"Efterlivet afhænger af dette livs gerninger"

Tro og religion er den "medicin", der gør, at vi kan acceptere tanken om det uundgåelige, der kommer, afslutningen på dette liv, mener buddhist Allan Chemnitz Foto: Arkiv

I buddhismen tror man på årsag og virkning. Hvordan det går mennesker i efterlivet, afhænger af, hvad de har gjort i det nuværende liv. For nogle er det også muligt at erindre deres tidligere liv, skriver buddhist Allan Chemnitz

Døden er på den ene side et kontroversielt emne, og på den anden side er det et faktum, at alle dør.

Det er en lige så naturlig del af livet som det at trække vejret, ligesom tyngdekraften og naturens cyklus gennem årstiderne.

LÆS OGSÅ: Det siger verdens religioner om livet efter døden

Det er muligt at erindre tidligere liv
Tro og religion er den medicin, der gør, at vi kan acceptere tanken om det uundgåelige, der kommer, afslutningen på dette liv.

I buddhismen tror man på årsag og virkning. Forgængelighed er et centralt element, samt at alt forsvinder og indgår i naturens kredsløb.

Hvis man tror på, at der findes mere end dette liv, og at man kan blive genfødt i kommende liv, må der også have været liv før dette.

Hvis der findes mere end dette liv, må der derfor også være vidnesbyrd om mennesker, som kan erindre tidligere liv. Den slags erindringer var før primært beskrevet i lande, hvor man tror på genfødsel, men fænomenet ses også oftere og oftere i vestlige lande.

I de senere år har videnskaben fået øget interesse for disse beretninger. Blandt de, der har undersøgt fænomenet, er psykiateren Ian Stevenson fra University of Virginia, som undersøgte mange rapporter om små børn, der hævdede at huske et tidligere liv.

Han gennemførte mere end 2.500 casestudier over en periode på 40 år og udgav tolv bøger om emnet.

Beretningen om en dreng fra Sri Lanka
I en beretning, som stammer fra Sri Lanka, fortælles der om en dreng, som, fra det øjeblik han lærte at tale i en alder af 2 år, hævdede, at hans biologiske forældre ikke var hans rigtige forældre.

Han kunne finde på at sige:

"Jeg lever et sted, som er flottere end dette, og mit hus er bedre end dette. Hvor jeg kommer fra, har vi flere bøfler end i dette hus. Jeg tager toget til skolen, hvor jeg går i 5. klasse, og min søster sidder sammen med mig i toget."

Denne dreng kunne også huske navnet på den landsby, som han hævdede at have levet i. Familien blev kontaktet af videnskabsmænd, som havde hørt om ham.

De tog til landsbyen, hvor drengen hævdede at have boet og ledte efter huset, men de kunne ikke finde det. Derfor tog de tilbage til familien og sagde, at de ikke havde været i stand til at finde stedet, hvortil drengen insisterede på at hjælpe dem med at finde stedet.

Sammen med videnskabsmændene tog drengen til landsbyen, hvor han kunne udpege et hus, hvor de ikke havde været på deres første besøg i landsbyen.

"Det her er stedet, hvor min familie bor," sagde drengen. De bankede på og blev inviteret ind til en mere velhavende familie. De stillede specifikke spørgsmål såsom: "Har I haft en søn med det navn?"

Til dette svarede de, at det havde de, men han kom ud for en ulykke i 5. klasse, hvor han døde. Han faldt ned af nogle trapper og kom slemt til skade. Han døde ikke af de læsioner, han pådrog sig ved faldet, men fik meningitis som følgevirkning på grund af skaderne, hvilket førte til hans død.

Ganske som drengen havde påstået, plejede han at tage toget til skolen sammen med sin søster. Mens de var der, kunne drengen endda sige, at der tidligere havde været noget cement ved siden af huset, hvor han havde skrevet sit navn på et hemmeligt sted under vejen.

Han tog dem ned til stedet, hvor han havde skrevet sit navn som "han var" som den dreng i det tidligere liv. Der fandt de et navn og en dato.

Gode gerninger betyder god genfødsel
Naturens gang er, at mennesket bliver født, lever og dør. Hvordan det går dem i efterlivet, afhænger af, hvad de har gjort i det nuværende liv. Hvis de har gjort gode gerninger, vil de få frugten heraf, og de vil modtage lykke og succes i nuværende og fremtidige liv. Omvendt, hvis de i det nuværende liv har gjort dårlige gerninger, vil frugten heraf påvirke udfaldet i både nuværende og fremtidige liv som karma.

Gerninger i dette liv er afgørende for, hvilken livsform disse bliver genfødt i; som åndelig eksistens eller som mennesker i overensstemmelse med den livsadfærd, de har ført.

Derfor bliver buddhister opfordret til hele tiden at have fokus på at kultivere sindet, så udfaldet af den kommende genfødsel bliver gunstigt. Dette gøres blandt andet gennem meditation og ved at gøre gode gerninger.

Dog er det ultimative mål at blive frigjort af genfødslens cirkel til et liv i Nirvana som et højere åndeligt væsen.

Allan Chemnitz
Buddhist og bosat på Grønland.
Bliver i maj måned indviet som buddhistisk munk i Wat Phra Dhammakaya templet
i Danmark