Spørg

Hvorfor begår mennesker æresdrab?

Fra vores egen historie forbindes for eksempel vikingetiden med et sådant samfund, hvor slægten er i centrum, og man kan genoprejse sin ære gennem drab, skriver religionsforsker Kate Østergaard. Foto: Svetlana Gajic - Fotolia

Hvilke forklaringer er der på æresdrab? Er æresdrab udbredt i Danmark, og hvad kan vi som samfund gøre ved æresdrab, spørger en læser. Religionsforsker Kate Østergaard svarer

Spørgsmål:

Kære Brevkasse

Hvilke forklaringer er der på æresdrab, og hvordan har æresdrab formået at blive udbredt til Danmark?

Hvad kan vi som samfund gøre ved æresdrab?
 
Hvorfor er ære i nogle familier så vigtig, at de kan finde på at dræbe?
 
Hvorfor er æresdrab lovligt i nogle islamiske lande, og er det i orden?
 
Hvordan kan det være, at nogle muslimske ægteskaber er arrangeret af familien?

Hilsen
Mathilde

Svar:

Kære Mathilde

Tak for dine spændende spørgsmål, som jeg her vil forsøge at besvare.

Hvilke forklaringer er der på æresdrab, og hvordan har æresdrab formået at blive udbredt til Danmark? Hvorfor er en ære i en islamisk familie så vigtig, at de kan finde på at dræbe? Hvad kan vi som samfund gøre ved æresdrab?
 

Æresdrab er drab, der bliver begået med motivet ære i modsætning til for eksempel hævn og jalousi. Det bliver begået i fællesskaber orienteret omkring ære og skam. Det foregår typisk i kollektivistiske samfund, hvor man sætter fællesskabet højere end individet.

Fra vores egen historie forbindes for eksempel vikingetiden med et sådant samfund, hvor slægten er i centrum, og man kan genoprejse sin ære gennem drab. Det fremgår blandt andet af de islandske sagaer. Årsagen til, at slægten er så vigtig, er muligvis, at staten er svag. Der er ikke nogen central magt med et uvildigt retssystem.

I nyere tid findes der fællesskaber i Danmark, hvor ære og skam er vigtige, for eksempel i rockermiljøer, der danner en slags parallelsamfund. Det samme findes i nogle indvandrermiljøer, der kommer fra samfund, hvor slægten og en persons position er afhængig af ære. Det er imidlertid for simpelt at sige, at indvandrere bare viderefører deres kultur i det nye samfund.

Situationen kan nemlig ofte tilspidses for immigranter i den nye situation, de befinder sig i. Hvis man kommer fra et stærkt patriarkalsk samfund, kan det være svært for nogle mænd at opleve deres traditionelle autoritet og magt forsvinde i et land som Danmark, mens unge piger omvendt kan ønske at benytte sig af deres muligheder for at gå nye veje og kræve mere selvstændighed.

Æresdrab går på tværs af religion og findes for eksempel også i kristne indvandrermiljøer, alligevel er der ofte diskussion om, hvorvidt æresdrab skyldes islam. Til det må jeg som religionsforsker sige, at alt kan have med religion at gøre og altså også med islam at gøre, alt efter hvordan mennesker tolker deres tro.

I de fleste religiøse skrifter kan man finde et kvindesyn, hvor kvinden står under manden og skal adlyde ham, eksempelvis i Koranen sura 4 vers 34 eller i Det Nye Testamentes Første Korintherbrev kapitel 11 vers 6-9. Hvis man opfatter dette bogstaveligt, kan det være et grundlag for, at mandens ære afhænger af kvindes lydighed og kyskhed. Omvendt forbyder både Koranen og Bibelen drab som en af de værste forbrydelser.

Religion kan altså benyttes både som et forsvar for æresdrab og som en bekæmpelse af æresdrab alt efter, hvordan man tolker det. Dette gælder også islam. Det er heldigvis en almindelig opfattelse blandt imamer i Danmark, at æresdrab er forbudt.

Det er vanskeligt at komme med en enkelt løsningsmodel, men religiøse ledere kan faktisk spille en vigtig rolle ved at gå forrest i bekæmpelsen af tvang og æresdrab. Desuden må løsningen være indvandreres reelle integration i samfundet.

Hvorfor er æresdrab lovligt i de islamiske lande, og er det i orden?
Æresdrab er ikke generelt lovligt i muslimske lande, men det er rigtigt, at det i nogle retssystemer anses for en formildende omstændighed, hvis der for eksempel er tale om udenomsægteskabelig sex. Der findes også lande, hvor sådanne sager afgøres af stammer efter lokal skik.

Jeg er ikke juridisk ekspert og kender desværre ikke alle deltaljerne i muslimske landes retspraksis. Personligt og ud fra et menneskerettighedsperspektiv synes jeg selvfølgelig ikke, at det er i orden, at man i nogle lande reelt kan begå den slags forbrydelser med ingen eller begrænset straf.

Hvordan kan det være, at de fleste islamiske ægteskaber er arrangeret af familien?
Arrangerede ægteskaber har været det almindelige de fleste steder i verden. Ægteskabet har traditionelt haft det formål, at man skulle videreføre slægten og jorden samt skabe alliancer. Individets ret til at vælge ud fra kærlighed er noget, der hører individualistiske, moderne samfund til. I mange lande i verden er der stadigvæk tradition for arrangerede ægteskaber. Økonomi, status og tryghed anses i mange tilfælde for vigtigere end forelskelse.

Dette har ikke noget specifikt med islam at gøre, men findes mange steder i verden uanset religion. Arrangerede ægteskaber anses i mange kulturer for det bedste både for parret, som bliver matchet, og for familien som helhed. Problemet opstår, hvis der er tale om tvang. I sådanne tilfælde er det jo et overgreb på de personer, det går ud over. Desuden kan en sådan konflikt i nogle tilfælde netop udvikle sig og blive et spørgsmål om ære og skam.

Bedste hilsner 
Kate Østergaard 
Religionsforsker

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.