Spørg

Hvorfor bliver folk tiltrukket af Scientology?

Scientology trækker undertiden selv grænserne så hårdt op til omverdenen, skriver lektor Peter Birkelund Andersen. Foto: Rick Francis/AP

Hvad er det for en tiltrækningskraft, der omgærder Scientology, og hvad har bevægelsen at tilbyde det moderne menneske? Lektor Peter Birkelund Andersen svarer en læser

Spørgsmål

Hvilke grunde mener I, der kan være til, at folk bliver tiltrukket af Scientology? Hvad er der ved denne bevægelse, som tiltrækker moderne mennesker, der vælger denne frem for at tage del i en af de fem verdensreligioner?

Svar

Scientology er formodentligt ekspanderende i store dele af verden, og afdelingen i København vandt for nogle år siden det såkaldte ”fødselsdagsspil”, hvor alle verdens afdelinger af scientology - religiøse som de ikke-religiøse - konkurrerer imod hinanden om, hvem der har den største ekspansion.

Fødselsdagen er grundlæggeren L. Ron Hubbards fødselsdag, og konkurrencens mål er begrundet i, at han mente, at virksomheder altid skulle ekspandere.

Det er imidlertid svært at fastslå, om kernegruppen af scientology i Danmark egentlig vokser, eller om den er nogenlunde stabil.

I 2009 skønnede jeg, at den ligger på et sted mellem 2.000 og 4.000 personer, men indrømmede allerede dengang, at det var et meget usikkert tal. Andre har sat tallet lavere såvel som højere. Jeg har ikke søgt at udbygge skønnet i de sidste år, så det er altså et gammelt tal. Hvis skønnet var/er rigtigt, så er det ikke forfærdeligt mange personer, så det, de bliver tiltrukket af, er ikke nødvendigvis det, som vil tiltrække meget store dele af befolkningen.

Der er imidlertid nogle temmelig klare træk ved scientology, som godt kan være med til at give en ramme om, hvorfor folk bliver tiltrukket af bevægelsen.

Den terapiform, auditeringen, som Hubbard udviklede omkring 1950, gjorde op med de forestillinger om skyld og synd, der lå i amerikansk kristendom i hans samtid. Det opgør er i dag mindre væsentligt i Danmark, men dog relevant.

Der er i scientology et stærkt udviklet socialt engagement, hvor man arbejder med læsetræning, narko- og alkoholafvænning samt menneskerettigheder. Det sker i forskellige ikke-religiøse organisationer under den store scientologyparaply.

For scientologerne drejer det sig om at give så mange mennesker som muligt chancen for selv at tage bestemmelse over deres liv, og det har man ikke, hvis man ikke kan læse eller er bedøvet af stoffer og alkohol. I det mindste nogle af dem, der gennemgår afvænningsprogrammerne, bliver senere scientologer.

Læsetræningen giver formodentligt ikke medlemmer, og menneskerettighedsarbejdet sigter så bredt på individuelle menneskerettigheder, så det ikke leder til rekruttering, men til accept af menneskerettighederne (Dette er et skøn baseret på en ældre spørgeskemaundersøgelse til scientologer).

Når man først er inde i systemet og har accepteret nogle af de tanker, som ligger bag de religiøse og de ikke-religiøse dele af scientology, er der imidlertid et stort frivilligt eller lavtlønnet fællesskab, som man bliver medlem af.

Når man ser på, hvordan engagementet i andre frivilligorganisationer fastholder folk, har dette formodentlig en stor betydning. Og ligesom i andre frivilligorganisationer er der en stor gennemvandring af medlemmer. Men hvor andre frivilligorganisationer typisk satser på at engagere folk i en periode af deres liv, så satser scientology principielt på at fastholde dem.

Det giver undertiden nogle meget hårde syn på indenfor og udenfor. Dette gælder både nogle scientologers syn på verden omkring dem, og for mange af de synspunkter der dukker op om scientology udenfor bevægelsen.

Det kan undertiden gøre det meget svært at forstå, hvad der tiltrækker folk til scientology. Derfor er det vigtigt for udenforstående, at de, når de skal forstå, hvorfor nogle folk bliver tiltrukket af scientology, overvejer, om kritikere af scientology er kritiske af religiøse, eventuelt kristne årsager, om de er det af socialpolitiske årsager eller om de er det, fordi scientology undertiden selv trækker grænserne så hårdt op til omverdenen.

Med venlig hilsen
Peter Birkelund Andersen
Lektor, ph.d. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
Københavns Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.