Danske imamer er ikke repræsentanter for alle danske muslimer

KOMMENTAR: Imamer skal passe på ikke at dæmonisere islam med deres uheldige udtalelser, som fx "gud har påbudt stening som straf". Især når det ikke kan dokumenteres fra Koranen "guds ord", skriver Hadi Hussain Khan

Jeg respekterer de danske imamer som individer og mit indlæg skal aldeles ikke opfattes som en konfrontation. Den er snarere udtryk for min stigende bekymring over for den voksende dæmonisering af islam efter 11. september 2002. Situationen bliver absolut ikke bedre af at islam eksperter udtaler sig så uheldigt og måske utilsigtet bidrager til denne dæmonisering af islam i vesten.

Nu reagerer jeg kun, fordi jeg føler, at grænsen er nået for min tålmodighed. Altså i den grad at jeg ikke kan lade være med at forsøge at neutralisere billedet - bare en lille smule. Det skylder jeg det store tavse flertal af muslimer i Danmark og sandelig også min barmhjertige gud, som nok sidder der oppe og undrer sig over menneskenes evne til at lægge ord i hans mund. Jeg skal forsøge det modsatte.

For det første, har jeg fuld forståelse for Hr. Jørgen Wahls spørgsmål: "Kan man som dansk muslim stå inde for stening som straf?" Spørgsmålet var stillet til imamen hr Abdul Wahid Petersen.

Egentligt søger hr Jørgen Wahls svar på flere spørgsmål som er: Hvad er islams syn på kønsroller, retfærdighed og tilgivelse? Denne vinkling er unægtelig yderst relevant for nysgerrige ikke-muslimske danskere, der søger
viden og indsigt i Islam. Faktisk vil et svar på hr Jørgen Wahls spørgsmål, uanset hvad den måtte være, bidrage til forståelse af, om islam
overhoved er foreneligt med de danske værdier.

Jeg må beklageligvis indrømme at imamens svar var et chok, da jeg læste den i artiklen "Danske imamer forsvarer stening". Den påviste enstemmigt at islam IKKE er forenelig med de danske værdier. Og at der ikke er tolerance og fleksibilitet i islam. Der blev refereret til hr Abdul Wahid Petersen og hr Fatih Alev i artiklen.

Når disse imamer udtaler sig som om de er repræsenterer for "det sande islam" og det lyder som om de nærmest har "monopol status" på et svar, som ingen kan eller tør anfægte. Ja så kan det være svært for almindelige danskere at differentiere mellem dem og masserne. Det er forståeligt, men virkeligheden er en anden.

De står citeret for bl.a. at have sagt som følger:

"Stening til døde er forfærdeligt, men da straffeformen er givet af Gud selv, er det ikke op til mennesker at ændre den" af Abdul Wahid Petersen og "...at man i islam ikke kan komme udenom, at hor skal medføre dødsstraf" af Fatih Alev.

Jeg er fundamentalt uenig og vil i det følgende forsøge at redegøre for min uenighed.

For det første fremgår det af begge imamers udtalelser at stening som straf er valgt af selve Gud. Jeg vil gøre opmærksom, at de IKKE kan underbygge deres udsagn fra Kuranen - som netop opfattes som "Guds ord". Blandt mange
generelle vers om sex uden for ægteskab, er der to vers, der ligefrem er relevante i denne sammenhæng. De lyder som følger:

A) Kapitel 24/ vers 2: En mand og en kvinde, der har haft seksuelle relationer uden at være gift med hinanden, straffes med 100 slag.

B) Kapitel 4/ vers 24: Det er vigtigt, at mænd gifter sig med slavepigerne (afskaffe slaveriet) med de samme bestemmelser som der er for frie kvinder. Hvis slavepigerne efter ægteskab falder i skam, er staffen da det halve af det, som den er for frie kvinder.

Disse to vers er de eneste, der angiver "stafferammen" ifm. sex uden for
ægteskab. Så kan man med rette stille følgende spørgsmål: Hvorfor stening som straf når Kuranen "kun" foreskriver 100 slag? Der skal være 4 øjenvidner tilstede for at dommen kan falde.

