Synspunkt

Alevi-muslim: Vi har brug for religiøs vejledning

Alevitterne har brug for, at man henter en kyndig åndelig leder til Danmark og regelmæssigt afholder forsamlinger med videre. Børn har brug for at tale om og blive undervist i alevismen, skriver Gökhan Seren, der er cand.merc.aud. og alevi-muslim. Foto: Privatfoto

Alevitterne har brug for, at man henter en kyndig åndelig leder til Danmark og regelmæssigt afholder forsamlinger, mener cand.merc.aud Gökhan Seren

Den eneste alevitiske forening man har i Danmark, DABF, beskæftiger sig ikke særlig meget med vores tro og praksis som sådan. 

Foreningen fokuserer i højere grad på sociale arrangementer, koncerter, fester med videre. Børn og unge, som er en del af foreningen, får stort set ingen viden om alevismens doktriner eller praksis. Foreningen kan mere betegnes som et kulturelt og socialt samlingspunkt. 

Det gør, at alevismen ikke efterleves i særlig høj grad. Alevitterne har brug for, at man henter en kyndig åndelig leder til Danmark og regelmæssigt afholder forsamlinger med videre.

Børn har brug for at tale om og blive undervist i alevismen. Det ville være muligt, hvis man havde en stærk forening, som opprioritere de ting. Det er foreningen Alevi Akademisi (Det Alevitiske Akademi) i Tyskland for eksempel et levende bevis på.

Der sker forvekslinger mellem to trosretninger

I Gads Religionsleksikon er der sket en forveksling mellem de syriske alawitter og de anatolske alevitter. De to trosretninger er beslægtede med hinanden og har også store ligheder med hinanden, men er ikke desto mindre ikke ens:

ALAWISMEN:

Alawitterne (også kaldt nusayri'er) er primært arabere. De lever især i det vestlige Syrien og i det sydlige Tyrkiet (i og omkring Hatay-provinsen). Deres historie går tilbage til Muhammed ibn Nusayr (død 873), som påstod at være bâb (repræsentant) for den 11. shia-imam, Hasan al-Askari.

ALEVISMEN:

Alevitterne (også tidligere kaldt qizilbash'er/kizilbash'er) er tyrkisk-, kurdisk- og zazaki-talende. De lever primært i Tyrkiet. Deres historie går tilbage til Ebu'l Vefa (død 1107), som nedstammede fra den 4. shia-imam, Zayn al-Abidin.

LÆS OGSÅ: Har muslimer lov at dele sig i sunni- og shia?


Begge trosretninger indeholder hemmelige doktriner, som dog er tilgængelige, såfremt man læser i deres skriftlige kilder. Men de grundlæggende doktriner i alevismen er følgende:


Alevismen tror på, at der er én Gud, og at Muhammed er Guds sidste sendebud og profet, og at Ali og hans efterkommere (de 12 imamer) er Guds udvalgte politiske og åndelige ledere for den muslimske verden.

Der vil ifølge alevismen altid eksistere ledere, og ifølge alevismen lever den 12. imam (leder) derfor stadigvæk den dag i dag - men holder sig skjult, indtil dommedag.

Formålet med profeter er ifølge alevismen at forkynde den synlige (zâhir) del af religion, mens ledernes opgave er at forkynde den skjulte (bâtin) del af religion. Derfor er der i alevismen to forskellige aspekter af islam, af verden og af Koranen.

Vores skelnen mellem det synlige (zâhir) og skjulte (bâtin) er blevet en grund til, at vi i historien også er blevet kaldt bâtiniyya, det vil sige dem, som tror på "det skjulte".

LÆS OGSÅ: Hvad er forskellen på en imam og en kalif?

Alevismen har fire niveauer
Den synlige side af religionen er ifølge alevismen love og regler, det vil sige sharia (şeriat). Men hvor sharia er lig med selve islam for de fleste islamiske retninger, er denne synlige side af islam kun elementært i alevismen.

Sharia er således et middel for at opnå den sande mening med islam, det vil sige det skjulte aspekt. Derfor har man i alevismen "De Fire Porte", som er et udtryk for fire niveauer af islam:

1. Şeriat (sharia)

2. Tarikat

3. Marifet

4. Hakikat


Den første port (niveau) er synlig og åbenlys. Alle, der bliver muslimer, starter på dette niveau. De resterende niveauer er skjulte og kan kun opnås ved blive vejledt og lære af den skjulte guddommelige viden. I praksis fungerer det således, at alevitter, der fødes ind i alevismen, starter direkte på niveau 2, dog forudsættes en almen viden om niveau 1. Sidste port er Hakikat, som betyder "Sandhed", og er det ultimative mål i alevismen.

Vejledning er centralt
Det skjulte aspekt er kun åbenbar for en lille gruppe mennesker, og det er de mennesker som følger Ali og hans efterkommere. Vores åndelige vejledere nedstammer alle fra Alis egen slægt og har også godkendte stamtræer, der fungerer som bevis herfor og som tilladelse til at fungere som åndelige ledere for alevitter.

Muhammed har sagt: "Jeg er Byen af Videnens By, og Ali er dens port", det vil sige kun med Ali og hans efterkommere, vil man kunne opnå den sande viden.

Gökhan Seren er cand.merc.aud. og tilhører den alevitiske trosretning, som han har nærstuderet i mere end ti år.