyja. De er alle tre forbundet med frugtbarhed og velstand. Njord associeres i særlig grad med kysten og havet, forklarer ph.d.-studerende Sophie Bønding blandt andet i sit svar

Spørgsmål om Njord

Kære Brevkasse

Hvordan udtales navnet Njord?

Hilsen,
Mette

Brevkassens svar

Kære Mette

Det spørgsmål, som melder sig angående udtalen af den nordiske gud Njord, er, hvorvidt det udtales med stumt ’d’. Altså, skal d’et udtales eller ej? Begge udtaler praktiseres på moderne dansk, og om man siger det ene eller det andet afhænger blandt andet af ens dialekt.

Njord blev kaldt Njǫrðr

En sproghistorisk betragtning er dog interessant. På norrønt eller oldnordisk, altså det sprog som taltes i Norden i vikingetiden, blev Njord kaldt Njǫrðr. Bogstavet ǫ (krølle-o) blev udtalt omtrent som o’et i ordet og på moderne dansk. Bogstavet ð minder om det danske bløde ’d’ og udtales som ’th’ i det engelske ord that. Der rulles på r’et i slutningen af ordet (prøv eventuelt at sige det højt: N-j-o-r-th-r). Sproghistorisk set burde navnet have udviklet sig ligesom det nudanske ord ’fjord’ (norrønt: fjǫrðr), så også det blev udtalt med stumt ’d’.

Men fordi der er tale om et gudenavn, forholder det sig ikke så simpelt. Det er nemlig sådan, at navnene på de nordiske guder gled ud af det danske sprog i middelalderen, hvor kristendommen efterhånden havde erstattet den førkristne religion. De kom først ind i sproget igen efter middelalderen, især i 1800-tallet, blandt andet under central indflydelse fra N.F.S. Grundtvig, B.S. Ingemann og andre, som satte fokus på de nordiske myter som en vigtig del af dansk kulturarv.

Men da navnene blev ’genindført’ i det danske sprog, som nu havde ændret sig en del, udtalte man dem også anderledes. Så blev Njord udtalt med ’d’, ligesom også Odin nu udtales med ’d’. På norrønt hed Odin nemlig Óðinn, som blev udtalt med blødt ’d’ ligesom i Njǫrðr. Udtalen ændrede sig altså, da navnet igen blev taget i brug. Alligevel er der nogle, som udtaler ordet med stumt ’d’, formentlig fordi man lader sig inspirere af ord som ’fjord’, som ordet også sproghistorisk set er i familie med.

Myter om Njord

I de nordiske myter tilhører Njord den gruppe guder, som kaldes vanerne. Han er far til Frey og Freyja. De er alle tre forbundet med frugtbarhed og velstand. Njord associeres i særlig grad med kysten og havet, og der eksisterede formentlig en forestilling om, at han rådede over vind, vejr og god fangst. Men han synes også at have været knyttet til markens frugtbarhed i områder, hvor man levede af agerbrug.

Den mest omfattende myte, som omhandler Njord, fortæller om hans ulykkelige ægteskab med jættekvinden Skade. Ifølge myten kunne de to ikke blive enige om, hvor de skulle bo, ved kysten på Njords gård eller i bjergene på Skades gård. De indgik derfor det kompromis, at de skulle skifte mellem de to steder. Ingen af dem var dog rigtig glade for den ordning, og ifølge myten endte de med at leve hver for sig.

Med venlig hilsen
Sophie Bønding
Ph.d.-studerende ved Religionsvidenskab på Aarhus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.