- Folk får stress, fordi arbejdet er deres identitet

I vores samfund er der en stor tilbøjelighed til at sammenkoble arbejde og identitet, mener arbejdspsykolog Anton Eg Andersen. - Foto: Foto:

Det er ok bare at gå på arbejde for pengenes skyld, skriver arbejdspsykolog Anton Eg Andersen

Dette efterår har religion.dk i en række artikler sat fokus på forholdet mellem arbejde og mening. Flere har fortalt om, hvordan de finder mening i deres arbejde.Men er det overhovedet vigtigt at finde mening i sit arbejde? Kan man ikke bare møde op for pengenes skyld og så gå hjem igen? Vi har spurgt arbejdspsykolog Anton Eg Andersen, der svarer:

Alle undersøgelser viser, at det har stor betydning, at man finder mening med sit arbejde. Betydningen viser sig som positive konsekvenser - ikke kun for den enkelte, der finder sit arbejde meningsfuldt, men også for arbejdspladsen, omgivelserne og samfundet.

Det meningsfulde styrker motivationen, som vi kender det fra det gamle ord: Lysten driver værket. Omvendt virker det, som opleves meningsløst, som demotiverende. Det er meget op ad bakke at motivere sig selv eller andre til noget, man ikke har lyst til.

Mening i arbejdet er vigtigt
På Arbejdsmiljøinstituttet, der hører hjemme under Beskæftigelsesministeriet, betragter man mening med arbejdet som en meget betydningsfuld faktor. I definitionen af, hvad der udgør de centrale elementer i et godt psykisk arbejdsmiljø, taler man om seks guldkorn, hvis tilstedeværelse er afgørende.

Ét af disse er netop mening med arbejdet, der defineres som det, at man kan se, hvordan det, man selv laver, har sammenhæng med det samlede produkt. Det er også sådan, at arbejdet har en mening ud over selve det at tjene penge. Her kommer værdier og mål også ind i billedet.

De øvrige guldkorn er: Indflydelse på eget arbejde, forudsigelighed, social støtte, belønning og passende krav.

Det er ok at gå på arbejde for pengenes skyld
Netop mening med arbejdet er altså noget meget vigtigt. Samtidig kan det være svært nærmere at præcisere, hvad denne mening indebærer. Det skyldes, at der er tale om en individuel oplevelse af større eller mindre mening eller endog meningsløshed. Og netop det individuelle er noget, som man vanskeligt kan gøre til genstand for en objektiv bedømmelse eller måling.

Derfor er det vigtigt, at vi møder hinandens synspunkter om mening eller meningsløshed med gensidig respekt. Det betyder i praksis, at det må være lige så OK, at man er én, der tillægger sit arbejde en enorm stor betydning, som én, der synes, at det er tilstrækkelig mening i ens arbejde, at man tjener til det daglige brød og forsørger sig selv og eventuelt sin familie.

Forskellig indstilling giver konflikter på arbejdspladsen
Så forskellige holdninger kan selvfølgelig være årsag til konflikter på en arbejdsplads. Jeg tror, at det handler om, hvor man lægger hovedvægten i sit liv og sine livsværdier.

I dag er der mange, der lever og ånder for deres arbejde, så de lægger hele deres engagement i arbejde og karriere. For andre er hjem, familie og fritidsinteresser af større betydning som de steder, hvor man lægger sit engagement og det, man har at give.

Det gælder jo ikke mindst, når man har børn, som man er forpligtet til at tage sig af. Netop børnefamilierne oplever, at det kan være svært at finde den rigtige balance mellem arbejde og familieliv.

Vi sætter lighedstegn mellem arbejde og identitet
Et vigtigt forhold, jeg gerne vil pege på, er sammenhængen mellem arbejde og identitet. I vores samfund er der en så stor tilbøjelighed til at sammenkoble arbejde og identitet, at man ofte sætter lighedstegn mellem de to, så din identitet ender med at blive det, du er og det, du præsterer i dit arbejde.

Denne sammenkobling af arbejde og identitet er meget sårbar, og den er ikke spor kristen, når man ser på menneskelivet i evangeliets lys. Her handler det for den enkelte om at være den, du er som et Guds barn, og ikke om at præstere en hel masse og først være noget, når man har leveret præstationerne.

Arbejdsløshed giver identitetskrise
Derfor oplever vi, at mennesker bryder sammen af stress og kommer i identitetskrise, når de mister deres arbejde eller ikke formår at leve op til alle præstationskravene. F.eks. det krav, at du skal have et
meningsfuldt arbejde for at have en identitet, der er værd at tale om.

Men hvem siger det? Og er det overhovedet en sandhed, der kan bygges på?

Vi har mistet tanken om kaldsarbejde
Vorherres mening med livet er selvfølgelig, at vi efter evne skal arbejde og bruge de talenter, han har givet os. Før i tiden turde man tale om kald i den forbindelse. Ikke mindst, hvis man havde sin gerning i et arbejde med mennesker.

Jeg mener, at vi har mistet noget værdifuldt ved, at vi generelt har forkastet tanken om ens arbejde som et kald.

Det er selvfølgelig vigtigt, at påberåbelsen af at have et kald netop udleves med ydmyghed som en væren i Guds kald, og ikke misbruges til at tiltage sig en eller anden falsk åndelig autoritet, som misbruges til undertrykkelse af andre, sådan som man ser det i autoritære religiøse sekteriske samfund.

Så fra spørgsmålet om mening med arbejdet ender vi uvilkårligt i det store spørgsmål om meningen med livet. Her gives der ingen færdige svar. Der er tale om en stadig, løbende proces, hvor man må være i dialog med sig selv, Vorherre og ens medmennesker.

Anton Eg Andersen er arbejdspsykolog og præst og panelist på kristendom.dk