"Det er farligt at konvertere fra islam"

Af hensyn til risikoen for de voldsomme konsekvenser, der ofte er forbundet med at vælge islam fra, bruger vi meget tid før den endelige dåb til at undervise om kristendom, men også forklare og melde ærligt ud, hvad der kan vente en på den anden side af beslutningen, skriver migrantpræst Massoud Foourazandeh. Foto: Steen Frydenlund

Det er nemt at blive muslim, men næsten umuligt at forlade islam, skriver migrantpræst Massoud Foourazandeh

Islam er verdens næststørste religion efter kristendommen. Den har også en missionsbefaling ligesom, og endda stærkere end, kristendommen. Enhver kan blive muslim, hvis man blot kan sige islams trosbekendelse i to sætninger og helst på arabisk.

Vold ligger i islams DNA
Men at fortryde det eller at forlade islam er desværre ofte umuligt og forbundet med voldelige og kontante reaktioner. Dette er altså ikke et nyt fænomen, men noget der ligger i islams DNA, da grundlæggeren selv og hans tilhængere brugte denne metode helt fra begyndelsen til at kunne fastholde disciplene i folden.

Allerede for cirka 3 år siden fik jeg fra danske myndigheder ansvaret for at oversætte apostasi-loven (apostasi: frafald fra en tro, red.) som så småt var begyndt og vise sit sande ansigt i Iran, også på officielt plan. Den hang nøje sammen med, at undergrundskirken i Iran var begyndt at vokse hastigt.

Flere og flere ville forlade islam, enten officielt eller skjult, og tusindvis af muslimske iranere henvendte sig til den officielle kirke i Iran for at konvertere fra islam til kristendom.

I begyndelsen ville man blot fra regeringens side ignorere vækkelsen og tale udenom, men der gik ikke ret langt tid, før det gik op for systemet, at denne fredelige tro med det kærlige budskab: "Elsk din næste som dig selv" var ved at blive farligere for det islamiske regime i Iran end et eventuelt direkte militærangreb fra USA og Vestens side!

Derfor valgte man at hive de gamle religiøse ruller frem og eksekvere den klassiske apostasi-lov efter shariaen. Man talte meget om, at den jo har fungeret effektivt før, så hvorfor ikke også nu? Derfor skal vi med alvor se på de iranske myndighederes trusler om henrettelse af den iranske konvertit Yousef Nardakhabni.

LÆS OGSÅ:Iransk præst dødsdømt for at forlade islam

Mange vælger en kærlig Gud
I min kirke, Church of Love, har vi siden 1997 haft adskillige mennesker, som har bekendt sig til den kristne tro og også gået hele vejen og valgt at konvertere fra islam til den kristne tro og lade sig døbe i kirken.

Men netop af hensyn til risikoen for de voldsomme konsekvenser, der ofte er forbundet med at vælge islam fra, bruger vi meget tid før den endelige dåb til at undervise om kristendom, men også forklare og melde ærligt ud, hvad der kan vente en på den anden side af beslutningen.

Den interessante og mest opmuntrende nyhed er, at 9 ud af 10 vælger at leve harmløst og kalde Gud for deres himmelske far, der løber hen mod den fortabte søn og omfavner ham og tilgiver ham på trods af hans skrøbelighed, frem for en ukendt Gud, der sidder på afstand med en skål i hånden og konstant vil veje menneskets dårlige og gode gerninger med henblik på, hvem skal frelses og hvem, der skal fortabes!

Kærligheden sætter mennesket fri fra loven
Jeg håber meget, at vi, som lever i et demokratisk frisindet samfund med respekt for religionsfrihed og ytringsfrihed, nu står enstemmigt sammen og støtter den modige iranske konvertit Yousef Nardakhabni og hans familie, der har valgt at være trofaste og fredelige, velvidende at han er imod grusomme fundamentalistiske kræfter.

Dette er ikke alene en medmenneskelig pligt, men også en nødvendig gerning fra vores side. Vi skal ikke bøje os for frygtens grusomme trusler, men sige klart fra og holde fast i lyset og kærlighedens guddommelige kræfter, der er kommet for at sætte mennesket fri fra loven.

Massoud Fouroozandeh
Cand.theol. og migrantpræst