Et svagt forsvar for stening

Stening er ikke i overenstemmelse med koranens forskrifter, skriver Alamgir Khan

I sit indlæg "Islam og stening – et samlet svar" påstår Fatih Alev, at hverken han eller Abdul Wahid Pedersen har "sagt eller antydet, at denne straf (stening) fremgår af Koranen".

Således siger Abdul Wahid Pedersen i sit oprindelige svar på spørgsmålet om stening:

"stening til døde ... er blevet forordnet af Skaberen selv."

"Allah har foreskrevet en så voldsom og uhyggelig straf."

"... folk ikke skal begå hor, og Allah har derfor stillet en straf i udsigt, som kan få de fleste til at holde sig fra det."

" Så hvor forfærdelig strafformen end er, så er den givet af Gud selv.."

Kilde:http://www.religion.dk/religionsdebatten:ktg=islam:aid=18838

Fatih Alev er citeret for følgende:

"Det er en meget brutal form for straf. Men det er ikke vores egen mening om, hvad der er brutalt eller ej, der skal være bestemmende for, hvad det er, vi praktiserer...Sådan er det ikke i islam. Der er det overordnet bestemt af Gud, hvad der er rimeligt og vigtigt for os."

Kilde: http://wwwkristeligt-dagblad.dk/forside/artikel:aid=18994

Antydninger er der også nok af i denne udtalelse. Stening er bestemt af Gud, hvis jeg forstår udtalelsen korrekt.

Hvis der er en ting alle muslimer kan blive enige om, så er det, at Guds endelige Ord alene er at finde i Koranen. Ved at henvise straffen til Gud, har imamerne bevidst eller ubevidst henvist til Koranen.

Med sit indlæg klargører Fatih Alev nu, at stening som straf for illegitimt seksuelt samvær ikke er at finde i Koranen. Guds sidste åbenbaring til hele menneskeheden foreligger komplet i Koranen, og Gud har Selv påtaget sig ansvaret for Koranens beskyttelse, jf. 5:3, 6:115 og 15:9. Ergo har Gud ikke åbenbaret stening som straf.

Jeg har straks efter at have hørt imamernes udtalelser om stening udarbejdet et grundigt indlæg (eller i hvert fald forsøgt på det), der redegør for hvorfor "Stening er Uislamisk" Ikke fordi disse imamer forsvarer stening, men udelukkende fordi de sætter denne horrible straf i forbindelse med Islam, Koranen, og den sidste budbringer (fvmh). Læs artiklen her: http://www.religion.dk/religionsdebatten:ktg=islam:aid=19331

Hvis Fatih Alev ikke har læst mit, Aminah Tønnsens, Hadi Hussain Khans og Sherin Khankans indlæg, der argumenterer imod stening, kan jeg forstå, at han i sit (for)svar ikke tager stilling til de respektive argumenter. Men jeg går ud fra, at har han læst dem alle (siden han henviser til Hadi H. Khan og Aminah Tønnsen i sit indlæg).

Derfor overrasker det mig, at Fatih Alev ikke fremlægger konkrete beviser på sin påstand og punkt for punkt afviser de argumenter, som jeg og de nævnte skribenter anvender til at forkaste stening som værende Islamisk.

Jeg siger dette, fordi så kunne Fatih Alev på forsvarlig vis have fulgt sin påstand op om stening som en strafform i Islam, bragt afklaring overfor de læsere, der meget simpelt har spurgt om klare referencer og bragt de muslimer, der går rundt med en anden opfattelse, til tavshed.

Hans indlæg formår at gøre ingen af delene. I det relative lange indlæg er det eneste argument som han fremfører for stening følgende:

"... ifølge flertallet af de lærde (mudjtahider og muftîer) med speciale indenfor islamisk jura (fiqh) er (det) et uomgængeligt faktum, at den (straffen) står foreskrevet klart og tydeligt i overleveringerne om Profetens sædvane, altså i hadîth-samlingerne."

Man skal ikke være lærd for at kunne læse, at straffen fremgår klart og tydeligt i Ahadith (overleveret beretninger om budbringeren (fvmh)).

Spørgsmålet er rettere om det, der står i dette menneskeskabt og menneskeoverleveret materiale - som Gud har ingen hånd med i og for hvilket Han intet ansvar har påtaget sig - er i overensstemmelse med Koranen.

