Synspunkt

"Burkaforbud vil være religiøs diskrimination"

"Undersøgelser viser, at antallet af kvinder i Danmark, som bærer burka, er meget, meget lille, og spørgsmålet er, om et så lille ”problem” berettiger til et så markant indgreb i borgernes personlige frihed," skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen.

Jeg bryder mig ikke om at møde mennesker, som ikke viser mig deres ansigt. Men vi skal ikke have en burkalov, der specifikt forbyder muslimske kvinder at bære burka i det offentlige rum i Danmark, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Efter at Europæiske Menneskeretsdomstol i går godkendte en fransk lov, der indebærer et forbud mod at bære burka, er spørgsmålet igen blevet rejst i Danmark, om vi skal have et forbud mod at bære burka i Danmark.

Min holdning er, at jeg aldeles ikke bryder mig om at møde mennesker, som ikke viser mig deres ansigt, for eksempel ved at gemme det under en burka, men at vi naturligvis ikke skal have en burkalov, der specifikt forbyder muslimske kvinder at bære burka i det offentlige rum i Danmark, da det ville være udtryk for religiøs diskrimination.

Det er nemlig heller ikke et egentligt burkaforbud, Frankrig indførte i 2010, men et forbud mod at skjule sit ansigt i det offentlige rum. Det, vi altså skulle diskutere i Danmark, er, om vi ønsker at få det allerede gældende maskeforbud ved demonstrationer udvidet til at blive et generelt forbud mod at bære masker (det vil sige skjule sit ansigt) i det offentlige rum. 

Når man overvejer at indføre en lov, der indebærer et forbud, må man spørge, hvilket problem det er, loven skal løse?

Argumenterne for et generelt maskeforbud, der altså også ville indebære et generelt burka-forbud, har typisk været, at burkaer er et udtryk for kvindeundertrykkelse og repræsenterer en sikkerhedsrisiko. Når det gælder kvindeundertrykkelse, så er det i forvejen forbudt at tvinge nogen til at gå i en bestemt klædedragt, og skulle vi så ikke overlade det til muslimerne selv at afgøre, om en bestemt klædedragt er kvindeundertrykkende eller ej. Når det gælder sikkerhedsrisikoen, så kan der bestemt være et problem i, at man ikke kan identificere mennesker, der skjuler deres ansigt, for eksempel under en burka.

Her må hensynet til statens sikkerhed og borgernes personlige frihed vejes op imod hinanden. Er argumenterne for statens sikkerhed stærke nok, så må man naturligvis acceptere begrænsninger i borgernes personlige frihed.

Undersøgelser viser imidlertid, at antallet af kvinder i Danmark, som bærer burka, er meget, meget lille, og spørgsmålet er, om et så lille ”problem” berettiger til et så markant indgreb i borgernes personlige frihed.

Her kunne man måske hente inspiration i molbohistorien om storken, der spankulerede rundt i bøndernes kornmarker og fangede frøer. Bønderne mente, at storken med sine lange ben trådte kornet ned …

Vi kender alle slutningen på historien. Bønderne fik jaget storken ud af kornmarken, men den molboagtige måde. de løste problemet på, indebar, at kornet nu virkelig blev trampet ned.

Jeg ville foreslå vore politikere at tænke sig endnu bedre om, inden de skrider til handling, end de gode molbobønder åbenbart gjorde. 

Mogens Mogensen er interreligiøs konsulent