Kommentaren

Almisse er afgørende i islam

Selv har jeg i år tilbragt min sommerferie i Jordan, hvor jeg, blandt andet ved at arbejde som frivillig for Mellemfolkeligt Samvirke fik indblik i de syriske flygtninges situation i landet, skriver lektor Saliha Marie Fetteh. Foto: Mette Fabricius.

Ifølge islam er det ikke nok at være troende - der skal også handles. Derfor donerer mange muslimer penge til velgørenhed eller arbejder frivilligt, skriver lektor Saliha Marie Fetteh, der selv har tilbragt sommerferien som frivillig i Jordan

Det er en integreret del af islam at hjælpe fattige og nødlidende, hvorfor man i de islamiske lande har en lang tradition for at give til velgørenhed.

For ifølge islam er det ikke nok at være troende - der skal også handles.

”I vil ikke opnå fromhed, medmindre I giver bort af det, som I holder af. Gud er vidende om, hvad I giver bort” (Koranen 3:93).
 
En af islams fem søjler påbyder således den troende muslim at betale zakat, almisse, i forbindelse med ramadanens afslutning. Denne udgør 2,5 procent af deres indkomst samt et mindre beløb per husstandsmedlem.
 
Læs også: Det vigtigste at vide om islams fem søjler

Men flere muslimer donerer også penge til gode formål på andre tidspunkter, eller de tager aktiv del i forskellige former for frivilligt arbejde. 
 
For eksempel viste en undersøgelse foretaget af Politiken i 2014, at danske muslimer i årene 2011 til 2014 donerede mere end 10 millioner kroner til nødhjælpsarbejdet i Syrien.
 
Selv har jeg i år tilbragt min sommerferie i Jordan, hvor jeg, blandt andet ved at arbejde som frivillig for Mellemfolkeligt Samvirke, fik indblik i de syriske flygtninges situation i landet. Og i søndags var jeg med til opstart af 'Venligboerne' i Odense for at støtte nye flygtninge i vores by. 
 
Integrationen af flygtninge og indvandrere er nemlig ikke længere kun en sag for kommunen og dens medarbejdere, men omfatter også frivillige, hvoraf en del selv har indvandrer eller flygtningebaggrund. Dette giver dem en særlig viden om, hvilke sproglige, og kulturelle udfordringer de nyankomne står overfor.

Læs også: Muslimsk hjælpeorganisation: Vi giver også ramadankurve til kristne 

Men ikke bare 'Venligboerne' har tiltrukket frivillige med muslimsk baggrund. Adskillige danske muslimer arbejder som enten lønnede eller frivillige i organisationer som Røde Halvmåne, Læger uden Grænser, Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors. Desuden står de for private indsamlinger af penge, tøj og lignende, der kommer trængende til gode både her i Danmark og i udlandet.
 
Danske muslimer har ligeledes startet deres egen 'julehjælp' i form af en ramadankurv, der uddeles til muslimer, såvel til ikke-muslimer, hvert år i forbindelse med den muslimske fastemåned.

”...de giver en fattig, en forældreløs og en fange mad, selvom de selv elsker den...vi giver jer mad for Guds skyld; vi ønsker hverken gengæld eller tak af jer” (Koranen 76:8-9).

Endvidere er organisationer som Walking Future, From Street to School, og Danish Muslim Aid alle grundlagt af danske muslimer.

Danish Muslim Aid yder, i overensstemmelse med de islamiske principper, nødhjælp og udviklingsbistand forskellige steder i verden uden hensynstagen til etnisk, religiøs, og politisk baggrund.
 
Kina, Irak, Gaza, og Uganda er bare nogle eksempler på lande, hvor Danish Muslim Aid støtter skole-, sundheds-, og vandprojekter. På denne måde tager danske muslimer ansvar og gør en indsats, både for deres trosfæller i islams, men også i menneskelighedens, navn.

Læs også: Vi må nedbryde muren af gensidig mistro

”…I skal være gode imod jeres forældre og slægtninge, forældreløse og fattige; imod den nabo, der er beslægtet, og den nabo, der ikke er beslægtet; imod ledsageren ved jeres side; imod den vejfarende og de slaver I ejer!" (Koranen 4:36-37). 
 
En af udfordringerne for de frivillige og organisationerne kan være den mistænkeliggørelse, muslimske projekter til tider udsættes for.

Nogle mennesker tror fejlagtigt, at pengene går til våben eller terrorgrupper, da de hovedsageligt forbinder islam med vold, og terror. Hermed siger jeg ikke, at donationer ikke kan havne i forkerte lommer, men at man ikke bør overse det næstekærlighedsbudskab, som også er en del af islam.
 
”Almissen skal kun gå til de fattige og nødlidende, til dem, der arbejder dermed, til dem, hvis hjerte skal vindes, til slaverne og de forgældede, til Guds sag og til den vejfarende; dette som en forordning fra Gud. Gud er alvidende og vis.” (Koranen 9:60).

Læs også: Julehjælp handler ikke om tro, men om fattigdom 
 
Danske muslimer løfter således en stor byrde af integrations- og nødhjælpsarbejdet i nationale og internationale organisationer. En tendens der uden tvivl vil fortsætte i takt med, at et stigende antal danske muslimer kommer godt gennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet.
 
Jeg tror imidlertid ikke, at de muslimske medarbejdere i organisationerne, frivillige eller ej, udelukkende yder en indsats af religiøse årsager.
 
Mange er enten selv flygtninge, eller de har forældre eller slægtninge i udlandet, som er eller har været det, og de kender endvidere til forholdene i deres 'gamle' hjemlande, samt ved, hvor der med succes kan sættes ind for at ændre livsvilkårene til det bedre for en gruppe mennesker, der ikke selv har bedt om at krige, fattigdom, naturkatastrofer, og klimaforandringer ødelægger deres liv!

Saliha Marie Fetteh er ekstern lektor i arabisk sprogfærdighed på Syddansk Universitet, Center for Mellemøststudier og skriver kommentaren ved religion.dk.