Guds velsignelse er ikke begrænset

Guds velsignelse gælder hele hans skabning og da i særdeleshed alle mennesker, for vi er, uanset hvem vi nu måtte være og hvem vi nu måtte leve sammen med, skabt i Guds billede, mener Karen M. Larsen.

Steen Skovsgaard, biskop for Lolland-Falster Stift, kommer i et svar her på religion.dk med en interessant begrundelse for hans afvisning af et folkekirkeligt ritual for homoseksuelle par.

Han henviser nemlig til historien i 1. Mosebog kap. 27 om, hvordan Jakob snyder sig til den velsignelse, som egentligt var tiltænkt broderen Esau. Da Esau efterfølgende opsøger faderen Isak må han, ifølge Steen Skovgaard, gå tomhændet bort, da faderen ikke har flere velsignelser at give bort. På samme måde, så mener han, at kirken må sende de homoseksuelle par tomhændet bort, for velsignelsen er givet væk til de heteroseksuelle par.

Nu får Esau i vers 39-40 i ovenanførte kapitel jo faktisk en art velsignelse, der dog ser barsk ud, men som også indeholder et løfte om at Esau på længere sigt skal kunne frigøre sig fra den underkastelse under Jakob, som denne har svindlet sig til.

Men det kommer Steen Skovsgaard interessant nok ikke ind på, for det ville jo efter hans egen logik betyde, at også homoseksuelle par kunne modtage en art velsignelse. Endnu mere interessant er det, at Steen Skovsgaard indirekte indrømmer, at han og de heteroseksuelle kristne, der tænker som ham, faktisk har bedraget sig til monopolet på Guds velsignelse. Han og meningsfæller tager den velsignelse fra Gud, som også var tiltænkt de homoseksuelle, fra dem, og sender dem tomhændet bort!

Der er grundlæggende noget fundamentalt forkert ved Steen Skovsgaard holdning om at Guds velsignelse er rationeret. I stedet for at se sig blind på Det gamle Testamentes beretning om bedrageri blandt brødre burde han nemlig se til Jesu dialog med den hedenske kvinde, der skildres i Mark. 7,24-30. Kvinden beder Jesus om at befri hendes datter fra en ond ånd, men Jesus afviser hende i første omgang med henvisning til at hans opgave er at tage sig af jøderne.

Guds velsignelse er altså begrænset til børnene, det vil sige jøderne, og kan ikke bare sådan ødsles bort på hedningerne, som han omtaler som hunde. Men kvinden giver ikke op og henviser til, at også de små hunde æder de smuler, der falder ned fra børnenes bord. Og på grund af dette stædige og modige svar, giver Jesus efter og helbreder hendes datter.

I sidste instans afviser Jesus ingen af dem, der opsøger ham for at få hans velsignelse, for Guds velsignelse er på ingen måde begrænset. Og, må jeg så spørge Steen Skovsgaard, hvorfor skal kirken være mere nærig med Guds velsignelse end dens egen herre Jesus Kristus?

I øvrigt tager Steen Skovsgaard fejl, når han, formodentligt med henvisning til den første skabelsesberetning i 1. Mosebog, hævder, at Guds velsignelse skulle være forbeholdt de heteroseksuelle par. For hvis han læser 1. Mosebog kapitel 1 vil han se, at Gud bruger formelen "og Gud velsignede dem" om såvel havdyrene og fuglene som om menneskene. (vers 22 og 28)

Guds velsignelse gælder hele hans skabning og da i særdeleshed alle mennesker, for vi er, uanset hvem vi nu måtte være og hvem vi nu måtte leve sammen med, skabt i Guds billede!

Sidst men ikke mindst må jeg undre mig over, at Steen Skovgaard, der altså øjensynligt tror, at Guds velsignelse i den grad er rationeret, mig bekendt ikke har noget problem med vielse af fraskilte. Men efter hans egen logik måtte man jo med hensyn til de fraskilte mene, at de har opbrugt Guds velsignelse i deres første ægteskab og ikke sådan bare kan bryde ud af ægteskabet for så at få en ny velsignelse. Men her gælder der tydeligvis andre kriterier.

Alt i alt synes det mig tydeligt, at Steen Skovgaard vil snyde homoseksuelle kristne fra Guds velsignelse. Men heldigvis tænker ikke alle hans kolleger som ham, hvorfor jeg den 11. februar 2006 modtog Guds velsignelse sammen med kvinden i mit liv.

Guds nåde og velsignelse er nemlig ikke de heteroseksuelles privilegium, og det forstår Gud ske tak og lov flere og flere kristne af i dag.

Karen M. Larsen,
cand.mag.