Det er her imamerne henter deres kilder fra Hadith "Mohammeds (fvmh) såkaldte sædvaner". Hvor man disse mener, at Profeten (fvmh) praktiserede
stening som straf for skyldige, der havde sex uden for deres ægteskab – medens de skyldige, der ikke var gifte "slap" med 100 slag. (Bukhari: volumen 8, bog 78, nummer 629 og mange andre).

Men troværdigheden af "Mohammeds (fvmh) sædvaner" kan ligge på et meget lille sted, idet de blev udarbejdet af et stærkt imperialistisk- og politisk hierarkisk regime, hvis formål udelukkende var at centraliserer al magten.
Dette foregik et par hundrede år efter profetens død - Hadith samlinger kan sammenlignes med biblen, der menes at være skrevet af andre mindst 70 år efter Jesus hang på korset. Der er også tvivl, om det nu også var evangelisterne selv, der skrevet de fire evangelier.

Derfor er der mange anerkendte muslimske imamer, der ikke gjorde brug af Hadith. Det var jo også indlysende at gøre, når Kuranen stadig var i sin
oprindelige form. Imam Abu Hannifah betragtes som den første af i alt fire imamer i sunni-islam. Han er accepteret af alle sunni-muslimer – han gjorde ikke brug af Hadith samlinger, idet han betragtede den som utroværdige. (ingen brug af Hadith – ingen stening som straf).

Hvis man absolut skal tage udgangspunkt i Hadith, bør man da veje dem med Koraniske vers og sikre, at de ikke er i strid med Kuranen. Kun da kan de
blive betragtet som retningsgivende. For alt andet lige må GUDS ORD veje tungere end profetens (hvis han altså overhoved har ytret dem - nok
usandsynligt idet han nok ikke ville gøre grin med Kuranen, islam, gud og sig selv)!

Lad os bruge samme metode i denne sag. I følge A og B (de Kuraniske vers) er der ingen forskel på straffen mellem de gifte- og de ugifte personer, der begår sex udenfor ægteskab. For det andet siger B, at man skal halvere straffen for de slavepiger, der på trods af en ægtemand, begår sex udenfor ægteskab. Det skal ses, som det står, i relation til de frie gifte kvinder!
(Sædvanen siger, at de giftekvinder og mænd skal stenes som straf, hvis de bliver fanget for sex udenfor ægteskab).

Altså hvis straffen for sex udenfor ægteskab er stening til døde for gifte kvinder - hvordan halverer vi så dødsstraf for slavepigerne? (Se B) Det er umuligt! Og derfor er svaret så klart som det overhovedet kan blive. Men det forudsætter, at man læser Kuranen, som den er skrevet og ikke forsøger at finde sine versioner og fortolkninger i den. Kuranen siger selv, at den skal læses med omhu og yderste forsigtighed. Spørgsmålet er, om imamerne også gør det?

Det er skadeligt for muslimerne, at de føler sig presset til at efterfølge imamernes anvisninger for at blive betragtet som "sande" muslimer. Det er tvang - og den store tavse flertal af muslimer deler ikke imamernes holdninger i Danmark eller andre steder. Men enten vælger de at ignorere
imamernes udtalelser (for de er alligevel irrelevante i deres dagligdag), ellers frygter de repressalier i form af social boykot eller lignende. Men det må høre op nu.

Jørgen Wahl og andre interesserede skal vide at de fleste muslimer i verden betragter islam som noget universelt, mangfoldigt og individuelt – altså livsbekræftende. Universelt fordi der netop er rummelighed og accept for alle. Mangfoldigt fordi der er plads til at være indbyrdes uenige - som vi altid har været i de sidste 1300 år. Og endelig individuelt, fordi der ingen samfund er, der kan bygges op uden at der er stærke individer til at løfte opgaverne – for deres og andres bedste til sammen.

Hadi Hussain Khan