Kommentaren

Alevi-muslimerne tror på en udogmatisk læsning af Koranen

Vi reflekterer blot og tager ikke alt for gode varer, hvilket det ligeledes kan anbefales andre at gøre, skriver Dincer Metin.

Vi tror på en ikke-konkret, uortodoks og ikke-dogmatisk fortolkning af Koranen, skriver Dincer Metin i en kommentar til Ahmed Akkari

Til Ahmed Akkari

Det er da utroligt, hvor ignorant en besvarelse kan være. Jeg forstår overhovedet ikke, hvordan du kan få dig til at udtale dig om alevismen, når du gør det på en så faktuelt usand måde.

Alevier er ikke en sekt, ej heller er vi en lille gruppe på få procent. Vi er mennesker, der har en anderledes måde at fortolke islam på. Jeg kender ikke til nogen alevier i Irak, så de kan nok ikke være de altdominerende i det alevittiske felt. Og de, der befinder sig i Syrien, og som rigtigt nok udgør 10 procent af den syriske befolkning, har vi mig bekendt ikke nogle stærke religiøse ligheder med. I Tyrkiet derimod er vi et sted mellem 20-25 millioner mennesker. Og eksempelvis på Balkan - især Kosova - befinder der sig mange alevier (el. bektasier), der, under det osmanniske imperiums undertrykkelser, flygtede dertil.

Vi bliver muligvis betragtet som afvigende, ja, men det er mere jeres problem, end det er vores. Vi beskyldes bl.a. for incestuelle forhold, men vi mener, at folk, der virkelig tror på disse forkvaklede teorier, burde tage sig en smule sammen. Baggrunden for denne mistænkeliggørelse skal ses i lyset af, at alevierne i flere århundreder har været udsat for forfølgelser, folkedrab og undertrykkelse.

Alevierne flygtede i stor stil til bjergrige områder, hvor de langt fra statsmagten kunne leve i fred uden unødvendig indblanding i deres livsførelse. Trods afstanden til statens lange arm, var de af frygt for repressalier nødsaget til at udføre religiøse ritualer i det skjulte. At disse ritualer udførtes i fora, hvor både kvinder og mænd deltog, kunne sunni-muslimernes og de officielle osmanniske imperiums håndlangere ikke håndtere, idet kvinder og mænd jo ifølge deres opfattelse ikke må omgås.

Således spredtes disse forrykte beskyldninger, og lever i bedste velgående blandt sunnimuslimer i dag. "For når kvinder og mænd er i samme rum, kan de jo ikke finde på andet end at dyrke dyrisk sex", synes den formørkede tankegang at være.

Ja, vi mener Ali er guddommelig, vi mener ALLE mennesker/naturen/universet er guddommelige, og finder slet ikke dette i modstrid med islam. Vi tror på en ikke-konkret, uortodoks og ikke-dogmatisk fortolkning af Koranen, der ikke nødvendigvis er "skjult". Skjult er den muligvis for mennesker, der har interesse i at fastholde og stavnsbinde troende mennesker i et bestemt kulturelt og hierarkisk mønster. Men ikke for os.

Vi mener, at alt er i bevægelse i en evig interaktion med alt, og finder det derfor fjollet at lade mennesker leve deres liv ud fra forældede forskrifter, der ikke tager højde for islams egentlige grundlæggende budskaber som kærlighed og respekt til mennesket og universet. Vi reflekterer blot og tager ikke alt for gode varer, hvilket det ligeledes kan anbefales andre at gøre.

Sidst, men langt fra mindst, har alevier i Tyrkiet aldrig modtaget nogen støtte fra Syrien. Dette er et postulat, der må betegnes som en absurditet, indtil en eventuel (og dog ret så usandsynlig) underbygning, der sandfærdiggør den, kommer frem.

Dincer Metin
Tidligere formand for Alevi Ungdom