Spørg

Kan en mormon døbes i folkekirken?

Man kan erkende, at man gav sig hjerte til noget forkert. Derfor kan man godt blive døbt i folkekirken, selvom man tidligere er døbt i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, skriver Martin Herbst, der er sognepræst.

Folkekirken er åben for alle. Ligegyldigt hvilket religiøst fællesskab man er døbt i, kan man blive døbt i folkekirken, svarer sognepræst Martin Herbst

Spørgsmål om mormoner

Kære brevkasse

Hvis man, som mormon, er døbt i mormonkirken, kan man så døbes i folkekirken eller hvad?

Venlig hilsen,
Preben

Svar fra brevkassen

Folkekirken er åben for alle. Ligegyldigt hvilket religiøst fællesskab man er døbt i, kan man blive døbt i folkekirken. Svaret på dit spørgsmål er derfor et rungende Ja!

Men man kan ikke blive døbt i folkekirken, hvis man stadig er medlem af et andet trossamfund eller tror på dets lære. Det burde i hvert fald ikke ske. Det hænger sammen med dåbens betydning. Den har både en ydre og indre dimension, der udgør en enhed.

På det ydre plan er dåben ensbetydende med, man bliver medlem af folkekirken, tilslutter sig kirkens ritualer og organisationspraksis. Det indebærer eksempelvis pligten til at betale kirkeskat og retten til at blive gift og begravet i kirken samt at lade sig vælge til et menighedsråd og udøve indflydelse på den måde.

Allerede ud fra denne ’ydre’ betragtning giver det ingen mening at være medlem af flere kirkesamfund eller religioner. Tænk på alle de møder, man skulle deltage i, penge man måtte betale, eller regler og ritualer man skulle følge!

Det uforenelige i at være medlem af flere trossamfund fremgår endnu tydeligere, når man tager dåbens indre betydning i betragtning. Dåben udtrykker, man tror på Guds kærlighed. Derfor fremsiger vi trosbekendelsen ved enhver dåb.

På latin betyder credo ’jeg tror’. Det latinske credo er en sammentrækning af to stavelser cre og do, der igen kommer fra det græske ker og do, der henholdsvis betyder ’hjerte’ og ’give’. Og nu er vi inde ved grundbetydningen af udtrykket ’jeg tror’ eller ’vi tror’, der går igen i trosbekendelsen.

At tro er at give sit hjerte. Når vi siger, ”vi tror på Gud Fader den almægtige”, er der ikke tale om en intellektuel erkendelse af et højere væsen i universet. Der er tale om, man giver sit hjerte til kærligheden og livets kilde.

Når vi siger, ”vi tror på Jesus Kristus”, betyder det ikke, man tror, Jesus var en historisk person. Der er langt mere på færde. Man giver sit hjerte til Kristus, der gik i døden for at åbenbare Guds kærlighed.

Og når vi siger, ”vi tror på Helligånden”, er meningen ikke, at man tror på noget åndeligt, men at man giver sit hjerte til Guds kærligheds ånd og håber at blive vejledt af den.

At tro er at give sit hjerte til det bedste, største og skønneste. At tro er at give sit hjerte til Gud, der er kærlighed. Sit hjerte skal man ideelt set kun give én gang. Derfor kan man ikke blive døbt to gange i folkekirken!

Men man kan erkende, man gav sit hjerte til noget forkert. Derfor kan man godt blive døbt i folkekirken, selvom man tidligere er døbt i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (mormonkirken), Jehovas Vidner eller et andet trossamfund. Det er et udtryk for Guds overstrømmende kærlighed.

Med venlig hilsen,
Martin Herbst
Sognepræst

*Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.