Spørg

Må præsten selv vælge bibeloversættelsen til højmessen?

Er præsten fri til at vælge, hvilken bibeloversættelse, der skal bruges til højmessen, vil en læser vide. Foto: Mads Jensen/Ritzau Scanpix

En læser vil gerne vide, om præsten er fri til selv at vælge bibeloversættelsen til højmessen? Sognepræst Michael Lerche Nygaard svarer, at det er den autoriserede bibeloversættelse, der skal anvendes

Spørgsmål
Kære brevkasse

I år har jeg holdt sommerferie i den anden ende af landet, og jeg benyttede blandt andet ferien til at gå til gudstjeneste i den lokale kirke. Det var 6. søndag i Trinitatis, og prædiketeksten var fra Matthæus: ”den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd;”.

Men ordet ”Raka” forekom ikke i den tekst, som præsten læste op. I stedet var der ord som ”fjols” og ”idiot”.

Jeg sluttede mig derfor frem til, at præsten ikke læste op af den autoriserede bibeloversættelse, men af en af de nyere oversættelser fra Bibelselskabet.

Og her kommer mine spørgsmål så:

  • Må præsten frit vælge, hvilken bibeloversættelse præsten ønsker at benytte til højmessen?
  • Kan præsten i givet fald selv oversætte og bruge sin egen oversættelse af de fastlagte tekster for den pågældende søndag/helligdag?
  • Såvel Bibelen fra 1992 som salmebogen af 2002 er autoriseret af Dronningen. Hvad er formålet med autoriseringen, hvis præsterne til højmessen frit kan vælge den oversættelse, som den enkelte foretrækker?

Med venlig hilsen
Kirstine

Svar
Kære Kirstine

Præsten må bruge sin egen oversættelse af ord fra bibelteksten i en forklaring undervejs i sin prædiken, men ikke i en læsning. Dronningens autorisation af bibelteksten er blandt andet at fastslå, hvilken oversættelse, der bruges ved folkekirkens faste gudstjenester og kirkelige handlinger. Ved almindelige søndagsgudstjenester skal den autoriserede bibeloversættelse derfor anvendes, medmindre menighedsråd og præst har fået dispensation til at bruge en anden bibeludgave. I nogle stifter har biskopperne de senere år givet generel tilladelse til, at man lejlighedsvist må bruge en anden bibeludgave end den autoriserede i den faste gudstjeneste.

Du kan læse mere om gudstjenesten og dens læsninger og bønner i bogen ”Tjenesten ved alteret” af Poul Ulsdal.

Med venlig hilsen
Michael Lerche Nygaard
sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.