"Er Danmark et kristent land?"

"Det ville i mange tilfælde højne debatniveauet, hvis det blev præciseret, hvad der i en given diskussion menes, når der henvises til og argumenteres med, at Danmark er "et kristent land", skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen.

Hvad betyder det, når vi i de religiøse debatter herhjemme beskriver Danmark som et kristent land eller samfund, funderer interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

I debatter om muslimske tørklæder, halalkød, moskéer og minareter og så videre henvises der undertiden til, at Danmark er et kristent land eller et kristent samfund.

Da henvisningen ofte bruges til at argumentere for et eller andet synspunkt, er det relevant at overveje, hvilken betydning der lægges i, at Danmark er et kristent land.

Flere tolkninger af begrebet "kristent land" i medielandskabet
En hurtig analyse af debatindlæg i aviser og især på de sociale medier viser, at der er mindst tre deskriptive tolkninger og tre normative tolkninger af begrebet et kristent land i omløb. Både de deskriptive og de normative tolkninger bliver anvendt som argumenter i debatten, direkte eller indirekte.

LÆS OGSÅ: Kulturkristne danskere vil være kristne og ateister på samme tid

Den demografiske tolkning af et kristent land fokuserer på, at det store flertal af befolkningen er kristent. Der er ca. 79%, der er medlemmer af folkekirken, og dertil kommer nogle procent, der er medlem af andre kristne trossamfund.

I forlængelse af dette demografiske faktum argumenteres der undertiden med, at i demokratiet bestemmer flertallet, og derfor må religiøse mindretal indrette sig efter det kristne flertal..

Ifølge en historisk-kulturel tolkning betyder det, at Danmark er et kristent land, at kristendommen historisk set har spillet en stor rolle i Danmarks (og det øvrige Europas) udvikling, og at dansk kultur og det danske samfund i det hele taget er stærkt præget af kristendommen.

Også andre kulturstrømninger har sat deres stærke præg på Danmark, men kristendom og kirke er stadig en væsentlig del af sammenhængskraften i det danske samfund.
Argumentet lyder her, at indflydelsen fra andre religioner og kulturer kan være med til at svække sammenhængskraften i Danmark.

Enkelte gange kan man også møde en slags teologisk tolkning eller noget der nærmer sig af Danmark som et kristent land. Det danske samfund er ikke bare påvirket af kristendommen og andre kulturstrømninger, men er et produkt af kristendommen, sådan at vort samfund er et udtryk for kristendommen eller en inkarnation af kristendommen.

Eksempelvis er vort demokrati et udtryk for kristendommen. Hvis vi derfor giver plads til andre religioners påvirkning, så vil det automatisk underminere eksempelvis vort demokrati.

Folkekirken gør også Danmark til et kristent land
Udover disse tre deskriptive tolkninger er der, som sagt også tre normative tolkninger.

Ifølge den konstitutionelle tolkning er Danmark et kristent land, fordi grundlovens § 4 slår fast, at Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Vi har altså en statskirke, og staten har en religion.

I forlængelse heraf argumenteres der med, at vi if. grundlovens § 67 har religionsfrihed, men ikke religionslighed (da den evangelisk lutherske kirke understøttes af staten). Derfor må andre religionssamfund acceptere, at de i et kristent land ikke har de samme rettigheder som kirken.

Den ideologiske tolkning af begrebet et kristent land er det i dag meget sjældent at møde. Men den findes. Staten skal ikke bare understøtte kristendommen (i form af folkekirken), men i et kristent land bør hele samfundet styres efter kristne værdier og principper.

Lige som ikke-muslimer i visse muslimske lande må acceptere at leve i et samfund styret af islamisk lov (sharia), sådan må ikke-kristne i Danmark acceptere at leve i et samfund styret af kristne love.

LÆS OGSÅ: Er religionsfrihed et spørgsmål om at kunne handle, som man vil?

Endelig kan man støde på en national-kristelig tolkning, der forstår begrebet et kristent land som de kristnes land. Danmark er de kristnes land, og danskerne er et kristent folk, og hvis man ikke er kristen (inkl. kulturkristen), hører man dybest set ikke med til Danmark og det danske folk.

Det ville i mange tilfælde højne debatniveauet, hvis det blev præciseret, hvad der i en given diskussion menes, når der henvises til og argumenteres med, at Danmark er et kristent land.

Mogens Mogensen er interreligiøs konsulent

"Det ville i mange tilfælde højne debatniveauet, hvis det blev præciseret, hvad der i en given diskussion menes, når der henvises til og argumenteres med, at Danmark er "et kristent land", skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen. Foto: Privatfoto