Spørg

Hvordan forstår new age evigt liv?

New age-religion er en ikke snævert defineret størrelse men dækker over mange forskellige forestillinger og praksisser i Vesten siden 1960’erne, skriver cand.mag., Anders Brønsted Foto: ValentinValkov - Fotolia

Hvorfor tror new age, at livet er evigt, spørger en læser. Anders Brønsted, der er cand.mag i religionshistorie, svarer blandt andet, at new age er indisk inspireret i deres syn på livet efter døden

Spørgsmål: 
 

Hej Brevkasse

Hvorfor tror new age, at livet er evigt?

Hilsen Jonas

Svar:
 

Kære Jonas
 
Jeg vælger at forstå dit spørgsmål sådan, at det handler om, hvad der sker, når vi dør, hvilket alle religioner i grunden forholder sig til.

I Vestens dominerende religioner som jødedom, kristendom og islam har man beslægtede forestillinger om dommedag og genopstandelse, men det er for eksempel omdiskuteret – både religionerne imellem og internt i hver religion – hvad der sker mellem døden og dommedag.

Det centrale spørgsmål er forholdet mellem sjæl og legeme. Sker der en adskillelse ved døden og en genforening ved dommedag, eller er sjæl og legeme ubrydeligt forbundet?

I de indiske religioner hinduisme og buddhisme er der ingen tvivl om, at sjæl og legeme adskilles ved døden. Sjælen fortsætter sin eksistens, inden den fødes igen i en ny krop alt afhængig af karma, selvom det er en længere diskussion indenfor buddhismen, hvilken status sjælen egentlig har. Døden opfattes som en befrielse, og det ultimative mål er helt at slippe ud af reinkarnationshjulet.

I new age-bevægelsen vil man i langt de fleste tilfælde støde på en indisk inspireret efterlivsskæbne med fokus på reinkarnationslæren.

New age-religion er en ikke snævert defineret størrelse, men dækker over mange forskellige forestillinger og praksisser i Vesten siden 1960’erne. Et holistisk syn på verden og mennesket og en tro på, at verden går en ny tid i møde, går dog igen, ligesom man forsøger at forbinde øst og vest, videnskab og religion og ofte er optaget af alternativ behandling og personlig udvikling.

Historisk giver det mening at se new age-bevægelsen i forlængelse af Vestens okkulte og esoteriske tradition, senest teosofien.

Du har måske bemærket, at jeg endnu ikke har besvaret dit spørgsmål direkte, altså hvorfor new age tror, at livet er evigt? Man kan give forskellige svar, alt efter om vinklen er filosofisk, sociologisk, psykologisk eller historisk, og man kan blot konstatere, at der i new age-kredse henvises til mange forskellige oplevelser, argumenter og kilder.

For en mere detaljeret redegørelse, vil jeg henvise dig til Wouter Hanegraaffs anerkendte værk: New Age Religion and Western Culture – Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Her er der et kapitel om Death and Survival på 20 sider, som kunne have din interesse.

Venlig hilsen
Anders Brønsted
Cand.mag. i religionshistorie og filosofi

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.