Englene er lige så virkelige som du og jeg

"Englenes opgaver er vidt forskellige, ligesom de også er i Bibelen. Nogle kommer for at lade os lytte til lovsangen for Guds trone, og for at indvie mennesker i åndernes kamp, som hos Hildegard af Bingen i 1100-tallet", skriver katolsk forfatter Kirsten Kjærulff. På billedet ses Hildegard af Bingen på en miniature fra Rupertsberger-kodekset Liber Scivias. Foto: Wikimedia Commons

De kristne mystikere og englene: Utallige mennesker op igennem historien og i vor egen tid har erfaret englenes nærvær og hjælp, mener katolsk forfatter og foredragsholder Kirsten Kjærulff

I artiklen Hvor er de virkelige engle blevet af? (bragt den 19. december 2013), fortælles om de engle, som ikke er et produkt af menneskelig fantasi og drømme, men er reelt eksisterende væsener, skabt af Gud på samme måde, som Han skabte mennesket.

LÆS OGSÅ: Engle i jødedom, kristendom og islam

I modsætning til mennesket skabte Han dem som ren ånd med intelligens og vilje, men uden fysisk legeme. Derfor er de (normalt) usynlige for os - uden for tid og rum, og derfor er de udødelige. Englene er - lige som mennesket - skabt til at få del i Guds guddommelige natur, skabt til at elske og tilbede Gud og til at hjælpe og værne menneskene.

Hvordan skelner vi åbenbaringer fra subjektive fantasier?

Centrum i engleverdenen er naturligvis Kristus. Derfor spiller de en stor rolle gennem hele frelseshistorien. Bibelen nævner englene mere end 300 gange lige fra 1. Mosebog til Johannes Åbenbaring. Men Bibelens virkelighed er jo ikke kun fortid. Den er lige så reel i dag, som den var i oldtiden. Det gælder også englenes eksistens. Utallige mennesker op igennem historien og i vor egen tid har erfaret englenes nærvær og hjælp.

Men da engle af natur er ulegemlige, kan disse erfaringer naturligvis ikke dokumenteres med naturvidenskabens metoder. Det kan derfor tit være svært at skelne mellem subjektive fantasier og reelle åbenbaringer af Guds usynlige virkelighed.

LÆS OGSÅ:
Hvad er en helgen?

I bedømmelsen af ånderne er det derfor sikrest at holde os til de åbenbaringer, som er modtaget af Kirkens helgener. Før de er blevet kanoniseret, har de jo været underkastet årelange yderst kritiske undersøgelser, som udelukker falske åbenbaringer og subjektive eller sygelige fantasier. I den overvældende rigdom, der åbner sig, når man begynder at studere disse helgener gennem kristendommens tusindårige historie, kan det være svært at vælge nogle frem for andre. Her skal nævnes nogle få eksempler:

Engleopgaver: at give lovsang og lidelse
Englenes opgaver er vidt forskellige, ligesom de også er i Bibelen. Nogle kommer for at lade os lytte til lovsangen for Guds trone, og for at indvie mennesker i åndernes kamp, som hos Hildegard af Bingen i 1100-tallet.

Andre kommer for at delagtiggøre et menneske i Kristi lidelse, som hos Frans af Assisi, som en engel i 1224 bragte Jesu sårmærker, stigmatiseringen.

Nogle kommer for at vise mennesker, i hvor høj grad de som skytsengle er ved vor side, også i dødens time og ved den sidste dom, som det bliver åbenbaret for Birgitta af Vadstena omkring 1370.

Nogle kommer for at pålægge et menneske en stor opgave i historien, som det sker for bondepigen Jeanne dArc, der af ærkeenglen Mikael fik som opgave at stille sig i spidsen for den franske hær og befri Frankrig for den engelske besættelsesmagt! Hun var på det tidspunkt 17 år gammel. Alligevel lykkedes det for hende at besejre englænderne i slaget ved Orleans i 1429. Men negative kræfter anklagede hende for kætteri og trolddom, og i 1431 blev hun brændt på bålet som heks. Få år efter blev hun dog rehabiliteret og siden erklæret for helgen.

