Synspunkt

Sognepræst: Alle kirker burde være åbne for flygtninge

”I kan få lidt tøj og mad- og vi vil gerne hjælpe jer med kontakt til det nærmeste asylcenter, jobcenter eller anden offentlig myndighed, som vil tage hånd om jeres sag.” Sådan burde kirker sige til flygtningene, mener sognepræst Asser Skude

Vi risikerer, at danskerne får indtryk af, at kirken igen og igen fravælger at hjælpe mennesker i nød, skriver sognepræst ved Bellahøj-Utterslev Sogn, Asser Skude

"Alle kirker burde være åbne for flygtninge."
 
Sådan sagde en af mine gode venner til mig, da vi talte om den nuværende situation, hvor mennesker er på flugt – i et hidtil uset omfang, og på en sådan måde, at det kommer bag på de fleste.

Jeg er enig med min kammerat. Der ville ikke gå noget af den danske folkekirke ved at melde ud: ”Alle kirke er åbne – enhver flygtning kan komme forbi nærmeste kirke.”

Og derefter:

”I kan få lidt tøj og mad- og vi vil gerne hjælpe jer med kontakt til det nærmeste asylcenter, jobcenter eller anden offentlig myndighed, som vil tage hånd om jeres sag.”

Situationen er den i Danmark, at her ønsker kun de færreste flygtninge at søge ophold. Det har flere offentlige myndigheder udtalt. Der er ingen umiddelbar grund til at frygte at Danmark bliver oversvømmet af flygtninge permanent.

Flygtningene, som kommer til Danmark er her på gennemrejse – i håbet om at blive genforenet med deres øvrige familie, som måske allerede har fået asyl eller ophold i et af de andre nordiske lande.

Det ville undre mig, hvis nogen kirke eller præst i Danmark ikke ville hjælpe en flygtning akut med tøj eller mad. Jeg har hørt flere historier om danskere, som står i kø for at hjælpe – på den ene og anden måde. Denne udstrakte hånd og velvilje fra mange danskere, kunne folkekirken bruge som en kærkommen lejlighed til at melde ud:

”Kom til os, I som vil hjælpe og I som har brug for hjælp”. Biskopper, præster og menigheder kunne melde tydeligt ud: ”Kom bare til os, vi vil gerne hjælpe jer – vores dør står åben – men vel og mærke vores hjælp er hjælp nu og her og så ellers videre til rette myndighed”.

Giver folkekirken ikke tydeligt udtryk for, at man gerne vil hjælpe flygtningene i den akutte situation, risikerer den at komme til at stå i den situation, at menigmand efterlades med det indtryk at folkekirken melder ”hus forbi” og ikke vil hjælpe – igen igen.

Ofte bliver folkekirken kritiseret for at være for usynlig og passiv og ude af trit med virkeligheden. Her er netop en mulighed for at vise flaget og udvise barmhjertighed og næstekærlighed.

Godt nok er der ingen fælles talsmand for folkekirken, og folkekirken har ikke nogen synode eller forsamling, der kan udtale sig på hele kirkens vegne, men jeg tænker at enhver kirke, præst og menighed ville stå sig godt ved at melde klart ud: ”Der er åbent hos os – vi hjælper jer gerne.” 

Når det er sagt, skal kirken selvfølgelig også følge gældende regler jf. Udlændingelovens paragraffer.

Asser Skude er sognepræst ved Bellahøj-Utterslev Sogn