Debat om minikonfirmander

Den utålsomme ateisme

Det fremgår tydeligt, at han betragter sig som en autoritativ etisk vejleder, som tillige forlener ham med en ikke ringe grad af selvhøjtidelighed, skriver tidligere biskop Søren Lodberg Hvas om Anders Stjernholm, talsmand for Ateistisk Selskab

Svar på Anders Stjernholms indlæg i Politiken: Vil talsmanden for den myldrende medlemsskare af Ateistisk Selskab have indført et religionspoliti?

I POLITIKENS religionsdebat har talsmand for Ateistisk Selskab Anders Stjernholm et indlæg 23. dec. 2014, som han selv betegner som skingert: ”Folkekirkens etiske lavpunkt”.

Det fremgår tydeligt, at han betragter sig som en autoritativ etisk vejleder, som tillige forlener ham med en ikke ringe grad af selvhøjtidelighed.

Han mener, at Folkekirken nærmest har droppet ”de voksne” som målgruppe, hvorimod de aldrende, som åbenbart ikke længere er voksne, sammen med de værgeløse børn får al opmærksomheden med tilbud om minikonfirmationer, hvor de oven i købet kan blive udsat for, at de som 10-årige ikke-troende (hvor han så ellers ved det fra) bliver udsat for at bede Fadervor.

Og det forstår han simpelt hen ikke, ”at vi tillader”, skriver han. Hvem Fanden er dette ”vi”? Vil talsmanden for den myldrende medlemsskare af Ateistisk Selskab have indført et religionspoliti, som kan gribe effektivt ind overfor det postulerede etiske lavpunkt?

Ganske vist har Stjernholm ”indsigt i verdens sammenhæng og religionernes markedsplads”, hvor han nu har oprettet sin egen lille stadeplads. Men han er en ydmyg talsmand, for ”min etik byder mig ikke at antaste andres børn med mine holdninger.” 

Og han fortsætter, så man mærker, at gråden står ham op i halsen: ”Jeg er sågar påpasselig med at tale om tro med mine nevøer, for det er jo primært deres forældres ret og pligt at præge børnene i det henseende.”

Ak, ja! Men talsmanden Stjernholm, som vel at mærke ikke er Helligånden, undser sig ikke for at antaste de talrige forældre, som er medlemmer af Folkekirken, og som med glæde sender deres børn, som de i sin tid besluttede at lade døbe, til indledende konfirmationsforberedelse!

Og senere til den ordinære konfirmationsforberedelse og konfirmation. Jeg kan betro Anders Stjernholm, at han ville få et problem, hvis han mødte forældre her i det nordjyske med en sådan bedrevidende foragt. 

LÆS ANDERS STJERNHOLMS SVAR TIL SØREN LODBERG HVAS HER 

Søren Lodbeg Hvas er cand. theol. og tidligere biskop over Aalborg Stift.