"Danskhed begynder i hjertet"

For mig kan alle, der af hjertet frivilligt tilslutter sig de bærende demokratiske værdier i det danske samfund, retteligt kalde sig danske, skriver viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Esben Lunde Larsen. Foto: Privatfoto

DR's program Gør Danmark dansk har vakt debat om, hvornår man er dansk. Folketingsmedlem Esben Lunde Larsen giver sin definition her

Ethvert Folk, der skal blive til noget i Verden,
maa have Mod til at ligne sig selv
og lade haant om at efterabe de Andre

(Grundtvig 1848)

Det er vanskeligt at definere danskhed som begreb med et enkelt ord. Den dansker, som formulerede danskhedsforståelsen, som vi kender den i dag, var N.F.S. Grundtvig.

LÆS OGSÅ:
N.F.S. Grundtvig (1783-1872)

Han udgav tidsskriftet Danskeren fra 1848-1851, hvori han formulerede sine tanker herom. Grundtvig betegner danskhed som

Noget baade i Sind og Skind, i Tænkemaade, Sæder og Tungemaal, som vi, det være os nu kiært eller leedt, maae kalde ægte Dansk, fordi det ikke findes udenlands Er det saaledes vist, at Ærlighed og Sanddruhed, Mildhed og Ømhed, Blyhed og Troskab er, hvad Historien erklærer for ægte Dansk, og hvad vi med eet Ord kalde Danneshed (Grundtvig 1816: 317-318).

LÆS OGSÅ:
Grundtvig var Danmarks reformator

Danskhed er også en besværlig størrelse at definere i dag. For hvem er dansk? Kræver det fødsel i Danmark? Kræver det, at modersmålet er dansk? Eller hvad kræver det?

Hjertets frivillige tilslutning til demokratiet
Et særligt kendetegn for danskheden er hjertets frivillige tilslutning til det danske og til danskheden. Sådan tænkte Grundtvig, og sådan en definition er stadig anvendelig for mig. Det samme gør sig i øvrigt gældende med demokratiet.

LÆS OGSÅ:Danskheden fik et knæk, da danskerne mødte islam

Vi kan ikke tvinge borgere til at blive demokrater eller danske, men vi kan oplyse og uddanne dem til at forstå det værdifulde i såvel demokrati som danskhed.

For mig kan alle, der af hjertet frivilligt tilslutter sig de bærende demokratiske værdier i det danske samfund, retteligt kalde sig danske.

Esben Lunde Larsen er viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, folketingsmedlem (V) og Ordfører for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.