Homoseksualitet er en skadelig lyst

Forbudet mod homoseksualitet er en konsensus blandt alle lærde og understøttes af både Quran og Sunnah - derfor er det ikke til diskussion, skriver Ahmed Akkari.

HOMOSEKSUALITET: Lovmæssigt er der i det muslimske etablerede samfund en straf med døden for denne forbrydelse, hvis personen praktiserer den åbenlyst, skriver imam Ahmed Akkari

Spørgsmål:

Hvad mener jeres religion om homoseksuelle?

Giggi

Svar:

I Allahs navn, den Barmhjertige, mest Nådige.

Lot var det sendebud, der blev sendt til det folk, som var homoseksuelle. Her er uddrag af Quranens beskrivelse og holdning til dem.

Allah siger i al-Quran 29,29-30:

"Og Vi sendte Lot, da han sagde til sit folk: I begår visselig det skændige. Ingen i alverden har begået sådan noget før jer. Vil I virkelig gå til mænd (i stedet for til kvinder) og afskære vejen (ved at begå overgreb mod mennesker) og begå ondt i jeres forsamlinger? Og Hans folk svar var kun, at de sagde: Bring os Allahs straf, om du er en af de sanddru."

Allah sagde også i al-Quran 7,82-85:

"Og Vi sendte Lot, da han sagde til sit folk: Begår i en skændighed, som ingen i alverden begik før jer? Sandelig, I går med begær til mænd i stedet for kvinder. Nej, I er et folk som overskrider grænser. Og hans folks svar var kun, at de sagde: uddriv dem af jeres by, thi de er mennesker, som ønsker at forblive rene (ironisk, hånende sagt). Da reddede Vi ham og hans familie med undtagelse af hans hustru: hun var en af dem, der blev tilbage. Og Vi lod en regn (af sten) regne ned over dem. Se da, hvorledes enden blev for forbryderne."

Allah sagde også i al-Quran 54,34-41:

"Lots folk forkastede advarslen. Vi sendte visselig mod dem en storm af sten – undtagen mod Lots familie. Vi frelste dem ved daggry. - Som en yndest fra Os. Således frelser Vi dem, der er taknemlige. Og han havde visselig advaret dem mod Vort straffegreb, men de tvivlede på advarselen. Og de søgte at lede hans gæster borte fra ham (fordi de vil udnytte deres skønhed). Derfor blindede Vi deres øjne og sagde: Smag Min straf og Min advarsel. En fastsat straf kom over dem om morgenen: smag da Min straf og Min advarsel. Og Vi har visselig gjort Quranen let at huske og egnet til formaning. Men er der nogen, der vil tænke sig om?"

Se også al-Quran 11:78; 15:69.

Islam godkender homoseksualitet som en lyst, mennesker kan få i sig, men tilføjer også at det er en ret forvrænget og psykisk ustabiliserende lyst. Islam har forbudt den, fordi den er skadelig for menneskesamfundene og for den enkelte. Læger kan opremse lange sider om, hvad den gør ved nerverne, psyken og livslysten i det hele taget.

Det er en kriminel handling mod en selv og mod andre i samfundet. I tilfælde af at det bliver vidt udbredt, går det også ud over kvinder (der i forvejen står i mængder og mangler partnere i livet).

Lovmæssigt er der i det muslimske etablerede samfund en straf med døden for denne forbrydelse, hvis personen praktiserer den åbenlyst. I ikke-muslimske samfund håndhæver man ingen domme af denne art, men taler kraftigt imod denne afvigelse, der kan lede så mange unge mennesker til et destruktivt og ulykkeligt liv i længden.

Forbudet er en konsensus (enighed) blandt alle lærde og understøttet af både Quran og Sunnah. Derfor er det ikke til diskussion, om så hele verden stiller sig imod. Muslimer kan godt tage Lot fred være med ham, som deres for eksempel og tale af kærlighed til mennesker imod denne lyst. Derfor er man ikke klog, når man gør det til en offentlig accepteret kontakt. Den er en af de væsentligste årsager til forfald i samfund.

Problemet med lyster er bare, at de kan være så medrivende, at man ikke kan tænke fornuftigt eller korrekt mere. Som Allah sagde om Lots folk, da de blev advaret (al-Quran 15,73):

"Ved dit liv o Profet (Mohammad) disse vandrer forblindede i deres beruselse."

Beruselse er det nøjagtige ord at bruge, for berusede folk har svært ved at lytte til fornuft eller se langsigtede konsekvenser med handlingerne. De tænker kun her og nu, modsat forstandige mennesker, der kan se langt ud i fremtiden, ved at aflæse lovmæssigheder i historiens sociale liv. Derfor er Quranen: "for forstandige mennesker", som det siges flere steder, og derfor kan netop de forstå dens budskaber.

Desuden kan en person, der begår denne handling godt angre og vende tilbage op rette op på sit liv, for Allah vil acceptere enhver, der vender sig mod Ham og med et oprigtigt hjerte beder ham om tilgivelse.

Må Allah lede os på rette vej og helbrede de syge. Amiin.

Ahmed Akkari

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.

Læs andre holdninger til emnet i vores tema om "Seksualitet" under "Religiøse svar" - se også links til to svar fra Aminah Tønnsen herunder