Synspunkt

"Det giver fornyet livsmod at lytte til koranrecitation"

Lytning er et tilbagevendende emne i Koranen, skriver forfatter og foredragsholder Aminah Tønnsen. Foto: Leo Lintang - Fotolia

At lytte til koranrecitation er en vigtig del af mange muslimers dagligdag. At lytte til koranrecitation i en stille stund bringer lise til sjælen og giver fornyet livsmod og energi til at klare dagligdagen og livets op- og nedtur, mener forfatter Aminah Tønnsen

At lytte til koranrecitation er en vigtig del af mange muslimers dagligdag – selvom de måske ikke forstår en brik af, hvad der bliver reciteret. At lytte til koranrecitation i en stille stund bringer lise til sjælen og giver fornyet livsmod og energi til at klare dagligdagen og livets op- og nedture.

Nogle muslimer er dog begyndt at sætte spørgsmålstegn ved den årlige koranrecitation i fastemåneden, hvor der er tradition for at recitere hele Koranen fra ende til anden. Koranen er til formålet opdelt i 30 næsten lige store dele, og man læser/reciterer én del, for hver dag fasten varer. Nogle foretrækker at deltage i den specielle tarawih-bøn i moskéen, hvor man følger imamens recitation af dagens tekststykke.

Det siger sig selv, at denne årlige recitation ikke giver mulighed for den store fordybelse, hvis man også skal passe sin daglige dont, faste og bede de rituelle bønner. Kritikerne mener, at det ikke giver mening at recitere teksten mekanisk uden virkelig at lytte og reflektere over indholdet og tage sig den tid, som det nu tager at nå igennem hele Koranen.

Lytning er et tilbagevendende emne i Koranen, der beretter om, hvorledes den aldrende, barnløse Abraham så inderligt bad Gud om at skænke ham en livsarving. Gud lyttede til Abrahams bøn, og hans hustru Hagar fødte ham en søn. Abraham kaldte sin førstefødte søn Ismael, ”Gud lytter”.

I Koranen opfordrer Gud menneskene til at lytte til ”ordet” og til sendebuddet Muhammed, der videregav Guds vejledning til menneskene: ”Giv glade tidender til de af Mine tjenere, der … lytter til Ordet og følger dets smukkeste mening. Det er disse, Gud har velsignet med Sin vejledning, og som er de virkelig indsigtsfulde” (sura 39, vers 17-18).
 
Det betyder blandt andet, at man ikke mekanisk og ukritisk skal gentage, hvad andre mener om dette eller hint; men at koranteksten kan fortolkes på flere måder. Det er det enkelte menneskes opgave at bruge sit hjerte og sin forstand til at finde frem til – og følge – den smukkeste mening, det vil sige den mening, der er til størst mulig gavn for almenvellet.

Alligevel er der alt for mange muslimer, der blindt følger tilfældige autoriteter, og som afviser og fordømmer de selvstændigt tænkende, der ønsker en islam i harmoni med samtiden, og som udfordrer de traditionelle autoriteters fortolkningsmonopol. De finder tryghed i det etablerede, men har ikke forstået, at det er en naturlov, at man må gå imod strømmen for at nå kilden.

Mange muslimer går i disse år ind i tværreligiøse netværk; men det er ikke altid, at det er en dybere teologisk samtale, der er det bærende i disse fællesskaber. Der er snarere tale om en erkendelse af, at samfundet nu engang fungerer bedst, når borgerne samarbejder på tværs af alle skel.

Desværre er det meget almindeligt, at de såkaldte islamkritikere overhovedet ikke lytter, når moderate muslimer fortæller, hvad man rent faktisk kan udlede af Koranens vejledning om blandt andet fred og forsoning, om tilgivelse eller om individets frihedsrettigheder.

Til gengæld oplever jeg, at der virkelig bliver lyttet opmærksomt og stillet gode spørgsmål, når jeg holder foredrag rundt omkring i menigheder, i foreninger og på uddannelsesinstitutioner.

Ligeledes er det en ren fornøjelse at deltage i projektet Din Tro, Min Tro, hvor skoleklasser får besøg af et gæstelærerteam bestående af en jøde, en kristen og en muslim, der giver eleverne mulighed for at høre om de tre monoteistiske religioner fra personer, der selv tror på det, de fortæller om. Der bliver virkelig lyttet og stillet både opklarende og kritiske spørgsmål til alle tre.
 
Aminah Tønnsen er forfatter, foredragsholder og panelist ved religion.dk.