Spørg

Er Bibelens mytiske væsener en styrke eller svaghed?

Der findes mytiske væsener i Bibelen. Men er det en styrke eller svaghed, spørger en læser. Foto: Gustave Dore/Wikiart

En læser vil vide, hvad de mytiske væsener, som er beskrevet i Bibelen, gør ved Bibelens troværdighed. Pastor emiritus Ole Skjerbæk Madsen svarer, at Bibelen ikke mister sin troværdighed

Spørgsmål:
Hej brevkasse

Jeg er i øjeblikket ved at skrive en opgave i 3.g om mytologiske væsner i Bibelen og religionskritik. Derfor ville jeg høre om følgende:

I Bibelen bliver der beskrevet fantastiske og mytiske væsner, eksempelvis enhjørninger og behemoth i Jobs Bog, Levithan i Esajas bog og dragen i Johannes' åbenbaring. Miskrediterer dette Bibelen og får Bibelen til at fremstå som en "myte bog", eller styrker disse mytiske væsener og deres symbolik Bibelen og dens troværdighed?

Med venlig hilsen
Agnes

Svar:
Kære Agnes

Tak for dit spørgsmål. Det er da et spændende projekt, du er i gang med.

Det korte svar: Bibelen mister ikke sin troværdighed, når den nævner fantastiske væsener, fordi Bibelen ikke er en lærebog i naturvidenskab.

Vi taler om Bibelen som Guds Ord. Det betyder ikke, at hvert ord i Bibelen er dikteret af Gud, men at Bibelen er blevet til i menneskers samspil med Gud. Paulus skriver i 2. Timotheusbrev, 3. kapitel:

”Desuden er du fra din tidligste barndom blevet oplært i de hellige skrifter, som hjalp dig til at forstå, at frelsen modtages ved tro på Jesus Kristus. Hele Skriften er inspireret af Gud og kan bruges til undervisning, til irettesættelse, til korrektion og til træning i at leve ret, så enhver, der ønsker at tjene Gud, kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode.”

Bibelen er altså inspireret af Gud. Den er blevet til igennem en lang historie. Igennem denne historie møder Gud mennesker, sådan som de er. Gud taler til dem ind i deres forståelseshorisont, og når mennesker så vil dele, hvad de har ”hørt” fra Gud, udtrykker de sig med de ord og den tilværelsesforståelse, som er deres – på den tid, de lever i.

Guds budskab handler ikke om fantastiske væsener. Når Salme 104 f. eks. nævner Livjatan, som er et havuhyre, datidens søfolk frygtede (og måske har skabt sig et billede af fordi de har mødt store havdyr, de ikke kunne beskrive nærmere), så minder salmisten om, at også Livjatan er et skabt væsen, skabt til at lege i havet. Livjatan, Behemot og andre væsener fremkaldte frygt; de repræsenterede kaos, men alle væsener er i sidste instans alligevel henvist til Guds skabelsesorden. Inspirationen fra Gud handler ikke om en bekræftelse af fantasivæseners faktiske eksistens, men om ikke at frygte, fordi ingen skabning er over Guds skabelsesordning.

Skriften kan læses som Guds vidnesbyrd om Guds møde med mennesker, og derfor kan de bruges til undervisning om Guds vilje og intentioner for menneskelivet – og i sidste instans skal de hjælpe mennesker til tro på Jesus Kristus, at Gud er kommet os nær i ham og i ham befriet os fra mørkets magt, alt det der binder os i angst.

En lille sidebemærkning: Jobs bog er snarere en opbyggelig novelle end en fortælling fra Israels historie – og den foregår i Uz, måske Edom i det Sydøstlige Jordan – altså uden for Israel. Job hører derfor ikke pagtsfolket til. Så novellen fremhæver en ”hedning” som gudfrygtig og from, retfærdig i Guds øjne.

Håber disse tanker kan være brugbare for dig.

Med venlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen
Pastor emiritus, tilnyttet Bethlehemskirken, København N

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.