Indre Mission og Grundtvigianismen har fælles historie

KIRKEHISTORIE: De gudelige vækkelser udkrystalliseres i forskellige folkelige bevægelser. En af dem er Indre Mission, skriver Sprint

spørgsmål:

Hvordan opstod Indre Mission? Tilhørte Indre Mission og Grundtvigianismen den samme vækkelsesgruppe til at starte med?

Svar:

Ja, Indre Mission (IM) og Grundtvigianismen (Gr) stammer begge fra de "Gudelige vækkelser" i første halvdel af 1800-tallet. Man vendte sig mod den rationalisme (fornuftspræget, upersonlig kristendom), der prægede store dele af kirken.

I stedet ville man have mere personlig, "levende", kristendom i overensstemmelse med Bibelen - læst "enfoldigt" og bogstaveligt i overensstemmelse med den luthersk-pietistiske tradition.

Hen imod midten af 1800-tallet begyndte denne strømning at udkrystallisere sig i forskellige bevægelser. Nogle gik over i det, vi i dag kalder "Frikirkerne". De fleste blev indenfor den lutherske kirke - og her opstod to nye bevægelser: IM og Gr.

Gr: Grundtvig (1783 - 1872) stod centralt i opgøret med den rationalistiske arv og kom til at præge mange i de Gudelige Vækkelser. Grundtvigs tanker førte en del af vækkelsesfolket over i mere kirkelige, folkelige og nationale baner.

IM: Denne forening blev meget præget af Wilhelm Beck (1829 - 1901). I begyndelsen prøvede Beck at fastholde hele vækkelsens bredde i foreningen, men efterhånden blev dette umuligt: forskellen mellem de Grundtvigsk inspirerede og de mere pietistisk inspirerede blev for stor. Vækkelsen deltes således i to fløje.

Gr havde deres "Guldalder" fra 1860 og nogle årtier frem. Fra ca. 1900 var bevægelsen så spredt, at det siden har været vanskeligt at definere en "Grundtvigianer". I hvert fald har mange med meget forskellige meninger brugt denne betegnelse om sig selv siden begyndelsen af 1900-tallet.

IM bevaredes - dog ikke uden magtkampe - mere som en samlet bevægelse, der trods en relativt stor bredde i dag alligevel har nogle markante, samlende træk.

Sprint

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.