Et foster er også et menneske

Man kan jo altid komme uden om det 5. bud ved at sige, at et foster ikke er et menneske og dermed give grønt lys for at dræbe det, skriver Kirsten Kjærulff.

ABORT: Katolikker er ikke i tvivl om, hvad sandheden er om abort, og af samme grund vil man naturligvis heller ikke acceptere en lovgivning, som tillader drab, skriver Kirsten Kjærulff

Spørgsmål:

Hvordan kan det være, at kristendommen har større indflydelse på lovgivningen i katolske lande end i protestantiske lande? For eksempel har det siden halvfjerserne været lovligt at få abort i Danmark, men i Irland - som er et katolsk land - er det stadigt ulovligt.

Venlig hilsen

Sam

Svar:

Hej Sam

Jeg tror, det hænger sammen med, at man i protestantisk kristendom er mere tilbøjelig til at adskille teori og praksis, religion og politik.

Den katolske tro medfører, at man så vidt muligt lever sin tro, altså lader den få konsekvenser for sit liv, bl.a. i gode gerninger, som jo i protestantisk kristendom er blevet beskyldt for at være udtryk for gerningsretfærdighed.

Mht. abortlovgivning, så er alle kristne vel i princippet enige om, at man ikke må slå ihjel, men i protestantisk kristendom er det i højere grad op til den enkeltes samvittighed, hvad det konkret betyder.

Man kan jo altid komme uden om det 5. bud ved at sige, at et foster ikke er et menneske og dermed give grønt lys for at dræbe det.

Ifølge Den katolske Kirke er et menneske et menneske i samme øjeblik, undfangelsen er sket, og abort er derfor det samme som fosterdrab. Som katolik er man ikke overladt til sig selv og sin egen subjektive afgørelse, men får hjælp og støtte i Kirkens tusindårige tradition og teologiske autoritet, nedarvet direkte fra Jesus og apostlene.

Derfor er katolikker ikke i tvivl om, hvad sandheden er om abort, og af samme grund vil man naturligvis heller ikke acceptere en lovgivning, som tillader drab.

Med hensyn til lovgivning generelt, så er det karakteristisk, at den protestantiske kristendom – i kraft af, at den i højere grad hviler på subjektive afgørelser af, hvad der er sandt og falsk - åbner for en meget hurtigere afkristning af samfundet, en udvikling, som jo har præget Danmark og andre protestantiske lande i Nordeuropa de sidste hundrede år.

Venlig hilsen

Kirsten Kjærulff
Katolsk forfatter og foredragsholder

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.