LÆS OGSÅ:
Jeanne dArc (ca. 1412-1431)

I 1916 midt under 1. verdenskrig, er det tre hyrdebørn i Fatima i Portugal, som får besøg af en Guds engel, mens de vogter får i bjergene: En smuk ung mand i lysende hvide klæder viser sig for dem og siger: Frygt ikke, jeg er Fredens engel. Bed med mig. Han knæler og bøjer hovedet mod jorden og beder følgende bøn tre gange, mens børnene gentager den efter ham: O min Gud, jeg tror på dig jeg tilbeder dig, jeg håber på dig, og jeg elsker dig. Jeg beder om tilgivelse for dem, som ikke tror på dig, ikke tilbeder dig, ikke håber på dig og ikke elsker dig. Englen forbereder børnene på, at de snart vil få besøg af Jomfru Maria.

Det sker da også efter nogen tid, og de får pålagt en stor opgave: De skal bede for syndernes omvendelse og for indvielsen af Rusland til Guds Moder. Hvis det ikke sker, forudsiger Maria, at en vranglære (kommunismen) vil brede sig over hele verden, og at der vil komme en 2. verdenskrig, ødelæggelse af mange nationer og forfølgelse af Kirken.

LÆS OGSÅ
: Fem jomfru Maria-valfartssteder

Men som det så ofte sker, ville de voksne ansvarlige ikke tage åbenbaringen alvorligt og konsekvenserne satte sig blodige spor i historien.

Pater Pio englenes ven

Pater Pio (1887 1968) er nok den nutidige helgen, som er mest kendt og elsket, også uden for den katolske kirke. Han var franciskanermunk og præst i Italien. Han er mest kendt, fordi han ligesom Frans af Assisi modtog Kristi sårmærker. Det skete allerede i 1918, og han gik med disse blødende sår i de sidste 50 år af sit liv.

Han havde også andre overnaturlige nådegaver: Han var i stand til at vide, hvad der skete helt andre steder i verden, ligesom han kunne læse, hvad der forgik i folks indre. Han kunne således blive meget vred, hvis han under et skriftemål kunne se, at den skriftende løj eller skjulte noget for ham!

LÆS OGSÅ:7 overraskende mirakler

Endnu mere usædvanlig var hans evne til bilokation, det vil sige, at han var i stand til at være to steder på samme tid: Han kunne fysisk befinde sig i sit kloster i Italien, samtidig med at han viste sig og kom mennesker til hjælp helt andre steder i verden.

Med englene havde han daglig og naturlig omgang, ofte på en måde, som kalder på smilet. Det drejede sig især om skytsenglene sin egen og andre menneskers.

Pater Pio opfordrede sine åndelige børn til at sende deres skytsengle til ham, når de havde brug for hjælp. En åndelig søn sendte et brev fra USA for at bede om forbøn for en ven, der var alvorligt syg. Efter at have afsendt brevet fra posthuset tog han tilbage til sin ven på hospitalet, hvor damen i receptionen straks ved hans ankomst gav ham en buket blomster og et telegram fra Pater Pio, hvor der stod, at han ville bede for den syge ven. Da manden senere kom til Italien, spurgte han Pater Pio, hvordan hans telegram kunne være afsendt, før han havde modtaget brevet om vennens sygdom. Pater Pio smilede: Tror du englene er lige så langsomme som flyvemaskiner?

En anden af Pater Pios børn, en ung mand, ville køre fra Neapel til Pater Pios kloster i San Giovanni Rotondo. Da manden var meget træt, drak han først en kop kaffe, inden han satte sig bag rattet. Mere kunne han ikke huske. Han faldt i søvn, men vågnede ved, at bilen kørte ind på pladsen foran klosteret. Da han kom ind til Pater Pio, sagde han: Jeg er kørt hele vejen fra Neapel og hertil, men jeg kan overhovedet ikke huske, at jeg kørte bilen. Du har ret, sagde Pater Pio smilende, du sov hele vejen, og min skytsengel kørte for dig.

LÆS OGSÅ: Kan protestanter have skytsengle?

Engang hørte munkene i klosteret en vidunderlig sang, men ingen kunne forstå, hvor den kom fra. De spurgte Pater Pio, der var fordybet i bøn. Hvorfor er I så forbavsede, sagde han, det er englene, der synger, mens de følger sjælene fra skærsilden til Paradiset.

Jo, englene er lige så virkelige som du og jeg, og rigtig mange almindelige mennesker oplever lige som helgenerne deres hjælp og deres nærvær. Læs mere om dette i bogen Englevagt af Kirsten I. Hoffmann (Scandinavia, 2004).

Kirsten Kjærulff er katolsk forfatter og foredragsholder og panelist ved religion.dk. Læs hendes første artikel om Bibelens engle her.