Skærsilden er en ventesal til Himlen

Billedet af en ventesal er ikke helt tosset. Men det er vel at mærke en ventesal til Himlen, ikke til Helvede, skriver katolik Kirsten Kjærulff om skærsilden. - Foto: Foto:

I katolsk teologi er skærsilden en realitet. Her skal sjælen renses, før den kan se Gud, fortæller katolik Kirsten Kjærulff

Spørgsmål:

I dag havde min kæreste og jeg en diskussion vedrørende livet efter døden inden for de forskellige tre retninger i kristendommen. Vi snakkede om, hvor forskellen lå i forestillingen om livet efter døden i hovedsageligt den protestantiske og den katolske kirke.

Vi slyngede hver især nogle begreber ud som "Satan", "Skærsilden", "Syndsforladelse", "Helvede", "Himmelen" og "Paradis". Hvilke hører de forskellige retninger til?

Min kærester mener ikke, der findes et helvede ifølge den protestantiske kirke, mens jeg ikke kan få det til at hænge sammen med, at man snakker om det gode uden at kunne nævne det onde?

Jeg forstår, at skærsilden er det venteværelse, den katolske sjæl må vente i, mens Gud afgør, om den skal passere til Paradis eller Helvede, men forholder det sig sådan? Og er der forskel på Himmelen og Paradiset?

På forhånd tak!
Hannah

Svar:

Kære Hannah,

Det er både protestantisk og katolsk teologi, at helvede og satan er en realitet. Det fremgår helt klart af Bibelen og hvad skulle Jesus ofre sit liv for, hvis ikke den onde og dødsriget fandtes? Du har helt ret i, at det slet ikke hænger sammen, hvis man benægter det ondes realitet.

Der er også enighed om, at Paradiset og Himmeriget findes. "Paradiset" bruges mest om tilstanden før syndefaldet, mens "Himmeriget" vist kun bruges om det kommende Gudsrige, som Jesus forkynder. Men Jesus siger alligevel til røveren ved sin højre side: "I dag skal du være med mig i Paradis" så det er vist i virkeligheden det samme!

Syndsforladelse findes også både i den protestantiske og i Den katolske Kirke, men med den forskel, at den i den katolske kirke er et sakramente, dvs. at præsten på Jesu vegne kan sige "Dine synder er dig forladt" - forudsat, at synderen har bekendt sine synder, angrer dem og lover at gøre alt for ikke at gentage dem.

Præsten pålægger så synderen en bod, f. eks. at bede nogle bestemte bønner og så vidt muligt gøre den skade god, man har forvoldt med sin synd (skriftemålets sakramente).

Skærsilden er derimod ikke noget, man taler om i protestantisk teologi, mens den ses som en realitet i katolsk teologi. Skærsilden er et sted (eller snarere en tilstand), hvor sjælen renses for at blive i stand til at stå for Guds ansigt. Så billedet af en ventesal er ikke helt tosset. Men det er vel at mærke en ventesal til Himlen, ikke til Helvede.

Helvede er den tilstand, hvor Gud er borte. Det er for de mennesker, som definitivt har vendt Kristus ryggen, som derfor selv har valgt at sige nej til livet med Gud.

Det er store spørgsmål, som fortjener at uddybes meget mere, men jeg vil henvise dig til en guldgrube: Katolsk Minileksikon. Se artiklerne "Himlen", "helvede", "Paradiset", "skærsilden", "tilgivelse", "absoution", "skriftemål".

Med venlig hilsen
Kirsten Kjærulff
Katolsk forfatter og foredragsholder

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.