Som sagt, så er jeg af den ydmyge mening, at beretningerne om stening er falske, idet de er i strid med Koranens lære, love, principper og værdier. Derfor kan beretningerne om stening heller ikke tillægges budbringer Muhammad (fmvh), der som enhver anden af Guds budbringer altid handlede i henhold til den åbenbaring han modtog.

Fatih Alev kommer ind på, at der findes svage og falske beretninger (ahadith). Jeg skal i denne forbindelse spørge:

Kan følgende beretninger, der understøtter stening og som påstår, at steningsverset blev åbenbaret af Gud, ført ud i livet af den sidste budbringer (fvmh), men som siden forsvandt, ifølge Fatih Alevs egen dømmekraft betegnes som svage eller falske? Bukhari, Volume 8, Book 82, Number 816-817 og Bukhari, Volume 9, Book 92, Number 424.

Hvad angår muslimske præster, eufemistisk kaldet lærde, så er jeg forundret over Fatih Alevs udtalelse: "at jeg muligvis godt kan tage fejl, (men) det kan et flertal af muslimske lærde ikke."

For netop 369 år siden var det netop en mægtig gejstlig institution, Vatikanet, bestående af lærde, der fængslede den italienske astronom og matematiker Galileo Galilei for livstid som mistænkt for kætteri, fordi han hævdede mod et stærkt flertal af præster, at jorden ikke var universets centrum og at den i realiteten kredsede om solen.

Fordi præster eller en anden gruppe af mennesker i fuld enighed erklærer noget som værende sandt eller falsk, er ikke ensbetydende med, at de ikke kan tage fejl De er alle mennesker, ufejlbarlige er de derfor ikke.

Og det kræver blot et enkelt menneske til at fremlægge sit bevis for at forkaste millioner menneskers forkerte forestillinger og trosgrundlag., jf. i almindelighed alle Guds budbringere (fvmd) og i særdeleshed Nicolaus Kopernikus.

Koranen giver ligefrem en advarsel om at blot følge flertallet, jf. 6:116 Som muslim er man endvidere blevet pålagt til ikke at acceptere noget uden ikke selv at have undersøgt det nærmere, jf. 17:36 Ens undersøgelser (om Islam) skal ske i lyset af Koranen, og dem der ikke dømmer/beslutter i henhold til Koranen, er alt andet end muslimer, jf. 5:44-45/47.

I hver enkelt sag skal man holde sig for øje, at Koranen er Kriteriet, jf. 25:1. "Allahs åbenbaring, manifestationen af Allahs vilje, er den sande standard for (at afgøre hvad er) rigtigt og forkert", jf. Abdullah Yusuf Alis Koranoversættelse, note 68 og 3053-3054.

Og derfor ved at henvise alene til en konsensus blandt muslimske lærde og beretninger (ahadith), der ifølge min opfattelse klart strider imod Koranen, udgør på ingen måder et tilstrækkeligt og overbevisende bevisgrundlag til forsvar for stening.

Hvis blot et enkelt individ med henvisning til Koranen kan bevise, at stening er i strid med Islam, så udgør det i sig selv et sufficient grundlag for at afvise alle lærdes meninger, og alle de ahadith, der refererer til stening. En sådan lovkraft har Koranen unægtelig.

Vatikanet erkendte endeligt i 1992, at de tog fejl mht. Galileo. De var længe undervejs, men Vatikanet har påvist, at det er aldrig for sent at "repent and reform". Jeg er overbevist om, at der også kommer en dag, om Gud vil, hvor det muslimske præsteskab til at starte med afviser stening som en straf i Islam.

Hvis dagen udebliver, så vil de, efter min mening, utvivlsomt blive stillet til regnskab af Gud en anden god Dag for at have forsvaret, opfordret til og eksekveret en så ubarmhjertig straf mod mennesker, der aldrig fortjente den.

The Quran 7:3/6

Follow (O men!) the revelation given unto you from your Lord, and follow not, as friends or protectors, other than Him. Little it is you remember of admonition.

Most certainly We shall question those to whom Our Message was sent and those by whom We sent it.

Alamgir Khan
email : ibnkhan@hotmail.com