- Den amerikanske drøm lever!

USA’s kommende præsident, Barack Obama, bliver verden over set som fornyeren. Her hilser han efter sejren tirsdag aften på sine tilhængere i Chicago. – Foto: Jewel Samad.

Læs kommentarer til USA-valget fra en muslim, sikh, katolik og religionsforsker

Parvinder Singh Randhawa, sikh:
Det amerikanske valg har hverken handlet om religion eller race. Disse emner har spillet ind, men har på ingen måde været centrale.

Men alligevel har valget været utrolig spændende set med religiøse briller. I hele USAs historie ihvertfald indtil for 40-45 år siden har afroamerikanere været undertrykte. Selv efter de juridisk blev ligestillede, har mange afroamerikanere kæmpet mod fordomme. Det er derfor fantastisk at se, at folk i Guds eget land i høj grad ser ud til at være blevet farveblinde og mindre fordomsfulde og har vist den tolerance og accept, som umiddelbart er central i alle store religioner.

Safia Aoude, muslim:
Jeg havde klart foretrukket, at min egen favorit til det amerikanske præsidentvalg, republikaneren Ron Paul havde vundet, men der er mange positive sider ved Barack Obamas sejr. En af dem er, at vi heldigvis ikke får hverken Hillary Clinton eller den outdatede McCain til præsident i USA!

Jeg har personligt ikke megen fidus til Obamas politiske program; hverken til hans fumlende økonomiske luftkasteller eller hans udenrigspolitiske løfter til visse interesseorganisationer.

Men jeg ønsker ikke desto mindre USA tillykke med den nye præsident; valget af Barack Obama er først og fremmest endnu en bekræftelse på, at den amerikanske drøm stadigvæk lever, og han selv er et menneskeligt symbol på en positiv forandring i det amerikanske samfund. Hvad Obama vil udføre i sit embede, og om han virkelig vil gøre en positiv forskel i verden, vil tiden vise.

Brian Arly Jacobsen, religionssociolog, Københavns Universitet:
Begge sider i amerikansk politik har fremhævet dette amerikanske valg som det mest betydningsfulde valg nogensinde. Det var givet et vigtigt valg, men alle præsidentvalg i USA er blevet italesat som det mest betydningsfulde. Jeg kan ikke se, nogen grund til at tro, at dette valg var meget anderledes. For Demokrater var det naturligvis et betydningsfuldt valg og et håb om et systemskifte kan nu indfris.

Valget af Obama var først og fremmest en logisk reaktion på George Bushs fejlslagne indenrigspolitik. Dernæst var det en reaktion på Bushs aktivistiske og problematiske udenrigspolitik. Især Bushs økonomiske politik har skabt og vil fortsat skabe problemer i USA som i resten af verden, men også hans konfliktskabende kulturkamp mod liberals og intellektuelle har delt det amerikanske folk i en grad, så det er svært at forestille sig muligheden for dialog.

Det er her, Obamas virkelig store opgave ligger: at definere nogle politiske værdier, som det meste af den amerikanske befolkning kan være fælles om. Spørgsmålet er nu, om Obama kan transformere budskabet om forandring til reel forandring det vil nemlig kræve et opgør med de højreradikale kristne grupper, som har haft uforholdsmæssig stor indflydelse under Bushadministrationen.

Lone Skov Al-Awssi, kristen gift med muslim:
Obama har mulighed for at være den helende politiske faktor, som verden har så hårdt brug for efter otte års totalt fejlslagen og rigid, neokonservativ politik, hvor rå, militær muskelkraft har været det eneste svar på alle konflikter. En politik, som har sat den vestlige verdens vigtigste værdier under pres, en politik som har tilladt tortur, dømt uden rettergang og ført en hel verdens befolkning bag lyset. Lettelse er det ord, der bedst kan beskrive denne dag - lettelse og håb.

Men deri ligger også kimen til skuffelse. Kan Obama slutte krigen i Irak? Løse konflikten mellem Israel og Palæstina? Standse nedsmeltningen af USA' økonomi? Kan han genskabe en kultur i USA baseret på håb i stedet for frygt? Frygt kvæler fremskridt, ødelægger de demokratiske frihedsrettigheder og bringer en stemning af mismod og magtesløshed med sig. Kan han alt det, i en tid hvor USA' rolle går fra at være "Supermagten" til at være en "Stormagt" blandt flere.

Vi har brug for et mere ydmygt og lyttende USA, og vi har brug for et Europa der stiller op og tager et ansvar for verdenssamfundet, som en ligeværdig partner ved USA' side. Det kommer til at kræve meget af vores politikere og derved af os, men vi er de privilegerede i verden, og derfor har vi pligten til at gøre det.

Metin Aydin, dansk-tyrkisk baggrund:
Valget af Barrack Obama som USAs præsident indgyder håb om en ny dagsorden, hvor der i højere grad vil blive rakt ud til verden, og at den førte politik i højere grad vil involvere og anerkende Europas såvel som den øvrige verdens interesser. Mindre enegang, mere fællesskab.

Valget bekræfter endnu engang, at USA er mulighedernes land. Her kan et medlem af en minoritetsgruppe, der for blot en generation siden levede under apartheidlignende forhold, ved flid og dygtighed hæve sig til landets og verdens mest magtfulde embede. I den muslimske del af verden kan det ikke gå upåagtet hen, og mange med et noget ensidigt og negativt syn på USA må nu overveje, om det er på tide at revurdere.

Om forhåbningerne til USAs nye præsident overgår de reelle muligheder og det spillerum, Barrack Obama kan få til løsning af verdens konflikter, vil tiden vise. Fordi forhåbningerne til Barrack Obama verden over har været så store, kan skuffelsen derfor blive enorm, såfremt der ikke bliver leveret resultater i form af en forbedret økonomi, konfliktløsning i verdens brændpunkter, opfyldelsen af mål på klima- og miljøområdet m.v.

- Foto: JIM YOUNG Denmark