Hvad vil der ske på dommedag

På dommedag bliver man konfronteret med alle sine gerninger, skriver Safia Aoude.

På dommedag vil martyrerne skille sig ud fra de "almindelige" døde, og vil derfor omgående blive bragt til paradis, forklarer muslim Safia Aoude

Spørgsmål:

Som jeg har forstået det respekterer og tolererer islam kristne, da de blot har misforstået Guds budskaber. Men hvad vil ske med dem
på dommedag? I Koranen står der: Vantro er de, der siger: 'Gud er én af tre.' Der findes kun én gud, og hvis de ikke ophører med at tale således...! En pinefuld straf vil vil ramme de vantro af dem.

Med venlig hilsen

Sigge

Svar:

Hej Sigge,

I henhold til sunni-islam holdes alle mennesker i verden til ansvar for
deres liv og levned fra fødslen indtil dødstidspunktet; dette gælder også ikke-muslimer. Sura 40, vers 46 taler om, at de mennesker, der ikke har hørt efter Profeten Moses (saas) åbenbaringer, vil brænde i helvede. Muslimer har en Dommedag (også kaldet Genopstandelsedagen); altså den dag, verden holder op med at eksistere og alle, der nogensinde har levet, bliver stillet til ansvar og skal forklare deres gerninger og bevidne, om de vil følge Gud eller vende sig fra Ham.

Men ifølge mange islamiske lærde begynder regnskabet faktisk med det
øjeblik, man ligger i graven, for der indtræder "tvivlsperioden" - en
mulighed for den døde at tænke over sine gerninger og sit liv og gøre op med sig selv, hvad han/hun vil tro. Denne tvivlsperiode ophører, når dommedag indtræder og et svar skal afgives. Men muslimer tror også, at man allerede I graven vil blive stillet uddybende spørgsmål af en engel, hvor man af egen fri vilje vælger at svare. Denne dødsengel skræmmer de vantro til at tale sandt, og englen virker mindre frygtindgydende på de ægte troende i ånd og gerning.

På dommedagen bliver man konfronteret med alle sine gerninger, og den endelige dom afsiges. Er svaret fra den døde; at han/hun ikke vil følge Gud og ikke er troende, vil vedkommende blive forstødt til helvede.

Altså har alle mennesker uanset religion en chance for at træffe deres valg selv i døden, men på dommedag er det for sent og et endgyldigt svar vil blive det udslagsgivende for, hvor man ender. Naturligvis gør det ikke sagen nemmere, hvis man hele sit liv har bedt til afguder og levet i konstant modstrid med alle åbenbaringerne og først i døden vælger at tro på den ene Gud - men udgangspunktet er, at man har mulighed for at komme på rette vej helt indtil dommedag. Hvad Gud lægger mest vægt på og hvad dommen i sidste ende bliver, kender kun Gud alene.

Dette gælder både muslimer, kristne, jøder og alle andre mennesker i
verden. Undtaget fra denne regel er martyrer, som straks kan gå ind i Paradis. Ifølge islam er alle martyrer, som

1) dør i kamp for Allah
2) dør ved drukning
3) dør ved ildebrand
4) dør i umiddelbar forbindelse med fødsel
5) dør på grund af nedfaldende materiale for eksempel stenskred, lavine eller nedstyrtet hus ved jordskælv
6) dør i direkte forbindelse med en epidemi
7) dør i direkte forbindelse med en mavesygdom

Saad Ibn Zaid, som var en af Profetens samtidige, fortæller, at profeten også sagde, at man var martyr, når man døde

1) som følge af forsvar af sin ejendom
2) i selvforsvar under personligt angreb
3) under beskyttelse af sin religion, og
4) mens man beskytter sin familie imod direkte angreb

En martyr hverken vaskes eller klædes på, men begraves i den tilstand han/hun er død i. På selve dommedag vil martyrerne skille sig ud fra de
"almindelige" døde, og vil derfor omgående blive bragt til Paradis.

Med venlig hilsen,

Safia Aoude, muslin og cand.jur.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.