Er Harry Potter-bøgerne kristen forkyndelse?

Så kom den sidste bog i serien om Harry Potter og dermed får vi svaret på om Harry Potter virkelig er en Jesus-skikkelse

KOMMENTAR: Hvad mener Rowling selv om Potter som Jesus-skikkelse? Teolog Sidsel Lyster giver her et bud på sammenhængen mellem kristendom og drengen med de magiske evner. Advarsel: Ønsker du ikke at kende historiens slutning, så stop her!

Nu er det syvende bind af serien om Harry Potter udkommet, og dermed er fortællingen færdig. Gennem de første seks bøger har lighederne mellem den lille troldmand og Jesus fra Nazareth været stadigt tydeligere. Med den sidste bog løftes sløret endeligt for, om Harry Potter virkelig er en Jesus-skikkelse.

Rowlings egne udtalelser
I USA mener mange kristne fundamentalister, at forfatteren J.K. Rowling er en heks, og at det er satan, der har givet hende inspirationen til Harry Potter-bøgerne i en vision.

Vi lader J.K. Rowling selv komme til orde:

Om Narnia-bøgerne har hun udtalt, at hun læste dem som barn: Ja, det gjorde jeg, og jeg kunne godt lide dem, selvom jeg aldrig opdagede den kristne symbolik. Det var først da jeg genlæste dem senere i livet, at den slog mig stærkt

I et andet interview siger hun: Hver gang jeg er blevet spurgt, om jeg tror på Gud, har jeg sagt ja, for det gør jeg. Men ingen er nogensinde gået mere i dybden med dette, og det passer mig fint. For hvis jeg taler for frit om det, tror jeg, at enhver intelligent læser, hvad enten han er 10 eller 60 år, vil være i stand til at gætte, hvad der kommer til at ske i bøgerne.

Ligesom Narnia-bøgerne er blevet kaldt en moderne parallel til Bibelen, er det på baggrund af disse udtalelser oplagt at antage, at Harry Potter-bøgerne er en moderne parallel til Narnia og dermed tydeligt kristne i deres referenceunivers.

Forræderi og offerdød som tema
Hvis Harry Potter-bøgerne skal ses som kristne, må de rumme nogle grundlæggende temaer fra kristendommen. Man kan derfor spørge, om bøgerne har oplagte paralleller til for eksempel Jesu selvopofrelse og død i vores sted?

Lilys død
Jesus blev forrådt af Judas Iskariot. Læser man Lukasevangeliet eller det omdiskuterede Judasevangelium, sker forræderiet som et nødvendigt led i Guds plan. Da Harry Potter er spæd, forrådes han og hans forældre af forældrenes ven, Ormehale. Forældrene dør, men der afsløres en ældgammel trolddom: Den, der giver sit liv for andre, giver dem samtidig en særlig beskyttelse, så det onde ikke kan røre dem. Moderens offerdød giver Harry Potter en særlig beskyttelse, som gør ham i stand til at modstå den onde Voldemorts angreb.

Dumbledores død
I den næstsidste bog, Harry Potter og halvblodsprinsen, tager læreren Snape forræderens rolle på sig og dræber den gode troldmand Albus Dumbledore. Er Snape god eller ond? Svaret får vi i bind syv: Albus Dumbledore er døende og har beordret Snape til at gøre en ende på hans lidelser, når tiden var inde. Formålet var dels at redde et uskyldigt barn (Draco) fra at få ødelagt sin sjæl ved at slå Dumbledore ihjel. Men også at bedrage den onde Voldemort til at tro, at Snape er hans loyale tjener. Ved at ofre sig og lade Snape stå for mordet, har Dumbledore sørget for, at Snape nyder Voldemorts tillid. Dermed er Snape i det skjulte i stand til at beskytte Hogwarts-skolens elever mod Voldemort.

J.K. Rowling giver dermed sin egen løsning på problemet med Judas Iskariot. Var Judas ond og pengegrisk? Eller forrådte han Jesus, fordi han ikke havde noget valg som en del af Guds plan? Rowling vælger den sidste løsning.

Harry Potters død
Da Harry Potter var spæd, overførte den onde Voldemort en del af sin sjæl til ham. Harry Potter blev et sjælehylster, en horcrux. Drengen, der ikke kunne slås ihjel, har hele sit liv været forudbestemt til at dø, for at den onde kan besejres. Den trofaste nøglebærer Hagrid (Simon Peter) forsøger hjælpeløst at forhindre, at Harry bliver taget til fange. Men som Jesus går Harry Potter i døden uden at forsvare sig. Og han dør under hånende tilråb fra Voldemorts dødsgardister. Oven i købet pines hans krop med en forbandelse, der kaldes cruciatus, korsfæstelse. Ligesom hans mors offerdød i sin tid beskyttede ham mod den onde, dør han nu offerdøden for alle levende væsener. Dødens magt er brudt. Voldemort kan ikke længere ramme menneskeheden, for Harry Potter er død for dem alle sammen.

Opstandelsen
Der er utvivlsomt temaer i Harry Potter-bøgerne, der minder om Jesu stedfortrædende offerdød. Men romanhistorien er fuld af tragiske helte, der dør for en god sag uden nødvendigvis at være Jesus-skikkelser. Hvem har det sidste ord døden eller Harry Potter?
 
I hver bog stiger Harry Potter ved påsketid ned under jordens overflade for at se sin fjende i øjnene. (I bind 5 foregår kampen dog på en kirkegård, hvilket også har klare mindelser om nedfarten til dødsriget). Harry bekæmper den onde, oftest i skikkelse af en slange. Han overvinder den onde ved hjælp af sin kærlighed og troskab, dør en symbolsk død, men overlever alligevel og stiger op til jordens overflade. I den syvende og sidste bog dør Harry Potter endegyldigt. Men vender tilbage til de levende, efter at hans død har reddet de mange, der har sat deres lid til ham. I dødsriget tiljubles han af de afdøde helte. Og da han vender tilbage, gør han det endegyldigt af med den onde.

Solen står op over Hogwartsskolen og fylder de overlevende med liv og lys, mens Harry Potter tager sin usynlighedskappe på og lister væk.

De amerikanske fundamentalister brænder dem. Den nye pave og den katolske højrefløj advarer imod dem. Men den engelske kirke har taget dem til sig. Harry Potter er nemlig en Jesus-skikkelse, og bøgerne er klokkeklar kristen forkyndelse.

God læselyst!