Guide til kristen meditation

Den kristne meditation er en måde, hvorpå man kan åbne sig for Guds kærlighed og fred

Meditation er ikke kun forbeholdt Østens religioner. Også kristne kan meditere, og sognepræst Jette Dahl giver her en vejledning i hvordan

Ordet meditere kommer af latin: meditare, som betyder 'at søge ind mod midten'. I kristen sammenhæng er det Kristus, der er midten, og den kristne meditation er en meditation over Kristus og hans budskab fra Gud.

Kroppens placering i meditationen
Sæt dig godt til rette på en stol med rank ryg, adskilte ben og fødderne hvilende på gulvet. Hovedet skal være i neutral stilling, så du ser ligeud. Hænderne skal ligge på benene med håndfladerne opad. Åbne hænder udtrykker modtagelighed overfor det, Gud, vil give.

Du kan også knæle på en bedeskammel eller sidde direkte på knæ. Især skammelen er god at sidde afspændt på og at finde indre ro ved. Når du sætter dig, vil du hurtigt opdage, at kroppen kan hindre dig i at samle dig. Får du ondt i ryggen eller i skuldrene, vil smerten tiltrække din opmærksomhed. Lad det blot ske og forsøg derefter igen at samle tankerne om det egentlige. Det er vigtigt fra begyndelsen at øve sig i at sidde afspændt.

Ind-og udåndingen
Luk øjnene, så du kan samle dig. Din åndelige træner og dit forbillede er Kristus, og meditationen er en øvelse i at åbne hjertet for ham. Ret nu din bevidsthed mod dit åndedræt, så du forestiller dig, at du ånder din egen uro og bekymringer ud og Guds kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, godhed og mildhed ind. Gentag det nogle gange for at samle dig omkring dit hjerte.

Drøvtyg ordene
Bibelen fungerer som døråbner til den kristne fordybelse og meditation. Læs en kort bibeltekst - gerne højt og langsomt - flere gange. Drøvtyg den, og lad ordene tale til hjertet, ikke kun til hovedet. Kommer der forstyrrende tanker f.eks. om praktiske ting, der skal gøres senere, så lad dem blot komme og gå. Forsøg igen at samle dig om bibelordet. Der findes også tekster, der er udlagt over et bibelord, én tekst til hver dag i året, som du kan fordybe dig i.

Flere forskellige bibeltekster er velegnede til meditativ fordybelse:
"Herren lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny" (Sl. 23,2.)
"Sæt dit håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt dit håb til Herren!" (Sl. 27,14)
"Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler," (Sl. 62,6-7)
"Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer" (Mt. 7,7)
"Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer runge byrder, og jeg vil give jer hvile" (Mt. 28,119)
"Jeg tror, hjælp min vantro" (Mk. 9,24)
"Bliv i mig, så bliver jeg også i jer" (Joh. 15,4)
Jeg er vintræet, I er grenene!" (Joh. 15,5)
"Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys" (Joh. 8,12)
"Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør." (Joh. 11,25)
"Vær glade i håbet, udholdende i trængselen, vedholdende i bønnen" (Rom. 12,12)
"Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt" (1. Kor. 13,7)
"Vi bliver ikke modløse, for selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag" (2. Kor. 4,16)
"Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!" (2. Kor. 5,17)
"Glæd jer altid i Herren!; jeg siger atter glæd jer!" (Fil. 4,4)

Det er en god ide at lære et bibelord udenad og at bære det med sig og gentage det i løbet af dagen. På den måde giver du Gud din opmærksomhed. Du kan gå med et bibelord en uge eller mere og tage det til dit hjerte.

Bøn
Lad der være stilhed et stykke tid efter meditationen. Lad bibelordet bundfælde sig. Som afslutning på meditationen kan du bede til Gud om det, der ligger dig på sinde. Bed for dem, du elsker og for verden. Afslut gerne med Fadervor.
Her er nogle velegnede bønner, som du kan bruge:
"Herre, forbarm dig over mig" (hjertebønnen)
"Herre, vis mig din vej, og giv mig mod til at vandre den!" (pilgrimsbønnen)
"Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen" (sindsrobønnen, oprindeligt en gammel, tysk bøn)

Daglig bønspraksis
Jeg vil anbefale, at du finder et tidspunkt, gerne dagligt eller nogle gange om ugen, hvor du mediterer, beder og er i stilhed for Guds ansigt. Du vil opleve perioder med vækst og grøde i dit forhold til Gud, men du vil også erfare ørkenstunder, hvor der tilsyneladende intet sker. Tværtimod. Ordene sidder fast i halsen, og du kan måske ikke engang bede til Gud. Bliv ved alligevel, for i din underbevidsthed gror Guds frø i dig hele tiden. Din opgave er at give det næring, så det kan vokse, modnes og bære frugt. Det kommer ganske af sig selv.

Med tiden vil du erfare, hvordan din bønspraksis også kan ændre forholdet til dine medmennesker og dig selv. Guds nærhed i meditation og bøn sætter spor. Stol på det.

Andagtsbøger:
Jeg kan anbefale følgende bøger til dagligt brug:
"I dag er Guds dag" af W. Stinissen – andagtsbog med en tekst til hver dag. (Steno Forlag, 2002)
"Væven" af Martin Lønnebo – "Den store træningsbog for sjælen" – en øvelse til hver uge i året.
"Kristuskransen – øvelse i livsmod, livslyst, selvbesindelse og i at leve Gud nær" (Ubitas Forlag 2003).