Spørg

Hvilken rolle spiller buddhisme i Vesten?

Buddhisme har på forskellige måder haft indflydelse på den vestlige verden. Foto: Jorge Silva/Reuters/Ritzau Scanpix

Har buddhisternes etik, læresætninger, myter og fortællinger en påvirkning på Danmark og resten af Vesten? spørger en læser. Ja, svarer Robert Kronberg, men ofte i en anderledes version end i oprindelseslandene

Spørgsmål:
Hej Religion.dk

Jeg er meget nysgerrig indenfor emnet buddhisme.

Jeg har et par spørgsmål, som jeg har undret mig over:

Hvordan er buddhisterne fordelt i Vesten? Behandles de ordenligt og ser man positivt på trossamfundet? Har buddhisternes etik, læresætninger, myter og fortællinger en påvirkning på Danmark og resten af Vesten?

Håber I vil bruge lidt tid på at besvare mit spørgsmål, men det er også helt fint hvis I ikke vil og har tid.

Hilsen Noah

Svar:
Hej Noah,

Først skal vi lige afklare, hvad et trossamfund er, og hvad buddhisme er.

Et trossamfund i Vesten er typisk en forening, som enten er godkendt af myndighederne og dermed har særlige privileger, eller som ikke er godkendt og dermed ikke har særlige privilegier.

Disse privilegier har noget at gøre med skat, og i Danmark har et godkendt trossamfund vielsesmyndighed. Et trossamfund, der ikke er godkendt, vil måske føle, at de bliver uretfærdigt behandlet.

Hele den katolske kirke kan eksempelvis betragtes som et trossamfund, og det kan henholdsvis den svenske kirke og den danske folkekirke også, men asiatiske trossamfund har en noget løsere struktur.

Buddhisme er dermed ikke ét trossamfund, men mange trossamfund, og dertil kommer, at der er flere retninger og skoler.

Buddhistiske retninger
De tre hovedretninger er opstået i følgende rækkefølge:

  • Theravada (som er tættest på den oprindelige buddhisme).
  • Mahayana (som har bodhisatvaer, altså guder, der kan hjælpe en).
  • Vajrayana (også kaldet tibetansk buddhisme, som er den mindste, men mest kendte i Vesten).

Dalai Lama fra Tibet er religiøs og politisk leder, der flygtede, da Kina besatte Tibet. Han er en bodhisatva, som er vendt tilbage til den fysiske verden (altså en emanation af en bodhisatva). Der er andre skoler inden for Vajrayana (altså tibetansk buddhisme) end den, som Dalai Lama tilhører.

Mange nyreligiøse trossamfund i Vesten er baseret på tibetansk buddhisme, og de tiltrækker især vesterlændinge (som dermed har en vestlig kulturbaggrund, og som er opvokset under en kulturkristen påvirkning). De er nok de mest tydelige i det religiøse landskab, selvom de er de færreste.

Mange traditionelle buddhistiske trossamfund i Vesten, herunder i Danmark, består af derimod indvandrere, flygtninge og efterkommere fra Asien (herunder Thailand, som følger Theravada). Der er kun et tempel i Danmark, som er godkendt af de thailandske myndigheder. Derfor kommer mange thaiere i thailandske templer, der slet ikke er godkendt af Thailand, men som ganske enkelt er tættest på deres hjem eller ligger mest centralt.

Der er dermed tale om en etnisk fordeling, hvor asiatere primært kommer i forsamlinger med ligesindede fra deres eget land og med samme sprog, og hvor vesterlændinge kommer i forsamlinger, hvor der tales dansk (eller engelsk). Dog er nogle vestlige trossamfund tæt forbundet med for eksempel tibetanske skoler.

Jeg har ikke oplysninger om, hvad der sker i hele den vestlige verden, men de fleste vesterlændinge har et positivt syn på buddhisme og på asiatere, om end synet på asiatere er præget af fordomme.

Man kan måske hævde, at Dalai Lama har skabt en fortælling om, at buddhister er fredelige, selvom det absolut ikke er helt retvisende. Buddhistiske lande er lige så meget involveret i krig og ødelæggelse som vestlige lande.

Buddhismen har påvirket Danmark
Det er vanskeligt at gennemskue, hvordan buddhismen har påvirket Danmark og Vesten, men en fejlagtig opfattelse eller fortolkning af genfødsel i hinduisme og buddhismen er især slået igennem i den brede befolkning i nyere tid.

Denne opfattelse eller fortolkning er tæt forbunden med new age, selvom det på ingen måde er et nyere fænomen i Vesten.

Mange danskere deler såkaldte buddhistiske memes på Facebook, som handler om hyggelige, rare og universelle citater (der ofte er falske eller taget ud af en kontekst), der angiveligt er sagt af Buddha, Dalai Lama eller ukendte personer med et asiatisk udseende.

Et typisk hyggecitat til en meme kan for eksempel være dette Dalai Lama-citat:

"Materialistiske værdier kan ikke give os fred i sindet. Vi har virkelig brug for at fokusere på vores indre værdier, på vores sande menneskelighed. Kun på den måde kan vi få fred i sindet – og mere fred i verden," siger Dalai Lama (kilde: Kristeligt Dagblad).

Dette udsagn er de fleste enige i, og da mange vesterlændinge er fremmedgjort i forhold til kristendommen, så er det lettere for dem at dele buddhistiske citater – også selvom Jesus måske har sagt noget lignende.

Mange berømte skuespillere og forretningsfolk (angiveligt også afdøde Steven Jobs fra Apple) kalder sig buddhister (typisk tibetanske buddhister), og derigennem bliver buddhismen spredt – ligesom det også sker i Hollywood-film.

Globaliseringen gør, at verden bliver mindre og mindre, og dermed bliver alverdens forestillinger, læresætninger og filosofier konstant spredt på kryds og tværs. De fleste nye forestillinger bygger i virkeligheden på ældgamle forestillinger.

Du kan læse mere på denne hjemmeside. (Jeg er dog ikke helt enig i teksten, herunder i beskrivelsen af Theravada).

Med venlig hilsen,
Robert Kronberg

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.