Synspunkt

Samfundet får glæde af den nye master i islamisk teologi

Den nye master i islamisk teologi er blevet diskuteret mellem muslimernes og de kristnes ledere i flere år, skriver Kassem Rachid. Flertallet syntes godt om ideen. Foto: Privatfoto

På længere sigt vil den nye master i islamisk teologi gavne os alle sammen, da det ofte giver konflikter i samfundet, når Koranen fortolkes af imamer uden uddannelse, skriver iman Kassem Rachid

Den nye master i islamisk teologi er blevet diskuteret mellem muslimske og kristne ledere i flere år, både på religionsmøder og i andre sammenhænge. Flertallet syntes godt om ideen, men spørgsmålet har hele tiden være, hvem der ville finansiere uddannelsen.

Jeg selv er ikke i tvivl om, at det er en rigtig god ide med masteren. Gennem mit mangeårige arbejde som imam i det muslimske miljø, men også ude i samfundet, har jeg mærket et stort behov for en sådan uddannelse på de danske universiteter.

Jeg tror, flere målgrupper vil benytte sig af uddannelsen. I det muslimske miljø kan det både være muslimer, som gerne vil have viden om islam generelt, og dem som gerne vil være imamer i moskeer. Men jeg tror også mange almindelige danskere, som er interesseret i religion og andre kulturer, vil søge ind på uddannelsen ved Københavns Universitet.

På længere sigt vil det gavne os alle sammen - både muslimer og andre i samfundet. Vi har i Danmark mange muslimer, der i praksis fungerer som imamer, selvom de ikke er uddannede som imamer. Og det giver ofte konflikter i samfundet, når disse imamer ikke har deres viden fra de rigtige kilder.

Når man fungerer som imam, er det meget vigtigt, at man har en uddannelse bag sig, ellers kan det gå rigtig galt, når man skal forstå og formidle Guds og islams budskab.

Vi har gang på gang oplevet konflikter i Vesten, og især i Danmark, når folk fortolker Guds ord og Koranen forkert. Det er også derfor, vi har set radikalisering bestemte steder i det muslimske miljø.

Jeg er selv færdiguddannet som imam og har læst islamisk teologi tre år i Chinon i Frankrig. Jeg har også fået anerkendt mit bevis i Alzhar-fakultetet i Beirut i Libanon. Så jeg har ikke selv brug for at læse på uddannelsen, men jeg vil gerne stå til rådighed som underviser, hvis der skulle være brug for det.

Når det er sagt, så vil jeg gerne give et par råd til dem, der står for uddannelsen:

- Holdundervisning skal tage hensyn til de forskellige retninger, muslimer tilhører
 
- Undervisningsstoffet skal tage udgangspunkt i grundlæggende viden, som alle muslimer kan være enige om
 
- Underviserne skal passe på, at de ikke blander deres egne holdninger ind i undervisningen
 
- Der skal være økonomisk støtte til elever, som følger uddannelsen

- Undervisningen skal veksle mellem teori og praksis

- Underviserne skal have i baghovedet, at vi muslimer er et mindretal i Vesten, og huske på vores rolle i det danske samfund og i Vesten 

Kassem Rachid er imam og panelist ved religion.dk.