"Attentat mod Hedegard rammer muslimer"

"Det er ikke i orden at gå rundt og skyde de mennesker, man er uenig med eller ikke bryder sig om. Det må bare ikke ske. Faktisk er hans udtalelser ikke så meget anderledes end dem, man kan høre fra højreorienterede ekstreme muslimer," skriver muslim og lektor Saliha Marie Fetteh. Foto: Privatfoto

Det er sørgeligt, hvis en enkelt idiots gerning kommer til at påvirke folks motivation for og lyst til at skabe dialog, da denne opbygger de positive relationer mellem folk, mener lektor Saliha Marie Fetteh

Så skete det, mange har frygtet også ville ske i Danmark. Et attentatforsøg mod en offentlig person kendt for sin hadefulde kritik af muslimer og islam generelt, hvilket manden har lov til, da man i Danmark har ytringsfrihed.

Dette mener jeg ikke, der på nogen måde skal ændres på. Vi må som mennesker finde os i, at ikke alle har samme mening om politik, religion og seksualitet som os selv. At ytringsfriheden også har en skyggeside (offentlig tilsvining) er jo så mindre heldigt, men i realiteten vel også ganske forventeligt. LÆS OGSÅ:Imam: Vi tager meget skarpt afstand fra attentatet mod Lars Hedegaard

Lars Hedegaard er hovedsageligt kendt på grund af sin islamfjendtlige retorik, hvori han blandt andet sammenligner islam med nazisme samt beskylder muslimske mænd for at voldtage deres egne børn, niecer og så videre.

Det virker, når man læser hans udsagn, som om han bevidst forsøger at skabe had og konflikt mellem majoriteten og den største minoritetsgruppe i dette Danmark. Og netop derfor mener jeg ikke, at racismeparagraffen bør afskaffes! Den bør nærmere ændres, så den i højere grad gælder begge veje! Men derfra og så til at skyde manden i hans eget hjem er ej heller på nogen måde acceptabelt!

Det er ikke i orden at gå rundt og skyde de mennesker, man er uenig med eller ikke bryder sig om. Det må bare ikke ske. Faktisk er hans udtalelser ikke så meget anderledes end dem, man kan høre fra højreorienterede ekstreme muslimer! Så i realiteten er det måske en højreekstremistisk hævngerrig mand med muslimsk baggrund, der har skudt mod en anden højreekstremistisk mand, der hader muslimer? Had avler som bekendt kun mere had!

Kast ikke med mudder
De har forsøgt at myrde mig, udtaler en rystet Lars Hedegaard til en avis. Hvem er de, om jeg må være så fri at spørge? Er det muslimerne i Danmark, Hedegaard peger på eller den person, der skød imod ham? Endvidere smider en del af landets politikere allerede om sig med gloser som udansk og skal smides ud af landet.

Lad nu først politiet fange gerningsmanden, før vi råber alt for højt i landets medier og på Facebook. Attentatet på Hedegaard vil dog uden tvivl et stykke tid fylde en del i debatten, hvilket det også skal. For episoden bør og skal drøftes, vendes og analyseres fornuftigt fra alle ender og kanter af både muslimer og ikke-muslimer. For vi bliver nødt til at tale sammen om hændelsen. Og ikke i et hadefuldt miljø, hvor folk, blandt andet påvirket af mediernes effekt, kaster mudder i hovedet på hinanden.

LÆS OGSÅ:Terror skal ikke forklares, men fordømmes

For desværre er islam et ømtåleligt emne i Danmark, et emne, mange, og blandt andre Lars Hedegaard selv, er hurtige til at anvende som forklaring på alverdens ondskab og katastrofer. Eller som begrundelse for netop at udgyde ondskab og katastrofer, hvilket gerningsmandens handling kan være et eksempel på.

Stor forskel på muslimer i Danmark
Derfor er det også vigtigt at understrege, at muslimer ikke pr. definition er mere voldelige end andre mennesker i Danmark. Vi er lige så forskellige som resten af landets befolkning. Nogle er moderate og tolerante, mens andre er konservative, fordømmende og intolerante. Alt efter hvilken social, uddannelsesmæssig, politisk og religiøs baggrund, man har.

Men heldigvis er de færreste så ekstreme i deres tankegang, at de kunne finde på at skyde et andet menneske eller acceptere endsige støtte en sådan, set med mine øjne, tarvelig og fej handling.

Ny mistænkeliggørelse af muslimer

Sidst, men ikke mindst rammer attentatet og gerningsmandens handling ikke bare Hedegaard, men også mange muslimer i Danmark, der nu (igen) kan risikere mistænkeliggørelse. Folk, der lever deres liv og hverdag som alle andre mennesker i dette land uden at blande sig i hverken politiske eller religiøse diskussioner konflikter. Jeg håber ikke, at attentatet kommer til at forværre synet på islam og muslimers tilværelse i Danmark, da mange år er gået med at opbygge forskellige former for netværk og dialogfora.

Det er sørgeligt, hvis en enkelt idiots gerning kommer til at påvirke folks motivation for og lyst til at skabe dialog, da denne opbygger de positive relationer mellem folk. Endvidere forsvinder skellet mellem dem og os aldrig uden dialog, hvor vi taler med hinanden og ikke kun om hinanden. Dog er jeg bevidst om den kendsgerning, at ikke alle af forskellige årsager har lyst til at deltage i dialogen. Jo, hvis de får lov til at sætte deres egen snæversynede dagsorden!

LÆS OGSÅ:Forsker: Hedegaard-attentat fordrejer religionsdebatten

Formålet med dialog er blandt andet at erstatte stereotype fjendebilleder og fjendtlighed med anerkendelse og respekt og sikre fredelig sameksistens mellem mennesker. En sameksistens, der i Danmark ofte sættes under pres af højtråbende højreekstremister fra både muslimsk og ikke-muslimsk side. Evner vi ikke dette, så står VI over for store problemer i fremtidens Danmark, lige meget, hvilken trosretning vi så end måtte tilhøre. Og det var tirsdagens attentat mod Lars Hedegaard et godt eksempel på.

Saliha Marie Fetteh er ekstern lektor i arabisk sprogfærdighed på Syddansk Universitet, Center for Mellemøststudier