Gud kan ikke måles

Darwins evolutionsteori er så tæt på at være videnskabeligt bekræftet, som den overhovedet kan blive, skriver Lene Andersen.

EVOLUTION: Religionen burde anerkende sin egen begrænsning og være respektfuld nok til at lade være med at blande sig i, hvad naturvidenskaben når frem til, mener Lene Andersen

Lene Andersen svarer på kommentaren fra Carsten Korsholm Poulsen om hendes syn på skabelse og evolution. Se links til de tidligere indlæg i debatten i højre side.

Tak til Carsten Korsholm Poulsen for svar. Jeg vil begynde ved dets slutning, hvor han inviterer mig med ud at se hele virkeligheden, en virkelighed som både rummer Gud og naturvidenskab.

Jeg takker for tilbudet, men føler faktisk, at jeg er forsynet med et rimeligt omfattende overblik. Som religiøs, troende og praktiserende jøde har jeg et rigt åndsliv, som indeholder både daglige bønner og ritualer, samt hvad jeg oplever som en løbende kontakt med Gud. Men det er en personlig, subjektiv oplevelse, og ikke noget, jeg kan anvende i videnskabelig sammenhæng. Overhovedet. Ikke andet end i forhold til den etik, hvormed jeg bevæger mig ind på det videnskabelige område.

Det er ikke mig, der definerer naturvidenskaben som et system, hvor man udelukkende beskæftiger sig med ting, der kan af- eller bekræftes. Det er alle anerkendte naturvidenskabelige institutters og universiteters fælles arbejdsmetode. Og dersom man afveg fra denne praksis, så var det ikke naturvidenskab længere. Så var det alkymi. Eller humbug. At de naturvidenskabelige forskere arbejder på denne måde udelukker ikke, at Gud findes. Naturvidenskaben kan bare ikke sige noget om det. Og anerkender denne begrænsning.

Religionen burde anerkende sin egen begrænsning og vise samme respekt i den modsatte retning og lade være med at blande sig i, hvad naturvidenskaben når frem til. Biblen er ikke et naturvidenskabeligt dokument. Den er en bog til åndelig vejledning, og for Det gamle Testamentes vedkommende er den tillige jødisk kulturarv. Eller tror Carsten Korsholm Poulsen virkelig, at Solen drejer rundt om Jorden, sådan som Biblen siger?

Darwins evolutionsteori er så tæt på at være videnskabeligt bekræftet, som den overhovedet kan blive, givet at vi ikke kan spole tiden x-milliarder år tilbage og følge forløbet med et kamera. Teorien er bekræftet gennem fossile fund, og den er bekræftet gennem den moderne forskning inden for biologi og genetik.

Selvfølgelig definerer naturvidenskaben et verdensbillede. Det gør vi alle sammen, hver gang vi udtaler os om verden. Forskellen mellem et videnskabeligt og et religiøst verdensbillede er - bortset fra selve indholdet, naturligvis - udelukkende efterprøveligheden. Men denne efterprøvelighed er nok så væsentlig.

Det som Carsten Korsholm Poulsen definerer som "sand videnskab" er hans personlige definition, og den skal han naturligvis have lov at have. Men i en naturvidenskabelig forskningssammenhæng giver den ingen mening, fordi Gud befinder sig uden for målbarhedens område.

Og gudskelov for dét!

Lene Andersen
Jødisk forfatter og foredragsholder