- Gud giver en ny begyndelse

Der skal gøre bod hver dag: Hver aften skal man se tilbage på det, man har gjort i løbet af dagen, og granske sig selv for at finde ud af, om man kan have forulempet nogen, mener rabbiner Joav Melchior. - Foto: Arkiv

Hvordan kommer jeg godt ind i det nye år? Læs rabbiner Joav Melchiors beskrivelse af den jødiske vej til forsoning

Inden for jødedommen betragter vi forsoning som en proces, vi gennemgår for at rette op på fejl, vi har begået. Gud giver os muligheden for at udviske vores fejltrin og starte på ny med blanke ark. Han giver os endog muligheden for at ændre vore fejl til gode gerninger.

En situation kan således vendes helt, og i den nye situation er fejltrinnet ikke alene slettet; det hele er blevet til noget bedre, end det var før fejltrinnet.

Jødisk nytår er en særlig tid til forsoning
For at opnå en sådan forbedring af situationen er det helt nødvendigt, at det menneske, som ønsker forsoning med Gud, først gør bod. I jødedommen har vi afsat en særlig tid på året til at gøre bod. Det er tiden omkring nytår (Rosh Hashana) og forsoningsdagen (Jom Kippur).

Men skønt der er en sådan særlig periode, hvor forsoning og bod er i fokus, er disse ting noget, der skal gøres hver dag, året rundt. Hver aften skal man se tilbage på det, man har gjort i løbet af dagen, og granske sig selv for at finde ud af, om man kan have forulempet nogen.

At gøre bod sker via fem trin
For at udbedre vore fejl, er der tre ting, vi bør gøre. Den første er bod. Dernæst kommer bøn. Og til slut kommer gode gerninger. De to sidste punkter forklarer omtrent sig selv, men jeg vil dvæle lidt ved punktet om at gøre bod.

Det at gøre bod indebærer flere processer. Fem trin skal bestiges, før boden er komplet.

1. Forlad synden. Det første, man må gøre, er at forlade synden: at skille sig af med det onde eller ophøre med at gøre ondt. Har man eksempelvis for stor en hang til kortspil, fjerner man alle spillekort fra sit hus og der, hvor man færdes. Den, der ryger for meget, må ligeledes tømme sit hjem for cigaretter.

2. Fortryd det forkerte. Trin nummer to går ud på at angre det, man har gjort. Det var forkert, og angeren skal være dyb og oprigtig.

3. Sæt ord på. Det tredje trin indebærer mundtlig eller skriftligt at sætte ord på sin fejl og sin anger. Det er ikke nok bare at tænke i sit eget hoved, at: Jeg gør noget forkert; man må gøre det til noget mere håndfast. Erkendelsen kan gøres mundtligt over for en anden person eller én selv, eller den kan have form af et brev skrevet til én selv. Det vigtige er, at man prøver at se sig selv udefra, som om man satte et spejl op for sig selv.

4. Få nye vaner. Næste trin på vejen er at ændre sine vaner på området. Måske må man lægge en plan for, hvordan man kan leve anderledes og bedre.

5. Afvis fristelsen. Det sidste trin, som vil fuldbyrde boden, kan ikke nås, før man igen havner i en situation svarende til den, hvori man begik fejlen. Denne gang skal man afstå fra at begå fejlen på ny.

Først, når man har gennemgået disse fem trin og været igennem en proces med sig selv, kan man søge forsoning med Gud. Hvis fejlen involverer et andet menneske, må man først bede dette menneske om undskyldning ellers vil det være nyttesløst at komme til Gud.

Det menneske, der selv har gjort en aktiv indsats for at forbedre sig, vil også kunne forsones med Gud.

Artiklen er skrevet af Joav Melchior, der er rabbiner ved i Oslo.

Artiklen er oversat fra norsk af Sara Høyrup / www.hoyrup.biz