Religiøs jul

Buddhist: Jeg fejrer også jul

Vi har et stort juletræ i vores hall. Vi spiser også flæskesteg med brun sovs og kartofler, holder årligt julefrokost og pynter centeret op med julepynt, skriver Anders Riisgaard Rasmussen, der er buddhist og læser didaktik og materiel kultur på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Buddhismen i Danmark har overtaget elementer fra den danske kultur. Derfor bliver der også holdt jul i Buddhistisk Center i København, forklarer buddhistiske Anders Riisgaard Rasmussen

Buddhismen kan i mine øjne mere ses som en praksisform end en religion som sådan. Man tager i buddhismen udgangspunkt i noget, som alle væsner har; nemlig bevidstheden.

Dette sind siges at være naturligt frydefuldt, frygtløst og kærligt. Mange opfatter det dog ikke sådan, da sindet har en tendens til at tilsløre denne naturlige tilstand med såkaldte forstyrrende følelser.

Grunden hertil er, at vi ser vores indre verden og vores ydre verden som noget adskilt. Dette giver en illusionen af at være et "jeg". Idet man ser sig selv som et "jeg", får man automatisk tilknytning til behagelige ting og modvilje imod ubehagelige ting.

Da der jo er mange "jeg'er", og man nogen gange vil have det samme, fører dette så til, at man opfører sig klodset ved at tænke, handle eller tale på en ubehagelig måde.

God karma giver overskud

Man arbejder i buddhismen med tanken om årsag og virkning (at man høster, som man sår), og det ubehag, man har sat i verden, kommer på et senere tidspunkt så tilbage til en i form af ubehagelige situationer. Da de fleste er uvidende om denne sammenhæng, opfører de sig igen ubehageligt og sådan kører møllen.

I buddhismen arbejder man så med at plante gode indtryk i ens bevidsthed. De kommer så tilbage til en som behagelige indtryk, som giver overskud til at gavne andre.

Buddhismen tilpasser sig kulturen

Buddhismen tager altså udgangspunkt i bevidstheden. Bevidstheden er dog forskellig, alt efter hvilken kultur man kommer fra, hvilket gør, at buddhismen altid har taget udgangspunkt i den kultur, den opstod i.

Zenbuddhismen inddrager for eksempel elementer fra både shinto- og samuraikulturen, og i Tibet overtog buddhismen elementer fra bon, som er den religion, der blev praktiseret før buddhismen.

Nu hvor den er kommet til Danmark, har den ligeledes overtaget elementer fra vores kultur. Derfor bliver der også holdt jul i det buddhistisk center på Svanemøllevej 56.

Vi har et stort juletræ i vores hall.Vi spiser også flæskesteg med brun sovs og kartofler, holder årligt julefrokost og pynter centeret op med julepynt. Kort sagt alt det som alle mulige andre også laver. Vi gør det dog ikke for at blande buddhismen med kristendommen, men fordi det er en del af den danske kultur, som vi er en del af.

Anders Riisgaard Rasmussen er buddhist og læser didaktik og materiel kultur på Danmarks Pædagogiske Universitet.