Bibelen skal åbnes med en nøgle

Luther havde et for datiden moderne bibelsyn, skriver Karen M.Larsen Foto: DPA/AP/ritzau

Luther tog afstand fra den katolske kirkes påstand om, at den har monopol på at tolke Bibelen, forklarer cand.mag. Karen M.Larsen

Spørgsmål:

Hvad mener Luther med "sola scriptura"? Den kristne kirke er ældre end Det Nye Testamente, som først blev fastlagt i det 5. århundrede.
Bibelen henter altså sin autoritet fra kirken og dens tradition og ikke
omvendt.

Eller har jeg misforstået noget?

Med venlig hilsen

Elsebeth

Svar:

Luther ville med udtrykket skriften alene (sola scriptura) gøre op med den katolske kirkes forsøg på at tvinge kristne til at tro på det, som den katolske kirkes ledelse, primært paven, nu mente var den eneste sandhed.

Luther mente imidlertid også, at Bibelen skulle åbnes med den nøgle der hedder, at vi frelses ved troen alene. Luther var sig altså bevidst, at Bibelen skal tolkes og han veg jo end ikke tilbage fra at udelade dele af den katolske kirkes version af Det Gamle Testamente (nemlig de såkaldte apokryfe skrifter) fordi de ikke er en del af den jødiske bibel. Man kan altså sige, at Luther havde et for datiden moderne bibelsyn hvor han også havde et historisk syn på Bibelen og derfor mente, at den kristne version af Det Gamle Testamente skal være identisk med jødernes Bibel.

Eller med andre ord, Luther tog afstand fra den katolske kirkes påstand om, at den har monopol på at tolke Bibelen. Alle kristne har i kraft af det almene præsteskab, som vi får del i via dåben ret og mulighed for at tolke Bibelen, men vi skal ifølge Luther følge den på Det Nye Testamentes kerneforkyndelse byggende rettesnor, at vi frelses ved troen alene.

Det Nye Testamentes Kanon blev endeligt fastlagt i år 367, men den er i praksis noget ældre. Hvis man med kirke mener, at mennesker tror på Jesus Kristus og samles for at høre hans ord og fejre dåb og nadver, så er kirken naturligvis ældre end Det Nye Testamente, men hvis man med kirken mener en bestemt religiøs institution a la den katolske kirke, ledet af en enevældig pave, så er Det Nye Testamente ældre end kirken.

Den mangfoldighed af skrifter som Det Nye Testamente har og den dialog som de indgår i med hinanden og med Det Gamles Testamentes skrifter står i modsætning til en forestilling om en læremæssig og autoritetsmæssig enhedskirke. Eller som den tyske teolog Ernst Käsemann udtrykker det, så begrunder den nytestamentlige kanon ikke kirkens enhed men tværtimod dens mangfoldighed.

Med kærlig hilsen

Karen M. Larsen, cand.mag.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.