Spørg

Kan man være buddhist og samtidig være medlem af folkekirken?

Man bliver medlem af folkekirken ved dåb, og betingelserne for ens fortsatte medlemskab er forholdsvis frie. Men kan naturligvis også aktivt selv melde sig ud, ligesom genindmeldelse ligeledes er muligt. Foto: Picasa

Den danske folkekirke favner mange forskellige syn på det guddommelige, og der skal meget til, før man bliver bedt om at forlade det fællesskab, som man indtræder i ved dåben

Spørgsmål

Kan man være buddhist og samtidig være medlem af folkekirken?

Venlig hilsen
Henny

Svar

Kære Henny

Medlem af folkekirken bliver man ved dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

De fleste folkekirkemedlemmer er døbt som børn, fordi deres forældre har valgt at lade dem døbe. Derved fortsætter deres medlemskab, indtil de aktivt melder sig ud.

Mange har derfor den fejlagtige opfattelse, at man ”automatisk” er medlem af folkekirken, hvis ikke man melder sig ud, men det er altså ikke rigtigt. Man er kun ”automatisk” medlem, hvis ens forældre aktivt har valgt at melde én ind.

Er man ikke medlem af folkekirken, kan man søge om medlemskab. Det forudsætter så, at man bliver døbt, hvis man ikke er det, eller at man får godkendt den dåb, man eventuelt måtte have fra et andet kirkesamfund. I det tilfælde vil præsten vurdere, om den dåb, man har modtaget i et andet kirkesamfund, er ”i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn” og dermed forenelig med den folkekirkelige dåb.

Når først man er blevet medlem af folkekirken, vil der normalt ikke være nogen, der spørger ind til, om ens tro og livssyn nu fortsat er i overensstemmelse med folkekirkens bekendelse, og man bliver derfor ikke meldt ud, hvis man privat eller personligt har et andet trossyn eller vælger troen helt fra.

Der er dog principielt den bestemmelse i folkekirken, at hvis man aktivt bekender sig til, melder sig ind i eller agiterer for en anden tro, som ikke er forenelig med folkekirkens bekendelse, så kan ens sognepræst tage initiativ til, at man bliver udmeldt af folkekirken.

Der findes ganske få eksempler på det, men det er meget sjældent. Det vil primært blive aktuelt, hvis et folkekirkemedlem decideret modarbejder folkekirkens interesser.

Men hvis man bare for sig selv går og undersøger eller lader sig inspirere af andre trosretninger eller traditioner, så vil man normalt ikke blive meldt ud.

Og dermed bliver svaret på dit spørgsmål et ja, for i praksis er der rigtigt mange medlemmer af folkekirken, hvis tros- og livssyn er mere i overensstemmelse med andre trosretninger end denevangelisk lutherske- herunder buddhisme.

For mange mennesker er det jo også et midlertidigt fænomen, at man prøver en anden trosforestilling af for derefter måske at vende tilbage til sit folkekirkelige udgangspunkt på et senere tidspunkt. Derfor vil folkekirken normalt være temmelig tålmodig og forsøge at holde kontakten og samtalen i gang i stedet for bare at melde folk ud.

Et særligt tilfælde er det dog, hvis man lader sig vælge til eksempelvis et menighedsråd, hvor man skal være med til at træffe beslutninger på den lokale folkekirkes vegne.

Dér vil man blive afkrævet en underskrift på, at man tilslutter sig folkekirkens bekendelsesgrundlag og vil arbejde for kirkens liv og vækst. Det er jo ikke så let at gøre troværdigt, hvis man samtidig bekender sig til en helt anden trosretning.

Men selv om man som almindeligt, menigt medlem af folkekirken sagtens kan bekende sig til en anden tro end den evangelisk lutherske, vil det rent principielt måske være mere reelt - hvis man vælger at skifte til et andet trossyn - også at tage konsekvensen og melde sig ud af folkekirken og ind hos dem, man føler sig i overensstemmelse med.

Jeg håber, det var svar på dit spørgsmål? Ellers er du velkommen til at spørge uddybende. Det kan måske med fordel ske ved kontakt til din lokale sognepræst, som kan vejlede yderligere om muligheder og praksis i det konkrete tilfælde.

Med venlig hilsen
Lars Mollerup-Degn
Landsleder, Areopagos Danmark