Spørg

Må muslimske kvinder uddanne sig?

Der hersker absolut ingen tvivl hos mig om, at muslimske kvinder både har pligt og ret til at uddanne sig – hele livet igennem, mener cand.jur. Safia Aoude.

Hvordan er synet på uddannelse hos muslimske kvinder? Og passer det, at man skal forlade jobbet, hvis man får et barn, spørger en læser. Cand.jur. Safia Aoude svarer

Spørgsmål:
 

Kære Brevkasse

Hvordan er synet på uddannelse hos de muslimske kvinder?

Og i hvilke muslimske lande er det tilladt at få en uddannelse, og hvis man får denne uddannelse, passer det så, at man skal forlade jobbet, hvis man får et barn?

Hvordan kæmper muslimske kvinder for rettigheden til en uddannelse, og hvis de får denne rettighed, vil det så give dem det gode liv?

På forhånd tak for svar
Maja

Svar:
 

Hej Maja 

Allahs sidste budbringer Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) menes at have sagt: ”Søgning efter viden er obligatorisk for enhver muslim” (Tirmidhi, hadith 74).
 
Derudover rapporterede Abdullah Ibn Mas´ud i værket Kanz al-Ummal, at han skulle have sagt: “Hvis en datter bliver født, og (hendes far) opdrager hende, giver hende en god uddannelse og træner hende i livets viden, så vil jeg stå mellem ham og helvedes ild (på Dommedag).”

Yderligere har vi massevis af vidnesbyrd om kvinder i islams tidlige tidsalder, som var højtuddannede forbilleder. Derfor hersker der absolut ingen tvivl hos mig om, at muslimske kvinder både har pligt og ret til at uddanne sig – hele livet igennem. Dette er den islamiske holdning, og Gud ved bedst.

Hvis vi derimod kigger på praksis i de muslimske lande, som du nævner, ser vi desværre en kedelig tendens til, at piger bliver negligeret og endda i visse tilfælde forment adgang til uddannelse og viden. Dette kan skyldes økonomiske, chauvinistiske, sociale eller ressourcemæssige årsager, men det er i modstrid med, hvad Gud og hans budbringere (må Allah være dem nådig og give dem fred) har lært os. Kampen for uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig ligestilling er både vanskelig og sikkert meget lang endnu!

Med hensyn til uddannelse og job, så har de tidlige tiders muslimske kvinder vist os, at ingen uddannelse og intet job var uegnet for kvinder. Muslimske kvinder har virket som regenter, soldater, økonomer, læger, businesskvinder, investorer, professorer og undervisere, jurister, dommere, kunstnere eller kaptajner. Så længe hun beskytter sin blufærdighed i offentligheden, er der intet til hinder for, at en kvinde kan tage en uddannelse eller et arbejde – det samme gælder naturligvis for mænd!

Når en kvinde bliver mor, er der intet til hinder for, at hun kan arbejde eller uddanne sig; men i praksis kan man som mor blive tvunget til at prioritere i løbet af den tid, hvor ens børn har de største fysiske behov for mor og far.

Af den grund vælger mange muslimske kvinder at prioritere deres børn, så længe de er små. Dette betyder ikke, at en mor ikke kan arbejde samtidig med, at hun har børn, men at prioriteringen er anderledes. Da jeg selv fik børn, valgte jeg at prioritere børnene frem for karriere, og jeg måtte derfor omlægge min økonomi til investeringsafkast frem for lønmodtagervirksomhed. Til gengæld fortsatte jeg mine studier, mens jeg havde børn.

Et sådan valg må træffes efter de individuelle situationer, som mødre befinder sig i. Det gode liv er ikke nødvendigvis en karriere på bekostning af ens børn, men man kan ikke generalisere. Dog er jeg personligt meget ked af, at mange mødre vælger at prioritere deres egne hensyn, karriere og en stor økonomi frem for at prioritere samværet og opdragelsen af egne børn. Man behøver ikke vælge enten-eller; men min holdning er, at ved en kombination af moderrollen med lønmodtagerrollen og studenterrollen bør moderrollen altid være udslagsgivende for de valg, man tager.

Med venlig hilsen 
Safia Aoude
Cand.jur. 

Svaret giver udtryk for panelisternes holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.